Nguyên tử khối của canxi

     

a) 1 thích hợp chất tất cả phân tử gồm 1X, 1S và 4O, nặng vội vàng 2,33 lần phân tử canxi cacbonat cùng phân tử khí hiđro.Bạn sẽ xem: Phân tử khối canxi

b) 1 đúng theo chất có phân tử gồm 2Na, 3X cùng 1C, nặng bằng 1 phân tử canxi cacbonat với 3 phân tử khí hiđro

c) 1 đúng theo chất bao gồm phân tử tất cả 2Al, 3X với 12O, nặng nề 19 lần phân tử nước.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của canxi

ai cấp tốc mk tích

Nung đúng theo chất canxi cacbonat vào một chén nung, tín đồ ta chiếm được vôi sống có công thức chất hóa học là CaO với khí bay ra là C O 2 . Hiệu quả của thí nghiệm được đánh dấu như sau:

- cân nặng của chén nung trống rỗng là 30g.

- trọng lượng của chén bát nung và canxi cacbonat là 40g.

- khối lượng của chén bát nung và CaO là 35,6g.

Hãy điền vào lốt chấm một trong những câu sau:

+ cân nặng của CaO tất cả trong chén sau khoản thời gian nung là ….g.

+ Số mol của CaO là …

+ trọng lượng khí C O 2 thoát ra sau phản ứng là ….g.

Xem thêm: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Thỏa Mãn Chia Hết Cho Là, Số Tự Nhiên Thỏa Mãn Chia Hết Cho Là

+ Số mol của C O 2 là …..

+ Phân tử can xi cacbonat bị phân tử thành CaO với C O 2 , có tỉ lệ số phân tử CaO/ số phân tử C O 2 là …/…

Lớp 8 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

- cân nặng của CaO có trong chén sau thời điểm nung là: 36,6 – 30 = 5,6(g)

- Số mol:


*

- cân nặng khí C O 2 bay ra sau bội nghịch ứng: 40 – 35,6 = 4,4(g)

- Số mol của khí C O 2 :


*

- Phân tử can xi cacbonat bị phân bỏ thành CaO và C O 2 , gồm tỉ lệ số phân tử CaO:số phân tử C O 2 là 1:1.

Đúng 0 phản hồi (0)

Phân tử khối của canxi cacbonat C a C O 3 cùng sắt(III) sunfat F e 2 S O 4 3 thứu tự là:

A. 197 cùng 342

B. 100 cùng 400

C. 197 với 234

D. 400 cùng 100

Lớp 8 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy Đúng 0
phản hồi (0)

Phân tử can xi cacbonat có phân tử khối là 100đvC. Trong các số ấy nguyên tố Ca 40% khối lượng, yếu tố C chỉ chiếm 12% trọng lượng còn lại là khối lượng của yếu tắc O. Khẳng định công thức phân tử của phù hợp chất.

Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Ta bao gồm :

Khối lượng của Ca trong phân tử can xi cacbonat là :

100 * 40% = 40 (đvC)

Do nguyên tử khối của Ca là 40 đvC => có một nguyên tử Ca vào phân tử bên trên (!)

Khối lượng của C vào phân tử canxi cacbonat là :

100 * 12% = 12 (đvC)

Do nguyên tử khối của C là 12 đvC => có một nguyên tử C trong phân tử bên trên (!!)

Khối lượng của O trong phân tử canxi cacbonat là :

100 * (100% - 40% - 12% ) = 48 (đvC)

Do nguyên tử khối của O là 16 đvC => có 3 nguyên tử O trong phân tử bên trên (!!!)

Từ (!) , (!!) , (!!!) => phương pháp hóa học của canxi cacbonat là CaCO3

Đúng 0 bình luận (0)

Tính ra gam khối lượng của 

 a) Một nguyên tử nhôm hạt nhân tất cả 13p cùng 14n

 b) Một phân tử canxi cacbonat gồm 1 nguyên tử canxi, 1 nguyên tử cacbon, 3 nguyên tử oxi

- góp mik với cần gấp

 

Lớp 8 Hóa học bài 13: bội nghịch ứng hóa học 3 1 giữ hộ Hủy

a)

*

Đúng 0
bình luận (0)

mik gửi nhầm


*

 

Đúng 1
comment (1)

a) (M_Al=0,166.10^-23.27=4,482^-23)

b) (M_CaCO_3=1.40+1.12+3.16=100left(đvC ight))

vậy (M_CaCO_3) tính theo 1-1 vị (g) (=0,166.10^-23.100=1,66^-22)

Đúng 1
comment (0)

tính khối lượng bằng gam của:

a, 6,02.10(^23) phân tử nước H2O

b, 6,02.10(^23) phân tử cacbon đioxit CO2

c, 6,02.10(^23) phân tử canxi cacbonat CaCO3

nhận xét về số trị của các giá trị trọng lượng tính đc này cùng số trị PTK của mỗi chất

 

Lớp 8 Hóa học bài 8: Bài luyện tập 1 1 1 gửi Hủy

a) (m_H2O=dfrac6,02.10^236,02.10^23.0,16605.10^-23.18=2,9889.10^-23left(g ight))

b) (m_CO2=dfrac6,02.10^236,02.10^23.44.0,16605.10^-23=7,3062.10^-23left(g ight))

c) (m_CaCO3=dfrac6,02.10^236,02.10^23.0,16605.10^-23.100=16,605.10^-23left(g ight))

Số trị các giá trị KL này đối với số trị PTK mỗi chất là bằng 0,16605.10-23 lần.

Đúng 3
phản hồi (0)

Phân tử can xi cacbonat tất cả phân tử khối là 100 đv.C, trong các số đó nguyên tố can xi chiếm 40% khối lượng, yếu tố cacbon chiếm phần 12% khối lượng. Cân nặng còn lại là oxi. Công thức phân tử của thích hợp chất can xi cacbonat là gì ?

Lớp 8 hóa học Ôn tập học kỳ II 4 0 gởi Hủy

Từ đề bài xích ta bao gồm nguyên tố Oxi chiếm 100- ( 40+12)=48%

Gọi CTHH là (Ca_xC_yO_z)

ta bao gồm (x:y:z=dfrac4040:dfrac1212:dfrac4816=1:1:3)

vậy CTHH là CaCO3

Đúng 0
bình luận (2)

Gọi công thức tổng thể của phân tử can xi cacbonat là CaxCyOz (x,y,z: nguyên, dương)

Ta có: (\%m_O=100\%-40\%-12\%=48\%)

Theo đề bài, ta có:

(dfracx.NTK_Ca\%m_Ca=dfracy.NTK_C\%m_C=dfracz.NTK_O\%m_O=dfracPTK_Ca_xC_yO_z100\%\dfrac40x40=dfrac12y12=dfrac16z48=dfrac100100\=>x=dfrac40.10040.100=1\y=dfrac12.10012.100=1\z=dfrac48.10016.100=3)

=> x=1; y=1; z=3

=> CTHH (CTPT) của phân tử can xi cacbonat là CaCO3

Đúng 0
bình luận (0)

Ta tất cả CTTQ: CaxCyOz ( x,y,z nguyen dương)

% O2 =100% - 40%-12%=48(%)

Theo bài xích ta có:

(dfracx.NTK_Ca\%m_Ca=dfracy.NTK_C\%m_C=dfracz.NTK_O_2\%m_O_2)

(Leftrightarrowdfrac40x40=dfrac12y12=dfrac16z48)

(Rightarrow x:y:z=dfrac4040:dfrac1212:dfrac4816=1:1:3)

Ta có: công thức đơn giản và dễ dàng :CaCO3

CTN: (CaCO3)n=100

=> n=1

Vậy CTHH là CaCO3

Đúng 0 comment (0)

Viết phương pháp hóa học và tính phân tử khối của các chất sau:

a. Megie clorua, biết phân tử gồm 1Mg với 2Cl.

Xem thêm: Mẹo Khắc Phục Cảm Biến Vân Tay Iphone 6S Không Nhạy Có Thể Bạn Chưa Biết

c. Khí Nitơ, biết vào phân tử tất cả 2 N.

Lớp 8 hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 2 0 giữ hộ Hủy Đúng 1
bình luận (0)

a, CTHH: MgCl2

PTKmagie clorua = 24 + 35,5 . 2 =95 đvC

b, CTHH: CaCO3

PTKcanxi cacbonat= 40 + 12 + 16.3 =100đvC

c, CTHH: N2

PTKkhí nito= 14.2= 28đvC

Đúng 2
comment (0)

Viết phương pháp hóa học và tỉnh phân tử khối của các muối (kim một số loại + nơi bắt đầu axit) mang tên dưới trên đây :a) tệ bạc nitrat ;chì (II) nitrat sắt (III) nitratb) Natri sunfat ; can xi sunfat ; nhôm sunfatc) Kali cacbonat; magie cacbonat đồng (II) cacbonat