Số oxi hóa đặc trưng của crom

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Các số oxi hóa đặc thù của crom là cách thực hiện nào?

A. +2, +4, +6.

Bạn đang xem: Số oxi hóa đặc trưng của crom

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


*

Các số oxi hóa đặc thù của crom là phương pháp nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


Cho những hợp hóa học sau: ClCr2,NaCrO2 cùng Na2CrO4. Số oxi hóa của crom theo trang bị tự lần lượt là

A. +2,+2,+6

B. +2,+3,+4

C. +2,+4,+6

D. +2,+3,+6


Cho các hợp chất sau: ClCr2,NaCrO2 với Na2CrO4. Số thoái hóa của crom theo sản phẩm công nghệ tự thứu tự là

A. +2,+2,+6

B. +2,+3,+4

C. +2,+4,+6

D. +2,+3,+6


Số phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây là:

(2). Trong số hợp chất, crom tất cả số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 với +6.

(4). Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).

(6). Sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất có thể là Cu.

(8). Kim loại có trọng lượng riêng nhỏ dại nhất là Li.

Xem thêm: Phần Mềm Thay Đổi Phông Nền Ảnh Thẻ Bằng Photoshop Đơn Giản Nhất

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


(4). Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, nhận được oxit crom (III).

(5). Sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn số 1 là Cr.

(8). Sắt kẽm kim loại có cân nặng riêng nhỏ nhất là Li.

ĐÁP ÁN B


(1) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB;

(3) trong các hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6;

(5) lúc phản ứng với khí Cl2, crom tạo thành hợp chất crom(III);

 


Có 3 phát biểu đúng là (1), (3) cùng (5)

(4) không nên vì tất cả Cr+3 rất có thể bị lão hóa lên Cr+6 (phản ứng cùng với Br2/NaOH) Þ có thể là hóa học khử.


(1) CrO3 là oxit axit, công dụng với nước chế tạo dung dịch đựng H2CrO4 với H2Cr2O7.

(3) Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tác dụng được với hỗn hợp NaOH loãng và dung dịch HCl loãng.

(5) kim loại có độ cứng lớn số 1 là Cr.

(7) sắt kẽm kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.


(1) CrO3 là oxit axit, tính năng với nước tạo nên dung dịch đựng H2CrO4 với H2Cr2O7.

Xem thêm: Tuyểnsinhsgu_2020 Học Phí Đại Học Sài Gòn 2020, Học Phí Đại Học Sài Gòn 2022 Là Bao Nhiêu

(3) Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tính năng được với hỗn hợp NaOH loãng cùng dung dịch HCl loãng.