Năng Lượng Liên Kết Là Gì

     

Năng lượng liên kết của một phân tử nhân là năng lượng tối thiểu quan trọng phải cung cấp để tách bóc các nuclon hay nói theo một cách khác là tích điện tỏa ra khi tạo thành thành một hạt nhân (hay năng lượng thu vào để phá tan vỡ một phân tử nhân thành các nuclôn riêng rẽ biệt).
Bạn đang xem: Năng lượng liên kết là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có khối lượng mCo = 59,934u. Biết cân nặng của những hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của phân tử nhân đó
Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Mới Nhất 2022, Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia Mới Nhất Năm 2021

Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Tích điện tối thiểu để bóc tách hạt nhân (_6^12C) thành các nuclon lẻ tẻ bằng


Năng lượng link của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết khối lượng của proton là $1,007825u$ và khối lượng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân (_10^20Ne)là:
Xem thêm: Cách Dùng Few A Few Little A Little, Cách Sử Dụng Little, A Little, Few Và A Few

Tính tích điện tỏa ra khi chế tác thành (1g)(_2^4He)từ những proton và notron. Cho biết độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)


Trên hình là trang bị thị trình diễn sự đổi thay thiên của năng lượng liên kết riêng biệt (trục tung, theo đơn vị MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của các hạt nhân nguyên tử. Tuyên bố nào sau đây đúng?