Ngành dầu khí thi khối nào

     

Sinh viên xuất sắc nghiệp ngành dầu khí ra trường gồm mức lương không hề nhỏ so với các ngành khác. Vậy, ngành dầu khí học gì, gồm tất cả khối nào? hầu hết trường nào thi và xét tuyển ngành dầu khí...

Ngành dầu khí thi khối nào?
Bạn đang xem: Ngành dầu khí thi khối nào

1. Đại học tập Dầu Khí việt nam (Xét tuyển Khối A siêng ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm đầu vào những năm trước giao động 23 điểm)
2. Đại học Bách Khoa – Đại Học non sông TPHCM (Xét tuyển chọn khối A, A1 chuyên ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm tuyển sinh ngành 21,5)
3. Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (Xét tuyển chọn khối A siêng ngành kỹ thuật dầu khí. Điểm đầu vào các năm trước giao động 19,5)
4. Đại học Mỏ Địa chất (Xét tuyển chọn khối A siêng ngành nghệ thuật dầu khí. Điểm đầu vào những năm trước giao động 18)


Xem thêm: Có Nên Lắp Aptomat Chống Giật Cho Bình Nóng Lạnh Và Những Điều Nên Biết

*
report this ad
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:247;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>
*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:256;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành bản vẽ xây dựng khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:264;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 chế độ thấm thía rút ra từ phần đa câu chuyện: Kẻ mạnh là kẻ sống!

/div<2>/div<6>/div/a<5>/img;pagepos:268;cwidth:50px;cheight:32px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32;rend_px_area:1600;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1600;req_px_area:1600;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:32px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32px;rend_px_area:1600;" cwidth="50"/>Câu chuyện tư duy xác định giàu nghèo trong tương lai
Xem thêm: Lý Thuyết Đồ Thị Hàm Số Y Ax2, Lý Thuyết, Cách Vẽ, Bài Tập Của Hàm Số

học tập nghề gì? những trường đại học ở tphcm các trường đh ở thành phố hà nội Học khối A tốt nên chọn ngành gì? tìm hiểu ngành quản lí trị khách sạn học tập khối B tốt nên trọn trường nào? học khối C gồm bao hàm ngành học tập nào? học tập khối D giỏi nên chọn thi ngành gì?