NỐI HAI CỰC CỦA MỘT MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

     

Nối hai cực của một máy phát năng lượng điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB bao gồm điện trở thuần R mắc nối liền với cuộn cảm thuần. Bỏ qua mất điện trở những cuộn dây của dòng sản phẩm phát. Khi roto của dòng sản phẩm quay phần đa với vận tốc n vòng/phút thì cường độ loại điện hiệu dụng trong khúc mạch là 1A. Khi roto của máy quay phần đông với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ loại điện hiệu dụng trong đoạn mạch là (sqrt 3 )A. Trường hợp roto của sản phẩm quay đầy đủ với vận tốc 2n vòng/phút thì cảm phòng của đoạn mạch AB là

 

Bạn đã xem: Nối hai rất của một thiết bị phát năng lượng điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch ab

Khi roto của sản phẩm quay số đông với vận tốc n vòng/phút

 (U = 1sqrt R^2 + Z_L^2 ) (1)

Khi roto của máy quay đông đảo với tốc độ 3n vòng/phút 

(3U = sqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 ) (2)

Từ (1) với (2) ( o fracsqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 sqrt R^2 + Z_L^2 = frac3UU o Z_L = fracRsqrt 3 )

Nếu roto của sản phẩm quay hồ hết với tốc độ 2n vòng/phút thì:

(Z_L_0 = 2Z_L = frac2Rsqrt 3 )
Bạn đang xem: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều

*

*Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 11 Chương 1 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết, 140 Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lí 11

*

*Xem thêm: Top 15 Phần Mềm Chụp Màn Hình Máy Tính Miễn Phí, Chụp Ảnh Bằng Webcam

*

Rôto của một thiết bị phát năng lượng điện xoay chiều có 5 cặp cực, con quay với tốc độ 720 vòng/phút. Tần số của suất điện rượu cồn là:

Rôto của máy phát năng lượng điện xoay chiều tất cả 5 cặp cực, tần số của loại điện phạt ra là 50Hz. Tốc độ quay của rôto là:

Một lắp thêm phát điện xoay chiều với size dây gồm 500 vòng, từ bỏ thông cực đại qua từng vòng dây là 0,2mWb, tốc độ góc của size dây là 3000 vòng/phút. Biên độ của suất điện cồn là:

Một máy phát năng lượng điện xoay chiều với một size dây tất cả 1000 vòng, quay phần lớn trong từ bỏ trường đều phải có B = 0,11T, diện tích mỗi vòng dây là 90cm2, suất năng lượng điện động chạm màn hình trong khung có giá trị hiệu dụng là 220V. Chu kì của suất điện cồn là:

Hai thiết bị phát điện xoay chiều một pha: máy trước tiên có 2 cặp cực, rôto quay với vận tốc 1600 vòng/phút. Máy thứ hai tất cả 4 cặp cực. Để tần số vị hai sản phẩm phát ra như nhau thì rôto sản phẩm thứ nhị quay với vận tốc là bao nhiêu?