Thu khí hidro bằng cách đẩy nước

     

Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ phụ thuộc tính chất nào đến dưới đây?;Nhóm hoá chất sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng thể nghiệm là gì? … trongKiểm tra 15 phút Hóa lớp 8 – Chương 5.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây


*

Phần trắc nghiệm (8 điểm)

Câu 1. Người ta phụ thuộc vào tính chất nào tiếp sau đây của hiđro để bơm vào khinh thường khí cầu, bóng thám không?

A. Dễ kết hợp với khí oxi. B. Dễ pha trộn với không khí.

Bạn đang xem: Thu khí hidro bằng cách đẩy nước

C. Khi cháy toả những nhiệt. D. Do tính chất rất nhẹ.

2. bạn ta thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước là nhờ phụ thuộc vào tính chất nào mang lại dưới đây?

A. Khí hiđro rã trong nước. B. Khí hiđro nhẹ nhàng hơn nước.

C. Khí hiđro ít tan trong nước. D. Khí hiđro cạnh tranh hoá lỏng.

3. team hoá chất sử dụng để điều chế khí hiđro trong phòng nghiên cứu là

A. Fe, H2O. B. FeO, HCl.

C. Cu, H2SO4. D. Zn, HC1.

4. Chất bắt buộc nóng đến nhiệt độ cháy, phải có đầy đủ khí oxi là đk để

A. Dập tắt sự cháy. B. Gây ra sự cháy.

C. Tạo ra sự oxi hoá. D. Gây ra sự oxi hoá chậm.

5. Phản ứng nào tiếp sau đây không yêu cầu là làm phản ứng thế?

A. CuO + H2 ( o) Cu + H2O

B. Mg + 2HCl ( o) MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 ( o) CaCO3 +H2O

D. 2Al + 3H2SO4 ( o) Al2(SO4)3 + 3H2

6.

Xem thêm: Gợi Ý Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt 2022, Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Toán Có Đáp Án

cho các kim loại: Fe, Na, Ba, Cu, Mg, K, Ca, Ag, Pb, Al. Số kim loại chức năng với nước (ở nhiệt độ thường) là

A. 3. B. 4.

C. 5. D. 6.

7. Nước hoà tung được dãy hóa học nào mang lại dưới đây?

A. CuSO4, NaCl, Na2CO3, BaSO4.

B. MgCl2, NaNO3, K2SO4, AgCl.

C. NaNO3, KC1, A12O3, FeCl2.


D. NaNO3, CuSO4, BaCl2, FeCl3.

Phần từ luận (3đ)

Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần thiết để khử 48 gam sắt(III) oxit. Nếu như khử sắt(III) oxit bởi khí teo thì thể tích khí là bao nhiêu? Trong thực tiễn nên khử các oxit kim loại bằng khí CO, hay khí H2? tại sao?


*

Phần trắc nghiệm

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1.D Câu 2. C Câu 3. D Câu 4. B

Câu 5. C Câu 6. B Câu 7. D

Phần trường đoản cú luận (3đ)

Fe2O3 + 3H2 ( o) 2Fe + 3H2

(n_H_2 = 3n_Fe_2O_3 = 3.dfrac48160 = 0,9;(mol))

Thể tích khí H2 (đktc) là 20,16 (lít).

Nếu cầm cố khí H2 bởi khí CO bao gồm PTHH:

Fe2O3 +3 teo ( o) 2 fe + 3 CO2

Dễ phân biệt tỉ lệ mol đồng nhất nên (V_H_2 = V_CO)

Thực tế phải dùng khí co để khử Fe2O3 vị rẻ tiền và không khiến nổ.


Hoạt cồn 4 trang 43 Tài liệu dạy dỗ – học chất hóa học 8 tập 2. Bài xích 33. Điều chế hiđro. Bội nghịch ứng thế


*

Dựa vào tính chất vật lí, hãy nêu cách thu khí hiđro. Giải pháp thu khí hiđro và bí quyết thu khí oxi tất cả gi giống cùng khác nhau? Giải thích. Như là nhau…………………………

không giống nhau…………………………

oxi

Hiđro

……………

……………

……………


……………

…………

…………

Quảng cáo

…………

…………


*

Có hai giải pháp thu khí hiđro: – Thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước. Hiđro là chất khí tan hết sức ít trong nước, vày đó hoàn toàn có thể thu hiđro bằng cách thức đẩy nước như hình vẽ


*

– Thu khí hiđro bằng cách thức đẩy không khí: Hiđro là chất khí khối lượng nhẹ hơn không khí và không phản nghịch ứng với không gian ở đk thường, vày đó rất có thể thu khí hiđro bằng phương pháp úp ngược ống nghiệm như hình vẽ.


đối chiếu : – Giống: cả hiđro và oxi phần nhiều thu được bằng phương thức đẩy nước theo phương pháp như nhau ( mẫu vẽ ) bởi vì hiđro và oxi hồ hết tan vô cùng ít vào nước và không phản ứng với nước.


– khác nhau: Đối với cách thức đẩy không khí, hiđro thu bằng cách úp ngược ống nghiệm vì chưng hiđro nhẹ nhàng hơn không khí, oxi thu bằng cách để ngửa ống nghiệm vày oxi nặng hơn không khí ( hình vẽ).


Oxi

Hiđro

Tan vô cùng ít vào nước cùng nặng rộng không khí, do đó có 2 phương pháp thu oxi: – thu oxi bằng phương thức đẩy nước.

Xem thêm: Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Lượng Giác, Trắc Nghiệm Toán 11

– thu oxi bằng phương pháp đẩy ko khí bằng cách để ngửa ống nghiệm

Tan vô cùng ít trong nước và nhẹ hơn không khí, cho nên vì vậy có 2 phương pháp thu hiđro: – thu hiđro bằng phương pháp đẩy nước.

kimsa88
cf68