SỐ CÁC GIÁ TRỊ NGUYÊN CỦA THOẢ MÃN LÀ

     

Số các giá trị nguyên của (x) thỏa mãn cả nhị bất phương trình: (dfracx + 25 - dfrac3x - 74 > - 5) với (dfrac3x5 - dfracx - 43 + dfracx + 26 > 6) là:
Bạn đang xem: Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

* Giải hai bất phương trình theo quá trình sau:

+ Quy đồng mẫu mã số

+ bỏ mẫu với giải bất phương trình số 1 thu được.

* phối hợp hai tập nghiệm rồi tìm kiếm (x) nguyên thỏa mãn.


* Ta có: (dfracx + 25 - dfrac3x - 74 > - 5)( Leftrightarrow dfrac4left( x + 2 ight) - 5left( 3x - 7 ight)20 > dfrac - 10020)

(eginarrayl Leftrightarrow 4x + 8 - 15x + 35 > - 100\ Leftrightarrow - 11x > - 143\ Leftrightarrow x 6)( Leftrightarrow dfrac6.3x - 10left( x - 4 ight) + 5left( x + 2 ight)30 > dfrac18030)

( Leftrightarrow 18x - 10x + 40 + 5x + 10 > 180)

(eginarraylLeftrightarrow 13x > 130\Leftrightarrow x > 10,,,left( 2 ight)endarray)

Kết đúng theo (left( 1 ight)) với (left( 2 ight)) ta được: (10 a
Bất phương trình số 1 một ẩn Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Kích Thước Máy Rửa Bát Bosch Kích Thước, Kích Thước Máy Rửa Bát Bosch*


Xem thêm: 8+ Cách Xoá Bớt Dung Lượng Khác Trên Iphone Mà Bạn Cần Biết


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát