Số Bé Nhất Có 3 Chữ Số

     
Số nhỏ nhắn nhất có cha chữ số khác biệt là số nào?; Số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau là … vào Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề với đáp án không hề thiếu phía dưới đây


*

1.Bạn đã xem: Số bé xíu nhất bao gồm 3 chữ số làĐúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Bạn đang xem: Số bé nhất có 3 chữ số

Viết số:

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số nhỏ xíu nhất có bố chữ số khác nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Quý hiếm của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Cực hiếm của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trên bến bãi cỏ bao gồm 24 nhỏ trâu, số trâu thấp hơn số bò 7 con. Trên bãi cỏ gồm bao nhiêu nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm một vài biết tổng của số đó với số bé dại nhất có cha chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.


*

Hình vẽ bên có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho cha chữ số: 2; 0; 4

b) kiếm tìm tổng với hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ tuổi nhất.

Xem thêm: Kênh K+1 Sopcast Trực Tiếp Bóng Đá 【879783, Kênh K 1 Sopcast Trực Tiếp Bóng Đá【879783

7. Một cửa gàng cung cấp lần trước tiên 246kg gạo, lần đồ vật hai bán nhiều hơn nữa lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần thứ hai shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. search (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách gồm hai ngăn. Chống trên tất cả 275 quyển sách. Phòng dưới gồm 170 quyển. Fan ta kéo ra ở mỗi chống 70 quyển khiến cho mượn. Hỏi bây giờ tủ sách có bao nhiêu quyển sách? (Giải bởi hai cách)

1.0. Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )


*

1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho cha chữ số: 2; 0; 4

a) Viết những số có bố chữ số khác nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số nhỏ nhắn nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn nhất và số bé bỏng nhất là: 624

Hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ xíu nhất là: 216

7. Một cửa ngõ gàng phân phối lần thứ nhất 246kg gạo, lần thiết bị hai bán nhiều hơn nữa lần trước tiên 27kg gạo. Hỏi lần thiết bị hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần vật dụng hai shop bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. cách 1:

Số sách còn sót lại ở chống trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách sót lại ở phòng dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở gác sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách thuở đầu tủ sách bao gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở gác sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0.

Xem thêm: Cánh Tay Đòn Của Lực Là Gì, Momen Lực Đối Với 1 Trục Quay Là Gì

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)