Sau Will Be Là Gì

     

Sau will be là nhiều loại từ gì?✅ bí quyết dùng will cùng won’t . ✅Future continous(Will be doing) cùng Future perfect (Will have done)


*

Sau will be là loại từ gì? cách dùng will và won’t

Sau will be là loại từ gì?

Trước tiên, ta buộc phải nắm rõ kết cấu để thấy sự khác nhau giữa will be V-ing với will be V3

WILL BE V3

Đây là mẫu mã câu bị động, vẫn rất thân thuộc với những bạn. Thường trong đề thi, sau “Will be V3” bao gồm giới từ bỏ “BY”

Ex: Euro 2016 will be held in France (Euro năm 2016 sẽ được tổ chức tại Pháp)

WILL BE V-ING

Có 2 điều quan trọng đặc biệt cần chú ý về cấu trúc “will be V-ing” để gia công bài thi tốt:

1) Đây là cấu tạo nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc cho hành động diễn ra trong tương lai.Bạn sẽ xem: Sau will là gì

Ex: We will throw a buổi tiệc nhỏ this Sunday (Chúng ta sẽ tổ chức triển khai một buổi tiệc vào chủ nhật này)

Để dấn mạnh vụ việc này ta đã nói là “We will be throwing a các buổi party this Sunday”.Bạn đang xem: Sau will be là gì

2) cấu tạo “will be V-ing” trong mẫu ngữ pháp này dùng để nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa cho hành động sẽ diễn ra trong tương lai, không tương quan đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Vày vậy, nếu các bạn dịch “sẽ sẽ …” là không nên nhé.

Mẹo làm bài so với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án hay hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu với nghĩa nhà động, ta chọn V-ING

Nếu câu có nghĩa bị động, ta lựa chọn V3 (Hoặc trường hợp sau vị trí trống bao gồm giới từ bỏ “By”, chắc chắn ta chọn V3)

Cách dùng will/won’t (will not)

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hiệ tượng phủ định là will not (won’t),

a) Cách thành lập và hoạt động Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + động từ nguyên mẫu + bửa ngữ (nếu có)

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

(Cô ấy sẽ điện thoại tư vấn điện cho bạn khi cô ấy cho nơi).

Câu bao phủ định:

Chủ ngữ (S) + won’t + đụng từ nguyên mẫu mã + bổ ngữ (nếu có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + nhà ngữ (S) + cồn từ nguyên mẫu + bửa ngữ (nếu có)?

Ex: Will you be at the tiệc ngọt tonight?

(Tối nay các bạn sẽ có mặt ở buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi với từ để hỏi WH:

Ex: When will you go back khổng lồ your country?

(Khi nào các bạn sẽ trở về nước?)

b) bí quyết dùng:

1) cần sử dụng để diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, trường hợp sẽ xảy ra trong tương lai.