Phương Pháp Đồng Đẳng Hóa

     

– Đồng đẳng là hiện tượng các chất cơ học có kết cấu và tính chất hóa học tựa như nhau nhưng mà thành phần phân tử khác nhau một hay các nhóm CH2. 

Bạn đang xem: cách thức đồng đẳng hóa

– những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng thích hợp thành một dãy đồng đẳng có công thức chung.

Bạn đang xem: Phương pháp đồng đẳng hóa


– Sau đây là dãy đồng đẳng của những hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Xem thêm: Thế Nào Là Hạnh Phúc Gia Đình, Tiêu Chí Nào Đảm Bảo Để Gia Đình Hạnh Phúc

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải 2018, Điểm Chuẩn 2018 Đại Học Giao Thông Vận Tải Tphcm

+ Ankadien: CnH2n – 2 (n ≥ 3). 

+ Ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2).

+ dãy đồng đẵng của benzen: CnH2n – 6 (n ≥ 6)

*
cách thức đồng đẳng hóa" width="854">

Phương pháp giải

Các dạng bài xích thường gặp:

+ các dạng bài liên quan tới đồng đẳng: tách, ghép –CH2

dãy đông đẳng hơn hèn nhau một hoặc những nhóm CH2, vì vậy ta có thể quy thay đổi hỗn hợp phức hợp về những chất đơn giản và dễ dàng ( thường là chất đầu dãy) kèm theo một lượng CH2 tương ứng

Chú ý:

– CH2 là nhân tố khối lượng, do vậy có có mặt trong những phương trình liên quan tới khối lượng, phản nghịch ứng đốt cháy ( số mol O2, số mol CO2, số mol H2O),…

– tuy nhiên, CH2 không phải là một trong chất (nó chỉ nên nhóm metylen –CH2-), nó không được tính vào số mol các thành phần hỗn hợp ( hoặc những dữ khiếu nại khác tương quan đến tới số mol những chất)

+ những dạng bài liên quan tới este: bóc tách ghép este

Ta có: Axit + ancol ⇔ Este + H2O

⇒ Este = Axit + Ancol – H2O

vì thế ta có thể quy đổi các thành phần hỗn hợp este thành axit và ancol với trừ đi một lượng nước tương ứng

Tương tự: cùng với peptit = aminoaxit – H2O

+ các dạng bài liên quan tới cộng bóc hiđro: tách ghép liên kết ℼ

Ankan → anken + H2

⇒ Anken = Ankan – H2

⇒ Ta hoàn toàn có thể quy đổi tất cả hổn hợp X bất kỳ thành dạng hi đro hóa hoàn toàn của X cùng một lượng H2 tương ứng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho X, Y là hai chất thuộc hàng đồng đẳng của axit acrylic và gồm MX 2 ( đktc), thu được khí CO2 và 9,36g nước. Mặt khác 11,16g E công dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Cân nặng muối thu được khi mang lại cùng lượng E trên tính năng hết với dung dịch KOH dư là:

A. 4,86g

B. 5,04g

C. 5,44g

D. 5,80g

Giải:

Ta có: T là este nhị chức đề nghị Z là ancol 2 chức

Bảo toàn trọng lượng ta có:

mCO2 = mE + mO2 – mH2O = 11,16 + 0,59.32 – 9,36 = 20,68g

nCO2 = 0,47 H2O = 0,52 mol

⇒ Z là ancol no

Z tất cả cùng số nguyên tử C cùng với X

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 2)" width="527">

Khi mang lại E tác dụng với dung dịch Br2 chỉ có axit phản bội ứng ⇒ a = 0,04 mol

Từ cân nặng E, số mol CO2, số mol H2O ta gồm hệ:

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 3)" width="408">

⇒ b = 0,11; c=0,02; d=-0,02

Ta ghép CH2 tìm ra axit, ancol ban đầu

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 4)" width="877">

⇒ mmuối = 0,02.110 + 0,02.124 = 4,68g

⇒Đáp án A

Ví dụ 2: Hỗn đúng theo X tất cả axit đơn chức A và axit nhị chức B đa số không no, mạch hở, ko phân nhánh ( trong những số ấy oxi chiếm phần 46% về khối lượng). Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi dẫn cục bộ lượng sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi vào dư thấy khối lượng bình tăng 28,928g. Khía cạnh khác, đem m gam các thành phần hỗn hợp X cho công dụng với dung dịch NaOH dư chiếm được 16,848g muối. Để hiđro hóa trọn vẹn m gam X đề xuất dùng 3,4048 lít H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của A trong X sớm nhất với:

A. 64%

B. 66%

C. 68%

D. 70%

Giải:

nH2 hiđro hóa X = 0,152 mol

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 5)" width="506">

tự %mO ⇒ 32a + 64b = 0,46.(46a + 90b + 14c – 2. 0,152) (1)

Đốt cháy X ta có: nCO2 = a + 2b + c; nH2O = a + b +c – 0,152

⇒ 44(a + 2b + c ) + 18(a + b + c – 0,152) = 28,298 (2)

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 6)" width="472">

⇒ mmuối = 68a + 134b + 14c – 2.0,152 = 16,848 (3)

từ bỏ (1)(2)(3) ⇒ a = 0,12; b = 0,032; c = 0,336

Ghép CH2 tìm tất cả hổn hợp ban đầu:

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 7)" width="724">

⇒Đáp án C

Ví dụ 3: Hiđro hóa trọn vẹn 85,8 gam chất lớn X bắt buộc dùng 0,2 mol H2 ( xúc tác Ni, t°C) nhận được chất béo no Y. Đun nóng tổng thể Y cần dùng 300ml hỗn hợp NaOH 1M. Ví như đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y bắt buộc dùng a mol O2, Gía trị của a là:

A. 8,25

B. 7,85

C. 7,5

D. 7,75

Giải:

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 8)" width="498">

X là trieste của glixerol cần a = nX = nY = nCOO : 3 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

Bảo toàn cân nặng cho X, ta có: b = ( 85,8 + 0,2.2 – 0,1.16 – 0,3.44) :14 = 5,1

Đốt cháy Y ta có: nO2 = 2 nCH4 + 1,5 nCH2 = 0,1.2 + 5,1.1,5 = 7,85

⇒ Đáp án B

Ví dụ 4: Hỗn phù hợp X bao gồm hai amin thuộc hàng đồng đẳng của metylamin. Các thành phần hỗn hợp Y cất hai aminoaxit thuộc hàng đồng đẳng của glyxin. Trộn X với Y thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy Z phải dùng 0,81 mol O2, thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O với N2 được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc dư, thấy trọng lượng bình tăng 13,32g, đồng thời thu được 14,336 lít tất cả hổn hợp khí ( đktc). Tỉ lệ x : y là:

A. 1:1

B. 4:1

C. 3:1

D. 2:3

Giải:

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 9)" width="683">

Ghép CH2 để xác minh X. Vị đề bài xích hỏi tỉ lệ mol thân amin với amino axit nên chỉ việc ghép đội chức

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 10)" width="559">

⇒ x : y = 1 : 1

⇒ Đáp án A

Ví dụ 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol một amino axit A ( no, mạch hở, phân tử chứa 2 team COOH) bằng lượng oxi toàn diện thu được 10,7g các thành phần hỗn hợp hơi T. Thể tích của T bởi thể tích 11,2g oxi vì cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Đưa T về đktc nhận được V lít khí Z. Gía trị của V là:

A. 3,36

B.3,92

C.4,48

D. 4,2

Giải:

Quy đổi tất cả hổn hợp A

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 11)" width="496">

Từ cân nặng T cùng số mol T, ta tất cả hệ:

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 12)" width="470">

Vì Z sinh hoạt đktc bắt buộc Z chỉ tất cả CO2 và N2 ⇒ V = 22,4(0,15+0,05)=4,48 lít