Sắt tác dụng với clo

     

Fe + Cl2 → FeCl3 được thpt Sóc Trăng soạn là phương trình bội nghịch ứng giữa sắt và khí clo để tạo thành FeCl3. Mong muốn tài liệu này đang giúp chúng ta biết thành phầm tạo ra sản phẩm sau bội phản ứng cũng tương tự cân bằng một cách chủ yếu xác.

Bạn đang xem: Sắt tác dụng với clo


2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3

khí xoàn lục rắn (nâu đỏ)


3. Cách triển khai phản ứng fe ra FeCl3

Cho dây sắt quấn hình lốc xoáy (đã được nung rét đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện nay tượng phân biệt phản ứng Fe tính năng Cl2

Sắt cháy sáng chế thành sương màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă bội phản ứng với khí clo tạo thành sắt (III) clorua

5. Tính chất hóa học của Fe 

a. Tính năng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu lại huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt làm phản ứng được với tương đối nhiều phi kim.

b. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Công dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1: cho clo vào nước, chiếm được nước clo. Biết clo chức năng không hoàn toàn với nước. Nước clo là các thành phần hỗn hợp gồm các chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2


Đáp án D

Cl2 gồm phản ứng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric cùng axit hipoclorơ)

Nó là các thành phần hỗn hợp của dung dịch bao gồm Cl2, axit HCl cùng HClO bao gồm màu xoàn lục nhạt cùng mùi khôn xiết hắc

Trong nước Clo gồm chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.


Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường pha trộn clo bằng cách

A. Năng lượng điện phân nóng chảy NaCl.

B. Mang đến dung dịch HCl đặc chức năng với MnO2, đun nóng.

C. điện phân dung dịch NaCl gồm màng ngăn.

D. Mang lại F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.


Đáp án B

Phương pháp pha chế Cl2 trong phòng xem sét là cho HCl chức năng với những chất gồm tính oxh mạnh

4HCl + MnO2

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Câu 3: hóa học dùng để làm khô khí Cl2 độ ẩm là

A. Hỗn hợp H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Dung dịch NaOH đặc.


Đáp án A: hỗn hợp H2SO4 đậm đặc được dùng để làm khô khí Cl2 ẩm .

Câu 4: Phản ứng xẩy ra khi đốt cháy fe trong bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

Xem thêm: Bật Mí Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Và Vlookup 4/2022, Cách Dùng Và Phân Biệt Hàm Hlookup Và Vlookup

D. Tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 5: hóa học nào tiếp sau đây phản ứng với Fe tạo thành thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. Fe + Cl2

*
FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + HCl → FeCl2


Câu 6: cho m gam bột fe vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, sinh hoạt đktc). Quý giá của m cùng V theo thứ tự là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại nên fe còn dư, phản bội ứng tạo ra muối Fe2+

Số mol những chất gồm trong bài xích là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình bội nghịch ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 7: Dãy những chất với dung dịch nào dưới đây khi lấy dư có thể oxi hoá fe thành sắt (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 8: dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

Câu 9: mang lại 11,36 gam hồn hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) với dung dịch X. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hoà tan về tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 bao gồm trong dung dịch thuở đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Quy đổi hỗn hợp gồm tất cả x mol Fe và y mol O

Ta có 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO = 0,06 mol

Qúa trình cho e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình thừa nhận e :

O + 2e→ O-2

y → 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định phương pháp bảo toàn electron thì: ne cho = ne nhận nên 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả x= 0,16 với y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe gồm nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. cho bột fe vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có hai muối hạt và hóa học rắn Y gồm hai kim loại. Nhị muối vào X và hai kim loại trong Y thứu tự là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 với Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Ag


Đáp án D

2 kim loại là Cu với Ag => AgNO3 đề xuất hết

2 muối bao gồm Fe(NO3)2 với Cu(NO3)2

Phương trình phản ứng theo máy tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


…………………………………..

Trên đây thpt Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn một tư liệu rất có lợi Fe + Cl2 → FeCl3. Để có công dụng cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, siêng đề đồ Lí 8, lý thuyết Sinh học 8, Giải bài bác tập chất hóa học 8, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 8 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Bà Bầu Uống Trà Gừng Được Không ? UốNg Thế Nào Là An Toàn?Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản bội ứng hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2022 môn GDCD


6 tiếng trước
*

Đáp án đề thi môn Địa lý THPT đất nước 2022


6 giờ đồng hồ trước
*

Đáp án đề thi môn lịch sử dân tộc THPT giang sơn 2022


7 tiếng trước
*

Đáp án đề thi môn Sinh học tập THPT nước nhà 2022


8 tiếng trước
*

Đáp án đề thi môn hóa học THPT tổ quốc 2022 (Full 24 mã đề)


9 tiếng trước
*

Đáp án đề thi môn thiết bị lý THPT đất nước 2022


9 giờ đồng hồ trước
*

Đáp án đề thi THPT đất nước 2022 môn giờ Anh, ngoại ngữ khác


9 giờ trước
*

Đáp án đề thi môn Toán THPT nước nhà 2022


9 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình để mắt tới này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.566)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!