Phản ứng nitro hóa benzen

     

Phản ứng rứa của Benzen

Với bội phản ứng cố kỉnh của Benzen Hoá học lớp 11 có đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập bội nghịch ứng vậy của Benzen từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Phản ứng nitro hóa benzen

*

A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

Lưu ý:

- bội phản ứng clo hóa, brom hóa (tº, Fe) hoặc làm phản ứng nitro hóa (tº, H2SO4 đặc) đối với hiđrocacbon thơm cần tuân theo quy tắc cầm cố trên vòng benzen:

+ Nếu trong khoảng benzen đã có sẵn một nhóm thế loại I – đội đẩy electron (nhóm ankyl –OH, NH2, -F, -Cl, -OCH3, -Br, -I, …) bội nghịch ứng thế xẩy ra dễ hơn và định hướng cho đội thế new vào địa chỉ ortho với para.

+ nếu như vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại II –nhóm hút electron (nhóm –NO2; -COOH, -CHO, -SO3H, …) sẽ kim chỉ nan cho team thế mới vào địa điểm meta.

- bội nghịch ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở chỗ mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là tia nắng khuếch tán và đun lạnh (đối với brom).

Ví dụ minh họa

Bài 1: mang lại 15,6 g C6H6 công dụng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu công suất của làm phản ứng là 80% thì trọng lượng clobenzen chiếm được là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

nC6H6 = 15,6 / 78 = 0,2 mol; mclobenzen = 0,2.0,8. 112,5 = 18 gam

*

Bài 2: Nitro hóa benzen được 14,1 gam tất cả hổn hợp hai hóa học nitro có cân nặng phân tử hơn hèn nhau 45 đvC. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Tìm kiếm hai hóa học nitro?

Hướng dẫn:

Phương trình bội phản ứng:

*

Số mol láo lếu hợp:

*

Phân tử khối của lếu hợp:

*

Vì hai chất nitro có trọng lượng phân tử hơn nhát nhau 45 đvC đề nghị CT của 2 hợp hóa học nitro là: C6H5NO2 và C6H4(NO2)2.

Bài 3: Nitro hóa benzen được 14,1 gam các thành phần hỗn hợp hai chất nitro có khối lượng phân tử hơn nhát nhau 45 đvC. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp hai chất nitro này được 0,07 mol N2. Hai hóa học nitro đó là:

Hướng dẫn:

Đặt CTPT bình thường của 2 hợp hóa học là C6H6-n(NO2)n

*

Ta có

*

Hỗn hợp 2 hóa học nitro có cân nặng phân tử hơn kém nhau 45dvc đề xuất phân tử của bọn chúng hơn hèn nhau 1 team –NO2.

⇒ C6H5NO2 cùng C6H4(NO2)2.

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Nitro hoá bezen thu được các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ X với Y, trong những số đó Y nhiều hơn thế nữa X một đội nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam các thành phần hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O cùng 1,232 lít N2 (đktc). Cách làm phân tử và số mol X trong các thành phần hỗn hợp là :

A. C6H5NO2 và 0,9. B. C6H5NO2 và 0,09.

C. C6H4(NO4)2 cùng 0,1. D. C6H5NO2 cùng 0,19.

Lời giải:

Đáp án: B

nN2 = 0,055 mol ⇒ nhh = 0,11/ntb ⇒ M = 116 ⇒ ntb = 1,1 = CTPT của X: C6H5NO2. Ta có: nX: nY = 9:1 ⇒ nX = 0,09 mol

Bài 2: Một hợp chất hữu cơ X có vòng benzen tất cả CTĐGN là C3H2Br và M=236. Gọi tên hợp hóa học này biết rằng hợp hóa học này là thành phầm chính trong làm phản ứng thân C6H6 cùng Br2 (xúc tác Fe).

A. o- hoặc p-đibrombenzen

B.o- hoặc p-đibromuabenzen.

C.m-đibromuabenzen.

D.m-đibromben

Lời giải:

Đáp án: B

Đặt CTPT của hợp hóa học X là (C3H2Br)n suy ra (12.3+2+80).n = 236

⇒ n = 2. ⇒ C6H4Br2.

Vì X là thành phầm chính trong bội nghịch ứng thân C6H6 và Br2 (xúc tác Fe) buộc phải theo quy tắc cố kỉnh trên vòng benzen ta thấy X hoàn toàn có thể là o- đibrombenzen hoặc p-đibrombenzen.

Bài 3: Khi mang đến clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) fan ta thu được 78 gam clobenzen. Công suất của làm phản ứng là:

A. 69,33% B. 71% C.

Xem thêm: Mười Lời Thề Danh Dự Của Quân Nhân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 1

72,33% D. 79,33%

Lời giải:

Đáp án: A

nbenzen = 1 mol; nclobenzen = 0,6933 mol ⇒ H = 69,33%

Bài 4: Đốt cháy trọn vẹn a gam hiđrocacbon X nhận được a gam H2O. Trong phân tử X gồm vòng benzen. X không tác dụng với brom khi có mặt bột Fe, còn khi công dụng với brom đun nóng sản xuất thành dẫn xuất cất 1 nguyên tử brom duy nhất. Tỉ khối khá của X so với không khí có mức giá trị trong khoảng từ 5 mang lại 6. X là

A. Hexan. B. Hexametyl benzen.

C. Toluen. D. Hex-2-en.

Lời giải:

Đáp án: B

*

⇒CT dễ dàng nhất của X là C2H3, CTPT (C2H3)n

Có 29.5 18

X gồm vòng benzen, X không công dụng với brom khi có mặt bột Fe, còn khi tác dụng với brom đun nóng chế tác thành dẫn xuất cất 1 nguyên tử brom duy nhất buộc phải tên của X là : Hecxametyl benzen.

*

*

Bài 5: TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với lếu láo hợp bao gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết năng suất của cục bộ quá trình tổng vừa lòng là 80%. Tính lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành tự 230 gam toluene?

A.524g B.378g C.454g D. 544g

Lời giải:

Đáp án: C

Số mol toluene gia nhập phản ứng: ntoluen = 230/94 = 2,5 mol

Phương trình phản ứng:

*

Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) chế tạo thành từ 230 gam toluene:

mTNT = 2,5.227.80/100 = 454 gam

Bài 6: mang đến benzen tính năng với lượng dư HNO3 đặc gồm xúc tác H2SO4 sệt để điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen điều chế được tự 19,5 tấn benzen (hiệu suất phản bội ứng 80%) là

A. 30,75 tấn B. 38,44 tấn.

C. 15,60 tấn D. 24,60 tấn

Lời giải:

Đáp án: D

*

*

Bài 7: cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc gồm xúc tác H2SO4 sệt để pha chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Khối lượng điều chế được tự 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là

A. 45,40 kilogam B. 70,94 kg

C.

Xem thêm: Top 2 Dàn Ý Bài Ca Ngất Ngưởng " Của Nguyễn Công Trứ Hay Nhất

18,40 kilogam D. 56,75 kg

Lời giải:

Đáp án: A

*

*

Bài 8: Toluen chức năng với Br2 phát sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm cơ học là