NHÔM TÁC DỤNG VỚI NAOH

     

Câu hỏi :

Cho bột nhôm chức năng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là


*