THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG SAU KHI BIẾT ĐIỂM

     

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định còn chỉ được sử dụng một trong các hai phương thức: trực con đường hoặc bởi Phiếu ĐKXT.

Lưu ý, riêng với những thí sinh phúc khảo bài thi/môn thi sẽ kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khoản thời gian có tác dụng phúc khảo thi trung học phổ thông quốc gia.

Quy định riêng biệt với các phương thức kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng:

Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến:Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá thể đã được cung cấp để triển khai việc kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Chú ý thí sinh: thủ tục này chỉ đồng ý khi số lượng nguyện vọng sau thời điểm điều chỉnh không to hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban sơ trong Phiếu ĐKDT;Điều chỉnh bởi Phiếu ĐKXT:Thí sinh được điều chỉnh tăng lên số lượng hoài vọng so với số lượng nguyện vọng sẽ đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT và nên nộp bổ sung cập nhật lệ phí cho số nguyện vọng tạo thêm theo quy định.

A/ Cách đổi khác nguyện vọng online

1. Đăng nhập vào hệ thốnghttp://thisinh.thithptquocgia.edu.vnvới thông tin tài khoản đã được cấp

2. Click vào thanh thực đơn và lựa chọn chức năng đổi khác nguyện vọng xét tuyển

kimsa88
cf68