Phản Ứng Tráng Gương Của Este

     

Phản ứng tráng gương hay còn được gọi là phản ứng tráng bạc tình là giữa những phản ứng hóa học quan trọng. Làm phản ứng này có nhiều ý nghĩa sâu sắc thực tiễn vào hóa học và cuộc sống.

Bạn đang xem: Phản ứng tráng gương của este

Vậy thực ra phản ứng tráng gương là gì? Nó có áp dụng gì trong đời sống và sản xuất. Và các chất tham gia phản ứng tráng gương, tráng bội bạc là đa số chất nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những sự việc này trong nội dung bài viết hôm nay.


I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương (hay bội nghịch ứng tráng bạc) là 1 trong những phản ứng hóa học đặc trưng của anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Đây là phản bội ứng dùng để làm nhận biết những chất trên với thuốc test là hỗn hợp AgNO3 trong môi trường NH3, viết gọn gàng là AgNO3/NH3.


*

Phản ứng tráng bạc, tráng gương là gì


Đây là một trong phản ứng oxi hóa khử. Trong môi trường thiên nhiên NH3, AgNO3 sẽ tạo ra phức tệ bạc amoniac. Phức bội bạc amoniac OH oxi hóa các chất (như glucozơ, anđehit…) tạo nên Ag kim loại.

II. Phản nghịch ứng tráng gương của các hợp chất

1. Bội phản ứng tráng gương của anđehit

Amoniac NH3 chế tạo với Ag+ (trong AgNO3) phức hóa học tan bạc tình amoniac. Anđehit khử được Ag+ trong phức bạc đãi amoniac chế tác thành Ag kim loại.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

a) Phương trình tổng quát cho anđehit nói chung:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

b) Đối với anđehit đối chọi chức:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

c) Đối với anđehit fomic:

Đây là trường hợp quan trọng đặc biệt của anđehit vày nó tất cả 2 đội –CH=O đề nghị phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xẩy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Sau kia HCOONH4 thường xuyên phản ứng cùng với AgNO3/NH3 y hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng phù hợp 2 quá trình ta sẽ có được phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

Phản ứng tráng tệ bạc là phản nghịch ứng đặc trưng dùng làm nhận biết những anđehit.

2. Làm phản ứng tráng bội nghĩa của este

Este có phản ứng tráng bội bạc không và hầu như ete nào có tham gia P/Ư này?

Chỉ những este của axit fomic có công thức tầm thường là HCOOR mới cho bội nghịch ứng tráng gương cùng với AgNO3/NH3.

– cùng với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– cùng với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

Hay

HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Thí nghiệm phản ứng tráng bạc


*

Phản ứng tráng bạc của este


3. Phản nghịch ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Este gồm phản ứng tráng bội bạc không? Fructozơ gồm phản ứng tráng bạc tình không ? Hãy cùng mày mò ngay sau đây:

Phức bạc tình amoniac thoái hóa glucozơ tạo tệ bạc gluconat cùng giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không tồn tại nhóm –CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Do khi đun cho nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ đưa thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ

Đối cùng với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi nấu nóng trong môi trường thiên nhiên axit, nó bị thủy phân chế tạo thành dung dịch gồm tính khử bao gồm glucozơ cùng fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ đã tham gia phản ứng tráng gương.

Xem thêm: Đại Học Công Đoàn Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2021 Chính Xác

Đăng ký kết kênh youtube của từ bỏ Điển Hóa Học để xem nhiều clip thí nghiệm hóa học lôi kéo hơn


*

Từ điển hóa học – Youtube


4. Làm phản ứng của ankin–1–in với AgNO3/NH3

Ankin–1–in cũng có phản ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3 tạo nên kết tủa màu đá quý nhạt, sau gửi sang màu sắc xám. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng cố kỉnh nguyên tử H bởi ion kim loại. Nguyên tử H trong ankin–1–in này chứa links ba ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản bội ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu xoàn nhạt) + 4NH3 + 2H2O

Đây cũng chính là phản ứng để nhận biết các ankin có links ba sinh hoạt đầu mạch.

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu tiến thưởng nhạt) + 2NH3 + H2O

III. Điều kiện của phản nghịch ứng tráng gương

Các chất tham gia phản nghịch ứng tráng gương là hầu hết hợp chất tất cả nhóm chức –CH=O trong phân tử:

Anđehit (đơn chức, đa chức)Axit fomic HCOOHMuối của axit fomic: HCOONa, HCOOK, HCOONH4, (HCOO)2Ca…Este của axit fomic: (HCOO)nR – R là nơi bắt đầu hidrocacbon.Glucozơ, fructozơ cùng saccarozơ…

1. Một số để ý khi giải bài xích tập phản bội ứng tráng bạc của anđehit

Phản ứng tráng bạc là phản nghịch ứng đặc trưng của anđehit. Bởi vì vậy, lúc làm bài xích tập về phản bội ứng tráng bạc đãi của anđehit, bọn họ cần xem xét một số nhân tố sau:

– Phương trình tổng quát:

R(CHO)n + 2nAgNO3 + 3nNH3 + xH2O → R(COONH4)n + nNH4NO3 + 2nAg

– riêng rẽ với HCHO, ta có:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO tạo ra muối vô cơ (NH4)2CO3 chứ không phải muối hữu cơ như những anđehit khác.

Những giữ ý:

a) làm phản ứng bao quát chỉ vận dụng với anđehit không tồn tại liên kết cha đầu mạch. Vày nếu anđehit có liên kết ba đầu mạch thì nguyên tử H của C có liên kết ba sẽ bị thế bởi Ag.

b) Đặc điểm của bội phản ứng tráng gương

– trường hợp nAg = 2nAnđehit → Anđehit là đối chọi chức, chưa phải HCHO.

– giả dụ nAg = 4nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

– trường hợp nAg > 2nhỗn thích hợp Anđehit đối chọi chức → tất cả hổn hợp anđehit đơn chức này còn có HCHO.

– Số team –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu láo hợp không tồn tại HCHO).

Xem thêm: Uống Bột Đậu Xanh Có Tác Dụng Gì, Cách Uống Bột Đậu Xanh Hiệu Quả

IV. Ứng dụng của phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng đa số trong công nghiệp cấp dưỡng gương, ruột phích bình thủy… và một vài ứng dụng khác.


*

Ứng dụng của phản nghịch ứng tráng bạc


Trên đây bọn họ vừa tìm hiểu về bội nghịch ứng tráng gương (hay bội nghịch ứng tráng bạc) của một số hợp chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Hi vọng chúng ta đã đọc hơn về một số loại phản ứng này và áp dụng để giải bài xích tập một bí quyết hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã xẹp thăm website với chúc các bạn luôn vui vẻ, niềm hạnh phúc nhé!