Rượu Etylic Tác Dụng Với Natri

     

- hiện tượng nhận biết: bao gồm bọt khí bay lên ( H2), mẫu mã Na bị kết hợp dần cho hết. 

Cùng top lời giải tìm hiểu C2H5OH nhé.

Bạn đang xem: Rượu etylic tác dụng với natri

I. Ancol etylic là gì?

- bí quyết phân tử: C2H5OH

- Phân tử khối: 46 g/mol

- là một trong những rượu no, đơn chức, mạch hở, đơn giản dễ dàng trong hàng đồng đẳng ancol no – 1-1 chức – mạch hở.

II. Cấu tạo:

- Mô hình cấu tạo của phân tử ancol etylic:

*

- Phân tử rượu etylic tất cả một nguyên tử hiđro không links với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Bao gồm nhóm -OH này tạo nên rượu có đặc thù đặc trưng.

III. đặc thù vật lí

– Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ngơi nghỉ 78,3 độ C, khối lượng nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được rất nhiều chất như iot, benzen,…

– Số ml rượu etylic tất cả trong 100ml các thành phần hỗn hợp rượu với nước gọi là độ rượu.

– kết cấu phân tử : Rượu etylic tất cả công thức cấu tạo: CH3CH2OH

– Ta thấy trong phân tử rượu etylic tất cả một nguyên tử hiđro không links với nguyên tử cacbon mà links với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chủ yếu nhóm -OH này khiến cho rượu có đặc điểm đặc trưng.

IV. đặc điểm hóa học của rượu etylic

Rượu etylic gồm phản ứng cháy, chức năng được với natri, axit axetic

a. Làm phản ứng cháy của rượu etylic

Rượu etylic tác dụng mạnh cùng với oxi khi đốt nóng tạo thành ngọn lửa có blue color và tỏa những nhiệt.

C2H6O + 3O2 (t°) → 2CO2 + 3H2O

b. Tác dụng với natri của rượu etylic

Rượu etylic tác dụng được cùng với natri kim loại giải phóng khí hidro.

2CH3–CH2–OH + 2Na → 2CH3–CH2–ONa + H2

c. Tính năng với axit axetic của rượu etylic

- Axit axetic tính năng với rượu etylic tạo ra etyl axetat. 

*

- Etyl axetat là chất lỏng, hương thơm thơm, không nhiều tan vào nước, sử dụng làm dung môi trong công nghiệp.

Xem thêm: Soạn Hoá Học 10 Bài 1: Thành Phần Nguyên Tử Hóa 10 Bài 1: Thành Phần Nguyên Tử

- thành phầm của phản ứng giữa rượu cùng axit gọi là este.

d. Một số phản ứng không giống của rượu etylic

– phản ứng tách bóc nước:

*

– bội phản ứng bóc tách nước giữa 2 phân tử rượu etylic:

CH3–CH2–OH + CH3–CH2–OH → CH3–CH2–O–CH2–CH3 + H2O

– phản bội ứng oxi hóa:

*
*

– phản ứng lên men giấm:

*

V. Các cách thức điều chế ancol etylic

2 cách thức điều chế thông dụng tuyệt nhất của etanol là lên men mặt đường hoặc tinh bột và cộng hợp etylen với nước.

Tinh bột hoặc mặt đường → Rượu etylic.

C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2

Cho etylen cộng phù hợp với nước có axit làm xúc tác

Tuân theo luật lệ Maccopnhicop

Phản ứng yêu cầu xúc tác acid: H2SO4, H3PO4 (không sử dụng HX) 

CH2 = CH2 + H2O → C2H5OH

Ngoài ra còn các phương thức sau:

Cộng hidro vào andehit

*

Thủy phân C2H5-X, dẫn xuất của este

C2H5X+ NaOH → C2H5OH +NaCl

CH3COOC2H5 + H2O → C2H5OH + CH3COOH

VI. Ứng dụng.

- Rượu etylic được sử dụng làm nguyên nhiên liệu cho động cơ ôtô, mang đến đèn động trong phòng thí nghiệm.

- Làm nguyên vật liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp.

Xem thêm: Công Thức Tính Lực Cản - Tính Lực Cản Của Mặt Đường Tác Dụng Lên Xe

- cần sử dụng pha chế những loại rượu uống,..

VII. Bài tập ví dụ

Câu 1: Hòa rã m gam ancol etylic ( D = 0,8 gam/ ml ) vào 216 ml nước ( D = 1 gam/ ml ), chế tác thành dung dịch A. Mang lại A công dụng với mãng cầu dư chiếm được 170,24 lít (đktc) khí H2. Hỗn hợp A gồm độ rượu bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Độ rượu = (V rượu ng.chất / V dd rượu )*100

Phương trình phản nghịch ứng:

*

Câu 2: Lên men 1 lít ancol etylic 23 độ nhận được giấm ăn. Biết công suất lên men là 100% và cân nặng riêng của ancol etylic là 0.8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong giấm là bao nhiêu?