Ngôn ngữ trung quốc đại học mở

     
Ytretrucvietsun.com may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.


Bạn đang xem: Ngôn ngữ trung quốc đại học mở

*
Khoa nước ngoài Ngữ


Xem thêm: Bài Tập Suất Điện Động Cảm Ứng, Của Khung Dây Chuyển Động

*Xem thêm: Bài Văn Khấn Cúng 30 Tết Như Thế Nào Để Đón Năm Mới Sung Túc?

*

*Lưu ý: 

- Hệ đh chính quy bao gồm 4 bề ngoài đào tạo: hiệ tượng tập trung 4 năm, hiệ tượng văn bằng 2 và bề ngoài liên thông hoàn chỉnh kiến thức

- Sinh viên những khóa từ 2018 về bên trước đề xuất học trả nợ, học té sung, học môn sửa chữa thay thế của khóa 2019 trở về sau tham khảo danh mục môn học tương tự của khóa 2019

- chuẩn chỉnh đầu ra năng lực ngôn ngữ ngành ngôn từ anh (Quy thay đổi theo những chứng chỉ quốc tế): click chuột đây

A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2021:Danh mục môn học tập tương đương

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: Chương trình đào tạo

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC: Chương trình đào tạo

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT: Chương trình đào tạo 

III. NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC: Chương trình đào tạo  

B. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019, 2020:

Danh mục môn học tập tương đương cho tất cả 3 ngành.

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:  Chương trình đào tạo

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC: Chương trình đào tạo

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:  Chương trình đào tạo 

C. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016, 2017, 2018:

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1. Chuyên ngành phương thức Giảng dạy dỗ Tiếng Anh

2. Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo Anh văn thiếu thốn nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh yêu mến mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

D. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:

1. Chuyên ngành cách thức Giảng dạy Tiếng Anh

2. Chuyên ngành giảng dạy Anh văn thiếu hụt nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành giờ Anh yêu đương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

Phân bửa CTDT theo 3 học kỳ cho Khóa 2009,2010,2011,2012 (Ngành giờ đồng hồ Anh, tiếng Nhật, Ngành tiếng Trung Quốc).xls