NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT ĐIỆN TRƯỜNG

     

Lý thuyết và phương thức giải những dạng bài xích tập về năng lượng điện trường khiến cho bạn đọc hiểu kỹ hơn kiến thức, phương pháp tính điện trường, nguyên lý ông xã chất năng lượng điện trường, và những dạng bài bác tập liên quan.

Bạn đang xem: Nguyên lý chồng chất điện trường


LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. định nghĩa điện trường: Là môi trường xung quanh tồn tại xung quanh điện tích và chức năng lực lên điện tích khác đặt trong nó.

2. Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tính năng lực.

 (overrightarrowE=fracoverrightarrowFq ightarrow overrightarrowF=qoverrightarrowE)

Đơn vị: E (V/m)

q > 0 : (overrightarrowF) cùng phương, thuộc chiều với (overrightarrowE).

q

3. Véctơ cường độ điện trường do 1 điện tích trữ Q tạo ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có:  

- Điểm đặt: tại M.

- Phương: mặt đường nối M và Q

- Chiều: hướng ra phía xa Q ví như Q > 0

Hướng vào Q ví như Q

- Độ lớn: (E=kfraceginvmatrix Q endvmatrixvarepsilon .r^2) với k = 9.109

- Biểu diễn: 

*

5. Nguyên lý ck chất năng lượng điện trường: trả sử có những điện tích q1, q2,…..,qn gây ra tại M các vector cường độ điện trường (overrightarrowE_1,overrightarrowE_2,overrightarrowE_3...overrightarrowE_n) thì vector cường độ điện ngôi trường tổng đúng theo do những điện tích trên tạo ra tuân theo nguyên lý ck chất điện trường (overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2+overrightarrowE_3+...+overrightarrowE_n=sum overrightarrowE_i). 

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định cường độ điện trường vì điện tích gây nên tại một điểm

Phương pháp:

Cường độ năng lượng điện trường do điện tích trữ Q gây nên có:

+ Điểm đặt: trên điểm đang xét;

+ Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm vẫn xét;


+ Chiều: hướng ra phía xa Q nếu Q > 0 và nhắm đến Q trường hợp Q

+ Độ lớn: E = k(fraceginvmatrix Q endvmatrixvarepsilon r^2), trong những số đó k = 9.109Nm2C-2.

Dạng 2: Xác định lực năng lượng điện trường chức năng lên một điện tích trong năng lượng điện trường

Phương pháp:

Lực tĩnh điện công dụng lên điện tích q đặt trong năng lượng điện trường: (overrightarrowF=qoverrightarrowE)

có: + Điểm đặt: tại vị trí đặt điện tích q;

+ Phương: trùng phương cùng với vector độ mạnh điện ngôi trường ;

+Chiều: cùng chiều với nếu q > 0 với ngược chiều với nếu q

+ Độ lớn: F = (eginvmatrix q endvmatrixE)

Dạng 3: Xác định cường độ điện trường tổng hợp vị nhiều điện tích gây ra tại một điểm.

Phương pháp: sử dụng nguyên lý ông xã chất năng lượng điện trường.

- Áp dụng nguyên lí ck chất điện trường: (overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2+overrightarrowE_3+...+overrightarrowE_n).

- màn biểu diễn (overrightarrowE_1,overrightarrowE_2,overrightarrowE_3...overrightarrowE_n) bằng những vecto.


- Vẽ vecto đúng theo lực bằng theo quy tắc hình bình hành.

- Tính độ to hợp lực dựa vào cách thức hình học tập hoặc định lí hàm số cosin.

* các trường đúng theo đặ biệt:

*
 

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một năng lượng điện Q = 10-6C đặt trong không khí:

a. Xác minh cường độ điện trường trên điểm bí quyết điện tích 30cm.

b. Đặt điện tích trong chất lỏng tất cả hằng số năng lượng điện môi (varepsilon) = 16. Điểm có cường độ năng lượng điện trường như câu a cách điện tích bao nhiêu?.

Bài 2: Hai năng lượng điện điểm q1 = 4.10-8C và q.2 = - 4.10-8C nằm cố định và thắt chặt tại nhị điểm AB bí quyết nhau trăng tròn cm trong chân không.

1. Tính lực shop giữa 2 điện tích.

2. Tính độ mạnh điện ngôi trường tại:

a. điểm M là trung điểm của AB.

b. điểm N phương pháp A 10cm, biện pháp B 30 cm.

Xem thêm: Trước Và Sau When Là Thì Gì, Cách Chia Thì Khi Gặp Chữ When

c. điểm I phương pháp A 16cm, biện pháp B 12 cm.

d. điểm J nằm trê tuyến phố trung trực của AB giải pháp AB một đoạn 10(sqrt3) cm

Hướng dẫn:

*

1. Lực can dự giữa 2 năng lượng điện tích:

2. độ mạnh điện trường tại M:

a. Vectơ độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrowE_1M,overrightarrowE_2M) do điện tích q; q.2 gây ra tại M có:

- Điểm đặt: tại M.


- Phương, chiều: như hình vẽ

- Độ mập : (E_1M=E_2M=kfraceginvmatrix q endvmatrixvarepsilon r^2=9.10^9fraceginvmatrix 4.10^-8 endvmatrix0,1^2=36.10^3(V/m))

Vectơ độ mạnh điện trường tổng hợp: (overrightarrowE=overrightarrowE_1M+overrightarrowE_2M)

Vì (overrightarrowE_1M) cùng phương, cùng chiều với (overrightarrowE_2M) nên ta tất cả E = E1M + E2M = (72.10^3(V/m))

Vectơ độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp: (overrightarrowE=overrightarrowE_1M+overrightarrowE_2M)

Vì (overrightarrowE_1M) cùng phương, trái chiều với (overrightarrowE_2M) nên ta có (E=eginvmatrix E_1N-E_2N endvmatrix=32000(V/m))

Bài 3 : Tại nhì điểm A và B đặt hai điện tích điểm q.1 = 20 (mu)Cvà q2 = -10 (mu)C cách nhau 40 centimet trong chân không.

 a) Tính cường độ điện ngôi trường tổng hợp tại trung điểm AB.

 b) tìm kiếm vị trí độ mạnh điện ngôi trường gây do hai năng lượng điện tích bởi 0 ? Hướng dẫn :


*

b) hotline C là vấn đề có độ mạnh điện trường tổng hợp (overrightarrowE_C=overrightarrow0)

(overrightarrowE_1^",overrightarrowE_2^") là vecto cường độ điện trường do q1 và q.2 gây ra tại C.

Có : (overrightarrowE=overrightarrowE_1^"+overrightarrowE_2^"=0 ightarrow overrightarrowE_1^"=-overrightarrowE_2^")

Do |q1| > |q2| phải C nằm ngay sát q2

Đặt CB = x ( ightarrow) AC = 40 + x, có : (E_1^"=E_2^"Leftrightarrow kfraceginvmatrix q_1 endvmatrix(40+x)^2=kfraceginvmatrix q_2 endvmatrix(x)^2 ightarrow eginvmatrix fracq_1q_2 endvmatrix=left ( frac40+xx ight )^2 ightarrow sqrt2=frac40+xx) ( ightarrow x=96,6cm) 

Bài 4 : Hai năng lượng điện điểm quận 1 = 1.10-8 C và q2 = -1.10-8 C đặt tại hai điểm A cùng B cách nhau một khoảng chừng 2d = 6cm. Điểm M nằm trên tuyến đường trung trực AB, biện pháp AB một khoảng 3 cm.

a) Tính độ mạnh điện trường tổng vừa lòng tại M.

 b) Tính lực năng lượng điện trường tác dụng lên năng lượng điện q = 2.10-9 C để ở M.


Bài 5 : trên 3 đỉnh hình vuông cạnh a = đôi mươi cm, ta đặt 3 năng lượng điện tích cùng độ lớn quận 1 = quận 2 = q3 = 3.10 -6 C.

a. Tính cường độ điện trường tổng hòa hợp tại chổ chính giữa hình vuông ?

b. Trên đỉnh sản phẩm 4 hình vuông

c. Tính lực điện tính năng lên năng lượng điện tích q4 = 8.10-8C để tại đỉnh lắp thêm 4 này.

Bài 6 : Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 1g, với điện tích q = 10-5 C, treo bởi sợi dây mảnh cùng đặt trong điện trường hầu như E. Lúc quả mong nằm cân bằng thì dây treo phù hợp với phương thẳng đứng một góc . Khẳng định cường độ năng lượng điện trường E, biết g = 10m/s2.

ĐS : E = 1730 V/m.

Bài 7 : Một điện tích điểm q = 2.10-6C đặt thắt chặt và cố định trong chân không.

 a) xác minh cường độ năng lượng điện trường trên điểm biện pháp nó 30 cm ?

 b) Tính độ lớn lực điện công dụng lên điện tích 1(mu)C đặt trên điểm đó ?

 c) Trong năng lượng điện trường gây vì q, tại một điểm nếu để điện tích q.1 = 10-4 C thì chịu tính năng lực là 0,1 N. Hỏi nếu để điện tích q2 = 4.10-5 C thì lực điện tác dụng là bao nhiêu ?

ĐS : a) 2.105 V/m, b) 0,2 N, c) 0,04 N

Bài 8:  Một điện tích q = -10-7C đặt ở điểm N trong năng lượng điện trường của một năng lượng điện Q thì chịu tính năng của lực điện F = 3.10-3N.


a) Tìm độ mạnh điện trường E tại điểm N.

Xem thêm: Bài Tập Các Bài Toán Cơ Bản Về Phân Số, Giải Toán Lớp 4 Bài 159: Ôn Tập Về Phân Số

b) Xác định năng lượng điện Q? biết rằng vectơ cường độ điện trường trên điểm N có chiều hướng vào điện tích Q với NQ = 3cm.

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn vật dụng lý lớp 11 - xem ngay