TẠI SAO LỚP N CHỨA TỐI ĐA 32 ELECTRON

     

* giải đáp giải

Lớp N là lớp sản phẩm 4 có các phân lớp s, p, d, f có số electron về tối đa tương ứng những phân lớp là 2, 6, 10, 14 ( <....>4s24p64d104f14) cần số electron buổi tối đa là 32.


Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự thay đổi của đồ gia dụng chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được gọi là "khoa học tập trung tâm" bởi nó là ước nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như đồ gia dụng lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cấp trung học tập phổ thông, năm đầu tiên nên có nhiều đồng đội mới đến từ những vị trí xa hơn do ngôi trường mới lại mỗi lúc lại xa nhà mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một nhân loại mới to lớn và nhiều điều thú vị, một trang new đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã bớt giá