Số a chia cho 48 dư 32 vậy số a chia cho 24 có số dư là

     

Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được thiết kế quen với phép tính phân tách và các bài tập áp dụng của phép chia.Bài học này tretrucvietsun.com tiếp tục cung cấp các kỹ năng trọng tâm, bài xích tập vận dụng của toán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Số a chia cho 48 dư 32 vậy số a chia cho 24 có số dư là

1. Ôn tập phương pháp chia mang đến số có một chữ số

*

Thực hiện phép chia theo thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân tách được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang lại số tất cả 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ như 1. Phép chia có số dư

*

Thực hiện phép chia theo sản phẩm công nghệ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: 1 Quả Na Bao Nhiêu Calo Và Liệu Ăn Nhiều Na Có Béo Ko, Ăn Na Có Béo Không

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo máy tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Dìm xét phép chia cho số có 2 chữ số

Những để ý khi triển khai phép phân tách số gồm hai chữ số

Phép chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Phép chia bao gồm dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và lớp bên trong số tự nhiên

*

Hàng đối kháng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tra cứu x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà từng ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia gồm số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ gồm phép nhân, phân chia thì triển khai thứ tự tự trái qua phải.

Xem thêm: Cách Đấu Aptomat 3 Pha Thành 1 Pha Và 1 Pha: Khác Nhau Như Thế Nào?

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tra cứu x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây nạp năng lượng quả nhà chưng Tư bao gồm 800 cây ăn uống quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số, học viên cần phải chịu khó làm bài bác tập nhằm thành thục quá trình tính phép chia. Liên tiếp theo dõi tretrucvietsun.com để được cung cấp thêm những kiến thức bổ ích nhé.