Tập hợp a là tập hợp gồm các số tự nhiên có 3 chữ số và có tổng các chữ số bằng 2

     

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.Bạn sẽ xem: Tập hợp a là tập hợp gồm các số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số

Số bé bỏng nhất nhất tất cả 3chữ số là 100.

Bạn đang xem: Tập hợp a là tập hợp gồm các số tự nhiên có 3 chữ số và có tổng các chữ số bằng 2

Bạn đã xem: Tập đúng theo a là tập hòa hợp gồm các số tự nhiên có 3 chữ số và gồm tổng những chữ số bởi 2

Vậy: (999-100) : 1 + 1 = 900 ( số tất cả 3 chữ số )

Chia gọn số này thành nhóm có 3 chữ số trường đoản cú nhiên liên tục : (100;101;102) ; (103:104;105) ; ... ; (997;998;999) được 300 nhóm , từng nhóm bao gồm môt số phân chia hết mang đến 3 nên gồm : 300 . 2 = 600(số không chia hết đến 3).

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc: Mới Có Thai Nên Kiêng Gì Và Cần Bổ Sung Gì?

Vậy A bao gồm 600 phần tử


*

Số lớn số 1 có 3 chữ số chia hết đến 3 là 999

Số nhỏ xíu nhất gồm 3 chữ số phân chia hết mang lại 3 là 102

Số những số tất cả 3 chữ phân chia hết cho 3 là

( 999-102):3+1=300 (số)

Số các số không phân chia hết đến 3 là

900-300=600

Vậy A gồm 600 phần tử

Hỏi A tất cả bao nhiêu bộ phận ?

Số không phân tách hết cho 2 nên gồm chữ số tận thuộc là 1; hoặc 3 hoặc 9

Số không chia hết mang lại 3 nên rất có thể được tạo nên thành từ 3 chữ số : (1;3;6) ; (1;3;9); (1;6;9)

Từ (1;3;6) ta có: 361; 631; 613; 163 => tất cả 4 số

Từ (1;3;9) ta có: 139; 319; 193; 913; 391; 931 => tất cả 6 số

Từ (1;6;9) bao gồm 169; 619; 691; 961 => bao gồm 4 số

=> có tất cả 14 số thỏa mãn

Vậy A gồm 14 phần tử

Tập hợp A là tập hợp những số tự nhiên có 2 chữ số phân chia hết cho 2

Tập thích hợp B là tập hợpcác số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số không phân chia hết cho 3

Tính số bộ phận thuộc tập đúng theo A nhưng lại không thuộc tập hợp B.

Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Thương Mại 2018 Đại Học Thương Mại, Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại Tăng Dần Từ 2018

Tập các số tự nhiên chẵn tự số chẵn a mang đến số chẵn b bao gồm bao nhiêu phần tử?

Tập hòa hợp A gồm những số trường đoản cú nhiên thế nào cho x + 5 = 12. Hỏi tập vừa lòng A gồm bao nhiêu phần tử?

Tập hòa hợp B gồm các số từ nhiên thế nào cho x - 7 = 21. Hỏi tập thích hợp B tất cả bao nhiêu phần tử?

Tập thích hợp D gồm những số tự nhiên thế nào cho x . 0= 10. Hỏi tập hòa hợp D có bao nhiêu phần tử?

Tập các số thoải mái và tự nhiên lẻ từ số lẻ a cho số lẻ b tất cả bao nhiêu phần tử?

Cho A là tập hợpcác số có ba chữ số được chế tạo thành bởi ba chữ số 0 , 5 , 8 cùng mỗi chữ số chỉ mở ra một lần. Tập phù hợp A có bao nhiêu tập phù hợp con?

Lớp 6 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

có 1 phần tử

A=7có một trong những phần tử

B là tập hợp rỗng

D là tập hợp rỗng

có một trong những phần tử

tập hợp A có 4 tập thích hợp con

Đúng 0
bình luận (0)

Xét tập hòa hợp A gồm tất cả các số tất cả 4 chữ số , mỗi chữ số là một trong trong các chữ số 0,1,2,5. Tập hợp A gồm bao nhiêu thành phần chia hết cho 2; bao nhiêu thành phần chia hết cho 5; bao nhiêu thành phần chia hết mang đến 2 cùng 5 ; bao nhiêu bộ phận không phân tách hết mang đến 2 cùng 5

Lớp 7 Toán 0 0 gởi Hủy Lớp 6 Toán 0 0 gửi Hủy

Tập phù hợp A là tập phù hợp gồm các số thoải mái và tự nhiên gồm những số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số và gồm tổng những chữ số bằng 2.Hỏi tập thích hợp A bao gồm bao nhiêu phần tử

Lớp 6 Toán 6 0 giữ hộ Hủy

2 phần tử

Đúng 0
comment (0)

3

101 110 200

Đúng 0
phản hồi (0)

Có 3 thành phần : 101 ; 110 ; 200 .

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Thank you !!! ...............!

Đúng 0
phản hồi (0)

A là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên có tía chữ số khác biệt không phân tách hết đến 2 cùng cũng không phân tách hết mang đến 3 được chế tạo ra thành từ những chữ số 1,3,6,9. Số các thành phần của A là ?

Lớp 6 Toán 3 0 gởi Hủy

Số không chia hết đến 2 => số đó có tận thuộc là 1; 3 hoặc 9

Số không chia hết mang đến 3 => số đó gồm 3 chữ số (1; 3; 6) hoặc (1; 6; 9) hoặc (1; 3; 9)

từ (1; 3; 6) viết được 4 số: 361; 631; 613; 163

Từ (1; 6; 9) viết được 4 số là: 691; 961; 169; 619

Từ (1; 3; 9) viết được 6 số là: 391; 931; 913; 193; 139; 319

Vậy A bao gồm 14 phần tử

Đúng 0
comment (0)

có 18 số

Nhớ li ke cho khách hàng nhé

 

Đúng 0
comment (0)

14 SỐ BN NHÉ HIHI

Đúng 0
phản hồi (0)

gọi a là tập hòa hợp số phân tách hết mang lại 2 , b là tập hợp số phân chia hết đến 3 . Hỏi a ko trực thuộc a bao nhiêu phần tử ( là tập hợp những số tất cả 2 chữ số

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Tập thích hợp A là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số và tổng các chữ số bởi 2 .Hỏi tập phù hợp A có bao nhiêu phần tử