Một hợp chất ion cấu tạo từ ion m+ và ion x2-

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hợp chất ion tạo thành từ ion M+ cùng ion X2−. Trong phân tử M2X bao gồm tổng số những hạt là 140, trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 44. Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2− là 23. Tổng số phân tử trong M+ nhiều hơn nữa trong X2− là 31. Tìm điện tích hạt nhân, số khối của M cùng X. Viết bí quyết phân tử của hòa hợp chất.

Bạn đang xem: Một hợp chất ion cấu tạo từ ion m+ và ion x2-


*

*

Đáp án A.


Một hợp chất ion tạo ra từ ion M+ cùng ion X2-.Trong phân tử M2X,tổng số phân tử cơ phiên bản là 140 và số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 44.Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2- là 23.Tổng số hạt cơ bạn dạng trong M+ nhiều hơn nữa trong X2- là 31.Tìm điện tích hạt nhân,số khối của M và X.Tìm cách làm phân tử của M2X.

2(2PM+PX)+2NM+NX=140(1)

2(2PM+PX)-(2NM+NX)=44(2)

-Giải (1,2) tất cả được:

2PM+PX=46 (3)

2NM+NX=48(4)

PM+NM-(PX+NX)=23( ightarrow)PM-PX+NM-NX=23(5)

2PM+NM-1-(2PX+NX+2)=31( ightarrow)2(PM-PX)+NM-NX=34(6)

-Giải (5,6) gồm được:

PM-PX=11(7)

NM-NX=12(8)

-Giải (3,7) tất cả được: PM=19(Kali: K) cùng PX=8(oxi: O)

- Giải (4,8) gồm được: NM=20 với NX=8

AM=19+20=39

AX=8=8=16

CTPT: K2O


Trong phân tử M2X gồm tổng số phân tử là 140 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không có điện là 44 phân tử . Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 . Tổng số phân tử trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2- là 31 phân tử . Tim CTPT của M2X.


Ta có: Tổng số phân tử của X: pX + nX + eX

Mà pX = eX, nên: 2pX + nX 

Tổng số hạt của M: pM + nM + eM 

Mà pM = eM, nên: 2pM + nM

Mà ta bao gồm 2 nguyên tử M, nên: 4pM + 2nM

Ta có: Số khối bằng: p + n

Theo đề, ta có: 

2pX + nX + 4pM + 2nM = 140 (1)

(2pX + 4pM) - (nX + 2nM) = 44 (2)

(pM + nM) - (pX + nX) = 23 (3)

Từ (1), (2) với (3), ta có HPT:

(left{eginmatrix2p_X+n_X+4p_M+2n_M=140\left(2p_X+4p_M ight)-left(n_X+2n_X ight)=44\left(p_M+n_M ight)-left(p_X+n_X ight)=23endmatrix ight.)

giải ra, ta được:

pX = eX = 8 hạt.

pM = eM = 19 hạt.

=> X là oxi (O)

M là kali (K)

=> CTPT là: K2O


Đúng 1
phản hồi (0)

Trong phân tử M2X gồm tổng số phân tử là 140 , trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 44 hạt . Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 . Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn nữa trong ion X2- là 31 hạt . Tim CTPT của M2X.


Lớp 10 Hóa học bài bác 11: rèn luyện bảng tuần hoàn, những định qui định tu...
0
0
Gửi bỏ

Trong phân tử M2X có tổng số hạt là 140 , trong những số ấy số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 44 phân tử . Số khối của M to hơn số khối của X là 23 . Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn nữa trong ion X2- là 31 hạt . Tim CTPT của M2X.


Lớp 10 Hóa học bài 11: rèn luyện bảng tuần hoàn, những định phương pháp tu...
0
0
giữ hộ Hủy

Trong phân tử M 2 X gồm tổng số phân tử (proton, nơtron, electron) là 140 hạt, trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M + to hơn số khối của ion X 2 - là 23. Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong ion M + nhiều hơn thế trong ion X 2 - là 31 hạt. Nhận xét nào sau đây không đúng?

B. Trong số phản ứng hóa học, M chỉ bộc lộ tính khử.


Lớp 10 hóa học
1
0
gởi Hủy

Chọn C

*


Đúng 0

comment (0)

Bài 10: Một hợp chất được chế tạo ra thành từ các ion M+ và X22-. Vào phân tử M2X2 tất cả tổng số hạt cơ bạn dạng là 164 trong những số đó số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số phân tử cơ bạn dạng trong ion M+ to hơn trong ion X22- là 7 hạt. Khẳng định CTPT M2X2


Lớp 10 hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
Gửi hủy

Gọi p, e, n là số proton, số electron với số nơtron vào một nguyên tử M; p’, e’, n’ là số proton, số electron cùng số nơtron vào một nguyên tử X.

Trong nguyên tử số proton = số electron; các hạt có điện là proton với electron, phân tử không với điện là nơtron.

+ trong phân tử của M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164 đề xuất suy ra:

2(2p + n) + 2(2p’ + n’) = 164 (1)

+ trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52 bắt buộc suy ra:

 (4p + 4p’) - 2(n + n’) = 52 (2)

+ Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị nên ta gồm suy ra:

 (p + n) - (p’ + n’) = 23 (3)

+ Tổng số phân tử electron trong M+ nhiều hơn trong X22- là 7 hạt đề xuất suy ra:

(2p + n - 1) - 2(2p’ + n’) + 2 = 7 (4)

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được p. = 19 ⇒ M là kali; p’ = 8 ⇒ X là oxi.

Xem thêm: Phương Trình Bậc 4 Quy Về Bậc 2, Cách Giải Phương Trình Bậc 4 Một Ẩn

Công thức phân tử của hợp chất là K2O2.

*Tk


Đúng 0

phản hồi (2)

Một hợp chất M2X ( được cấu tạo từ ion M+ cùng X2- ). Tổng số hạt p,n,e trong phân tử M2X là 140 hạt, trong những số đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không có điện là 44. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số phân tử p,n,e trong ion M+ nhiều hơn thế nữa trong ion X2- là 31 hạt

a) Viết thông số kỹ thuật electron của ion M+, X2-

b) xác minh công thức phân tử M2X


Lớp 10 Hóa học bài xích 5. Cấu hình electron nguyên tử
1
0
Gửi hủy

Gọi những hạt trong M là p1 , e1 , n1 ( p1 = e1 )

các hạt trong X là p2 , n2 , e2 ( p2 = e2 )

(Sigma hatM_2X=140)

(Leftrightarrowleft(2p_1+n_1 ight).2+2p_2+n_2=140)

(Leftrightarrow4p_1+2p_2+n_1+n_2=140left(1 ight))

Hạt với điện - hạt không mang diện = 44

(Leftrightarrow4p_1+2p_2-n_1-n_2=44left(2 ight))

Số khối của ion (M^+) - số khôi ion (X^2-) = 23

(Leftrightarrow p_1+n_1-p_2-n_2=23left(3 ight))

Tổng hạt p,e,n vào ion (M^+) - tổng phân tử p,n,e vào ion (X^2-=31)

(Leftrightarrow2p_1+n_1-1-(2p_2+n_2+2)=31)

(Leftrightarrow2p_1+n_1-2p_2-n_2=34left(4 ight))

Ta đem (1) + (2) => 8p1 + 4p2 = 184

(4) - (3) => p1 - p2 = 11

(Rightarrowleft{eginmatrixp1=19left(K ight)\p2=8left(O ight)endmatrix ight.)

a) (M^+:1s^22s^22p^63s^23p^6)

(X^2-:1s^22s^22p^6)

b) cách làm phân tử của M2X là: (K_2O)


Đúng 0

comment (0)

Một hợp hóa học ion được cấu trúc từ M+ cùng X2- . Vào phân tử M2X có tổng số hạt p,n,là 140 hạt. Trong số ấy số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion M2- là 23 hạt. Tổng số hạt p,n,e vào ion M+ nhiều hơn nữa trong ion M2- là 31. Viết cấu hình e của M với X .


Lớp 10 chất hóa học Chương 2. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học và...
0
0
Gửi diệt

A. Ô 12, chu kỳ 3, team IIA.

B. Ô 20, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IIA.

C. Ô 56, chu kỳ luân hồi 6, team IIA.

D.

Xem thêm: Cách Chụp Hình Sản Phẩm Đẹp Bằng Điện Thoại, Hướng Dẫn Chụp Ảnh Sản Phẩm Đẹp Bằng Điện Thoại

 Ô 38, chu kỳ luân hồi 5, đội IIA.


Lớp 10 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Đáp án C

*

Vậy, M sinh hoạt ô 56, chu kì 6, team IIA


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
tretrucvietsun.com