MẪU NGUYÊN TỬ BO KHÁC MẪU NGUYÊN TỬ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ngơi nghỉ điểm nào dưới đây?

A. Tâm lý có năng lượng ổn định.

Bạn đang xem: Mẫu nguyên tử bo khác mẫu nguyên tử

B. Mô hình nguyên tử bao gồm hạt nhân.

C. Ngoại hình quỹ đạo của các electron.

D. Lực thúc đẩy giữa electron cùng hạt nhân nguyên tử


*


Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu mã nguyên tử Rơ-dơ-pho sống điếm như thế nào ?

A. Quy mô nguyên tử có hạt nhân.

B. Bản thiết kế quỹ đạo của các êlectron.

C. Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân cùng êlectron.

D. Tâm lý có tích điện ổn định.


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu mã nguyên tử Bo, đưa sử nguyên tử H tất cả 6 tinh thần dừng, trong những trang thái giới hạn electron chuyển động tròn đều bao phủ hạt nhân. điện thoại tư vấn r0 là bán kính Bo. Lúc nguyên tử chuyển từ trạng thái giới hạn có bán kính quỹ đạo rm quý phái trạng thái ngừng có nửa đường kính rn thì lực liên quan tĩnh năng lượng điện giữa electron và hạt nhân giảm xuống 16 lần. Giá trị rn-rm lớn nhất bằng

A. 12 r0

B. 3 r0

C. 16 r0.

Xem thêm: 35 Cách Đơn Giản Để Cắt Giảm Calories Không Giảm Thức Ăn, Bài 1: Giảm Calo, Không Giảm Thức Ăn

D. 27r0.


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Hotline F là độ bự của lực can hệ điện giữa electron và hạt nhân khi electron hoạt động trên quỹ đạo ngừng K. Lúc độ béo của lực tương tác tính điện giữa electron với hạt nhân là F 16 thì electron đang hoạt động trên quỹ đạo dừng nào?

A. Quỹ đạo dừng L

B. Quỹ đạo giới hạn M

C. Quỹ đạo giới hạn N

D. Quỹ đạo ngừng Q


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Call F là độ bự của lực liên quan điện giữa electron với hạt nhân lúc electron vận động trên quỹ đạo dừng K. Khi độ mập của lực can dự tính điện giữa electron với hạt nhân là F 16 thì electron đang vận động trên quỹ đạo giới hạn nào?

A. quỹ đạo ngừng L

B. quỹ đạo dừng M

C. quỹ đạo ngừng N


Xét nguyên tử Hidro theo chủng loại nguyên tử Bo. điện thoại tư vấn F là độ to của lực liên quan điện thân electron cùng hạt nhân lúc electron hoạt động trên quỹ đạo dừng K. Lúc độ béo của lực shop tĩnh năng lượng điện giữa electron với hạt nhân là

*
thì electron đang vận động trên quỹ đạo dừng nào?

A. Quỹ đạo giới hạn L

B. Quỹ đạo giới hạn M

C. Quỹ đạo giới hạn N

D. Quỹ đạo ngừng Q


*
 

Trong đó năng lượng E là tổng hễ năng Eđ và nạm năng liên can tĩnh điện giữa electron và hạt nhân Et . Biết Eđ = -Et / 2. Khi đã ở tinh thần cơ bản, nguyên tử dung nạp một photon và gửi lên tâm lý kích thích phải động năng giảm đi 10,2 eV. Photon nó vẫn hấp thụ có năng lượng bằng

A. 3,4 eV

B. 10,2eV

C. 12,09 eV

D. 1,51eV


Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron hoạt động tròn số đông quanh phân tử nhân dưới chức năng của lực tĩnh năng lượng điện giữa êlectron với hạt nhân. Các mức tích điện trong nguyên tử hiđrô được xác định theo cách làm E = - 13 , 6 n 2 e V  (n = 1,2,3…). Vào đó tích điện E là tổng hễ năng Eđ và cố kỉnh năng can hệ tĩnh điện giữa electron với hạt nhân Et. Biết Eđ = –Et / 2. Khi sẽ ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kêt nạp một photon và gửi lên trạng thái kích thích phải động năng giảm sút 10,2 eV. Photon nó đã hấp thụ có tích điện bằng 

A. 3,4 eV

B. 10,2eV

C. 12,09 eV

D. 1,51eV


Lớp 12 đồ gia dụng lý
1
0

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu mã nguyên tử Bo. Hotline F là độ phệ lực can dự điện thân êlectron với hạt nhân lúc êlectron hoạt động trên quỹ đạo dừng K. Khi độ béo lực can hệ điện thân electron và hạt nhân là  F 16 thì êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào? 

A. Quỹ đạo dừng L 

B. Quỹ đạo giới hạn M 

C. Quỹ đạo dừng N 

D. Quỹ đạo ngừng O 


Lớp 12 đồ gia dụng lý
1
0

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. điện thoại tư vấn F là độ to lực thúc đẩy điện giữa êlectron với hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo ngừng K. Lúc độ to lực liên tưởng điện thân electron và hạt nhân là F 16 thì êlectron đang vận động trên quỹ đạo ngừng nào?

A. Quỹ đạo giới hạn L

B. Quỹ đạo dừng M

C. Quỹ đạo giới hạn N

D. Quỹ đạo dừng O


Lớp 12 vật lý
1
0

Theo chủng loại Bo về nguyên tử hiđrô, lực liên can tĩnh điện giữa electron với hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo giới hạn K và F. Lúc electron vận động từ quỹ đạo N về quy trình L thì lực liên hệ tĩnh năng lượng điện giữa electron và hạt nhân lúc electron tăng thêm

A. 12 F.

B. 15 16 F .

C. 240 F.

Xem thêm: Các Số Oxi Hóa Đặc Trưng Của Crom Là, Các Số Oxi Hoá Đặc Trưng Của Crom Là

D. 15 256 F .


Lớp 12 thứ lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)