Phương Trình Truyền Sóng Trong Môi Trường Đàn Hồi

     

Một sóng cơ viral trong môi trường lũ hồi cùng với phương trình u = A cos a t - b x ,trong đó ttính bằng s và xtính bằng m. Gia tốc truyền sóng của sóng là

A. V = a b m / s

B.Bạn đã xem: Phương trình truyền sóng trong môi trường lũ hồi

v = b a m / s

C.

Bạn đang xem: Phương trình truyền sóng trong môi trường đàn hồi

v = a 2 b m / s

D. v = a b + 1 m / s


*

*

Một sóng cơ lan truyền trong môi trường lũ hồi cùng với phương trình u = A cos ω t + φ , trong các số ấy t tính bằng s và x tính bằng m. Tốc độ truyền sóng của sóng là

A. V = a b m / s

B. V = b a m / s

C. V = a 2 b m / s

D. V = a b + 1 m / s

Sóng cơ truyền trong môi trường đàn hồi dọc từ trục Ox cùng với phương trình u = 5 cos ( trăng tròn t – 4 x ) (mm). Vào đó, x tính bằng cm, t tính bởi s. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại c ủa một trong những phần tử sóng với tốc độ truyền sóng trong môi trường xung quanh này là

A. 0,05

B. 0,5

C. 20

D. 2

Một sóng ngang viral trong môi trường bọn hồi có vận tốc truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng (sóng truyền tự M đến N). Tại thời điểm t = t 0 , hình ảnh sóng được biểu đạt như hình vẽ. Những vị trí thăng bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Tốc độ điểm N tại thời khắc t = t 0 là


*

A. ‒ trăng tròn π c m / s

B. – 10 π c m / s

C. 10 π c m / s

D. Trăng tròn π c m / s

Một sóng ngang lan truyền trong môi trường bầy hồi có tốc độ truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét nhị điểm M, N trên và một phương truyền sóng (sóng truyền từ M mang đến N). Tại thời khắc t = t 0 , hình hình ảnh sóng được thể hiện như hình vẽ. Những vị trí cân đối của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Vận tốc điểm N tại thời khắc t = t 0 là


*

A. −10π cm/s.

C. −20π cm/s.

D. 20π cm/s.

Xem thêm: Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến Trục Ox Yz, ) Cho Điểm (A(, Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến Ox Lớp 10

Một sóng ngang viral trong môi trường lũ hồi có vận tốc truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét nhì điểm M, N trên và một phương truyền sóng (sóng truyền từ M mang lại N). Tại thời khắc t = t 0 , hình hình ảnh sóng được biểu thị như hình vẽ. Những vị trí cân đối của các bộ phận trên dây thuộc nằm bên trên trục Ox. Tốc độ điểm N tại thời gian t = t 0 là


*

A. -10p cm/s

B. 10p cm/s

C. ‒20π cm/s

D. 20p cm/s


Một sóng ngang viral trong môi trường bọn hồi có vận tốc truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét nhì điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng (sóng truyền tự M mang đến N). Tại thời khắc t = t 0 , hình hình ảnh sóng được biểu lộ như hình vẽ. Các vị trí cân đối của các phần tử trên dây thuộc nằm trên trục Ox. Gia tốc điểm N tại thời điểm t = t 0 là

A. - 10 π centimet / s

B. - đôi mươi π cm / s

C. 10 π centimet / s

D. đôi mươi π cm / s

Một sóng cơ truyền vào một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5 cos ( 6 π t - π x ) (cm) (x tính bởi m, t tính bởi s). Vận tốc truyền sóng bằng

A. 1/6 m/s

B. 3 m/s

C. 6 m/s.

D. 1/3 m/s

Một sóng truyền theo trục Ox có phương trình u = 8 cos 0 , 5 πx - 4 πt - π / 4 (trong đó u tính bởi cm, x tính bởi m, t tính bởi s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường thiên nhiên đó là

A. 8 m/s.

B. 4 m/s.

C. 0,5 m/s.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Lý 10 Học Kì 2 Vật Lí 10 Năm 2021, Phương Pháp Giải Bài Tập Vật Lí 10 Học Kì 2

D. 0,25 m/s.

Một sóng cơ viral trong môi trường liên tục từ điểm M tới điểm N giải pháp M một đoạn 7λ/3 cm (λ là bước sóng). Sóng truyền với biên độ A ko đổi. Biết phương trình sóng tại M gồm dạng u M = 3cos2πt( u M tính bởi cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π cm/s thì vận tốc dao đụng của phần tử N là