Thay Tỉ Số Giữa Các Số Hữu Tỉ Bằng Tỉ Số Giữa Các Số Nguyên

     

a) (1,2: 3,24 = dfrac1210:dfrac324100 = dfrac1210.dfrac100324 )(,= dfrac12.10010.324=dfrac120324 = dfrac1027= 10:27)

b) (2dfrac15 : dfrac34 = dfrac115 : dfrac34)( = dfrac115. dfrac43 =dfrac4415 = 44: 15)

c) (dfrac27 : 0,42 = dfrac27 : dfrac42100 = dfrac27 . dfrac10042)(; = dfrac200294 = dfrac100147 = 100: 147)

tretrucvietsun.com
Bạn đang xem: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Hộp Sữa Đặc Bao Nhiêu Ml Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Top 10 380G Sữa Đặc Bằng Bao Nhiêu Ml

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tretrucvietsun.com
Xem thêm: Cân Bằng Của Một Vật Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Và Của Ba Lực Không Song Song

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng tretrucvietsun.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tretrucvietsun.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.