PHÂN BIỆT TALK SAY TELL SPEAK

     

Say, tell, talk, speak phần đa mang nghĩa là “nói” và thuộc là đụng từ trong giờ đồng hồ Anh. Làm nạm nào để phân biệt say tell talk speak một phương pháp dễ dàng, dễ dàng nhớ nhất? Hãy thuộc Step Up tò mò các tự này cùng những bài tập vận dụng để chúng ta hiểu điểm biệt lập giữa say tell talk speak nhé.

Bạn đang xem: Phân biệt talk say tell speak


1. Phương pháp sử dụng, biệt lập say tell talk speak giờ đồng hồ Anh

Để phân minh say tell talk speak, trước tiên bọn họ phải tìm hiểu điểm không giống nhau giữa những từ này cũng tương tự cách sử dụng của chúng. 

Say

Động từ bỏ “Say” /seɪ/ (có dạng quá khứ cùng quá khứ phân từ bỏ là said) bao gồm nghĩa phổ cập nhất là “nói ra”, “nói rằng”. Khi ý muốn đưa ra lời nói đúng chuẩn của ai đó hoặc nhấn mạnh vấn đề nội dung được nói ra, bạn ta thường dùng “say”. 

Không giống hệt như “tell”, “say” không khi nào đứng trước tân ngữ chỉ người. Bạn phải thêm giới từ “to” vào sau “say” khi hy vọng đề cập tới một tân ngữ sau đó.


1000 Khoá phát âm IPA trên tiện ích Hack não Pro – cầm chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng nhất trong giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.
NHẬN NGAY

Ví dụ: 

Annie told Susie something in Spanish.

(Annie đề cập với Susie chuyện gì đấy bằng tiếng Tây Ban Nha.)

Susie didn’t understand what Annie wanted lớn say to lớn her in Spanish.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Lý 9 Chương 1 Vật Lý 9 Cực Hay Đầy Đủ, Tuyển Tập Các Bài Tập Điện Học Hay Nhất

(Susie đã không hiểu nhiều những gì Annie nói với cô ấy bằng tiếng Tây Ban Nha)

Bộ phận theo sau của “say” thường là mệnh đề thẳng hoặc mệnh đề gián tiếp, tường thuật lại những gì ai đó đã nói.

Ví dụ: 

He said: “No, I will not come with you”.

(Anh ấy nói: “Không, tôi sẽ không còn đi cùng với bạn”)

He said no & that he would not come with me.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Sàn Đại Học Tài Chính Marketing 2018, Điểm Chuẩn 2018 Của Đại Học Tài Chính

(Anh ấy không đồng ý và nói sẽ không đi cùng với mình.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các cấu trúc với “speak” để khác nhau say tell talk speak

3. Bài tập phân minh say tell talk speak trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Điền từ tương thích vào nơi trống

Can you stop ____ lớn yourself please? Honey, could you ____ me where the salt jar is? Jack _____ 5 languages at the age of 20. When we were asked about the problem, I ____ yes but she ____ no. Look at the twins, they are so alike, no one can _____ the difference! Mommy, my sister seems mad, she won’t _____ khổng lồ me. Dad ____ me a story, but I forgot what it was about.

 

Đáp án:

talking tell speaks said/said tell talk told

Bài 2: search lỗi sai và sửa

Anne spoke over an audience of 3,000 at the meeting. “Is July there, please?” “Telling.” Are you saying me that I can’t come in? The manager is telling with the customers. She will not talked lớn me no matter what I do. Hello? If somebody’s here please tell up! Stop talk, you’re annoying everybody!

 

Đáp án:

over -> with  telling -> speaking saying -> telling telling -> speaking/talking talked -> talk tell -> speak  talk -> talking