Phương Pháp Dòng Điện Vòng

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (179.69 KB, 10 trang )
Bạn đang xem: Phương pháp dòng điện vòng

3-2. Ph­¬ng ph¸p dßng vßng1) Ni dung phng phỏp:Gi s cú 1 dũng invũng chy qua tt c cỏcnhỏnh ca mt vũng kớn.Vớ d:Z3aZ1E 1IaZ2bZ4IbE 4Z5I
cE 5cNhư vậy nghỉ ngơi mỗi nút, các dòng vòng sau khi đi vào nút lại ra đi ngaykhỏi nút, ta có: I V = 0 Cú ngha l nh lut K1 ó tha món.Vy ch cn viết những phương trình theo định nguyên tắc Kiếchốp 2.Thnh lp h pt dũng vũngChọn các ẩn số là cácdòng điện vòng:I a , I b , I c(chiu nh hỡnh v)Z3aZ1E 1IaZ2
bZ4IbE 4Z5IcE 5Theo định luật pháp Kiếchốp 2 tacthành lập được phương trìnhcho vòng ngực như sau: Z 1 I a + Z 2 ( I a I b ) = E 1Nếu ghép các số hạng lại theo ẩn số ta có:( Z1 + Z 2 ) Ia Z 2 Ib = E 1(1)Tương tự bởi vậy với những vòng b cùng c, ta cũng lập được các phương trình: Z 2 Ia + ( Z 2 + Z 3 + Z 4 ) Ib Z 4 Ic = E 4 (2) Z 4 Ib + ( Z 4 + Z 5 ) Ic = E 4 E 5H 1, 2, 3 là hệ phương trình loại vòng.
c(1)Số hạng trang bị nhất biểu thị sụt áp bởi dòng năng lượng điện I a gây ra trên toànbộ những tổng trở của vòng a, cần đặt:Z 1 + Z 2 = Z aa - là tổng trở của vòng a, ly du dng.Số hạng sản phẩm hai biểu thị phần sụt áp gây ra bởi dòng điện I b khichảy qua Z2. Ta thấy tổng trở của nhánh 2 tham gia chung vào cảhai vòng a cùng b ta điện thoại tư vấn nó là tổng trở bình thường của hai vòng a cùng b, kíhiệu là Zab. Nó sẽ mang du âm vỡ cái điện I b ngược hướng với dòngđiện I a và có du dương ví như I b cùng chiều I aZ3aZ1E 1IaZ2bZ4Ib
Z aa I a + Z ab I b + ... + Z ak I k = ∑ a EZ cha I a + Z bb Ib + ... + Z bk I k = ∑ b EZ ka I a + Z kb I b + ... + Z kk I k = ∑ k EVí dụ: Áp dụng phương pháp viết tæng quát mang đến mạch điện trên như sau:ZaaIa + ZabIb + ZacIC = ∑ a EZbaIa + ZbbIb + ZbcIC = ∑ b EZcaIa + ZcbIb + ZccIC = ∑ c EZ aa = Z1 + Z 2Z bb = Z 2 + Z 3 + Z 4Z cc = Z 4 + Z 5Zab = Zba = - Z2Zbc = Zcb = - Z4Zac = Zca = 0Tính dòng điện những nhánh bằng tổng đại số những dòng vòng qua nó.I1 a I3 Z3 bII = I1I2 = Ia IbI = I3
Z1Z2I3 Z3 IcIZ4IaE 1Zab ; Zad = 0ZaaIa + ZabIb + ZacIC + ZadId = ∑ a EZbaIa + ZbbIb + ZbcIC + ZbdId = ∑ b EZcaIa + ZcbIb + ZccIC + ZcdId = ∑ c EZdaIa + ZdbIb + ZdcIC + Zdd Id = ∑ d E4 E4Ib 6I5Z5
Z6IdcZ aa = Z1 + Z 4Z bb = Z 2 + Z 3Z cc = Z 3 + Z 4 + Z 5Z dd = Z 5 + Z 6E 6Ví dụ 2:Cho sơ thứ mạch năng lượng điện như hình v,Vit h phng trỡnh dũng invũng v xỏc nh cỏc dũng nhỏnht cỏc dũng in vũng.Giải:Chọn ẩn số là những dòng điện vòng: I a , I b , trả thiết chiều các dòngđiện vòng như hình vẽ, ta ra đời được hệ phương trình chiếc vòngnhư sau:( R + R + jX ).I + R I = E12L1
a2 b1 R2 I a + ( R2 + jX L 3 jX C 3 ).I b = E 3Cỏc dũng in nhỏnh c xỏc nh t cỏc dũng in vũng:I1 = Ia ; I3 = Ib ; I2 = Ia IbNhỏnh 2 l nhỏnh tầm thường ca hai vũng 1 v 2 nờn I2 c xpchng bi nhị dũng vũng (Ia cựng chiu I2 nờn cú du dng cũn Ibngc chiu I2 nờn ly du õm).Ví dụ 3:Cho mạch điện như hình Z1bên, lập hệ phương trìnhdòng năng lượng điện vòng.Giải:Giả thiết khép mạch jqua nhánh 2.Ta viết được hệphương trình dòngvòng như sau:
Z1 I a + Z 2 ( I a − I b + J ) = E1Z 2 (− Ia + Ib − J ) + Z 3 Ib + Z 4 ( Ib − Ic ) = − E 4Z 5 Ic + Z 4 ( Ic − Ib ) = E 4 − E 5Chuyển những số hạng vẫn biết sang trọng vế buộc phải và chuẩn bị xếp những số hạngtheo ẩn số ta có:( Z + Z ) I − I Z = E − J . Z12ab212− Z 2 Ia + ( Z 2 + Z 3 + Z 4 ) Ib − Z 4 Ic = − E 4 + J . Z 2− Z I + ( Z + Z ) I = E − E4 c4


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Trường Đại Học Đà Nẵng Uy Tín Và Chất Lượng Nhất

*
phương thức giải và triết lý kiềm kiềm thổ và nhôm 32 637 1
*
sáng tạo độc đáo kinh nghiệm môn công nghệ phương pháp vân dụng định hướng thực tế vào bài học kinh nghiệm 14 1 3
*
report khoa học: " XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NGUYÊN LIỆU DIATOMITE PHÚ YÊN BẰNG FT-IR, XRF, XRD KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT DFT" pptx 7 736 1
*
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG CỦA KARLMARX TRONG kinh TẾ ppt 7 833 6
*
Giáo trình phía dẫn xây đắp mạch điều khiển và tinh chỉnh nhiệt độ ở bên trong tủ nuôi cấy vi khuẩn theo cách thức ứng dụng kim chỉ nan p5 pps 10 556 3
*
Giáo trình hướng dẫn kiến thiết mạch điều khiển nhiệt độ phía trong gầm tủ nuôi cấy vi khuẩn theo phương thức ứng dụng định hướng p4 pot 10 699 1
*
tè luận môn: “Phân tích về tối ưu hóa hệ thống” phương pháp luận của lý thuyết Phân tích hệ thống. áp dụng vào một các bước thực tế mà các bạn phải đảm nhiệm trước cơ sở 23 1 13
*
Giáo trình phân tích các bước ứng dụng cấu tạo mạch tinh chỉnh theo cách thức ứng dụng định hướng p4 potx 10 366 0
*
Giáo trình phân tích các bước ứng dụng cấu trúc mạch điều khiển và tinh chỉnh theo phương pháp ứng dụng kim chỉ nan p5 pot 10 289 0


Xem thêm: Điểm Chuẩn Bách Khoa Tphcm 2018, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tp

*
Giáo trình hiện ra phân đoạn ứng dụng kết cấu mạch tinh chỉnh theo phương thức ứng dụng kim chỉ nan p4 pps 10 331 0