Tích 10 Số Tự Nhiên Đầu Tiên Bằng Bao Nhiêu

     

Tổng của tích 5 số tự nhiên trước tiên khác 0 cùng với tổng của 10 số từ bỏ nhiên thứ nhất là : 120 + 45 = 165

Tổng của tích 5 số từ nhiênđầu tiên khác 0 cùng với tổng của 10 số trường đoản cú nhiênđầu tiên là......bao nhiêu dzạ???

165

tick mk nha bạn

Tích 5 stn trước tiên khác 0 là 120

Tổng 10 stn trước tiên là 45

Tổng là :

120 + 45 = 165

165 nếu như đúng thì tích dùm bản thân nha

tổng của tích 5 số từ bỏ nhiên thứ nhất khác 0 cùng với tổng của 10 số thoải mái và tự nhiên đầu là

Hà Như Nguyệt thân mến,banủng hộ cho mik 1 ...k đi nhưng mà ^_^

Tích của 5 số tự nhiên và thoải mái đầu khác 0 là

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 STN đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng của 2 phép tính bên trên là

100 + 45 = 145

Đáp số 145


Tích 5 số từ bỏ nhiên trước tiên khác 0 là

1x2x3x4x5=100

Tổng 10 số thoải mái và tự nhiên đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng nhị phép tính bên trên là

100+45=145

Tích của 5 số TN khác 0 la:

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 số TN đầu la :

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=45

Tổng của 2 số trên là :

100+45=145

Đ/S 145

Cho mình hỏi câu này nha

tổng của tích 5 số tự nhiên trước tiên khác 0 với tổng của 10 số trường đoản cú nhiên thứ nhất là

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

0 + 1 ... + 9 = 45

vậy tổng là : 120 + 45 = 165

Đ/s : 165

165 vày chac100% lun

Tích của 5 số thoải mái và tự nhiên đầu khác 0 là : 1*2*3*4*5 = 120

tổng của 10 số trường đoản cú nhiên liên tục là : 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Vậy tổng của nhì số là : 120+45=165


Tích của 10 số tự nhiên đầu tiên

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9=0

10 số tự nhiên thứ nhất là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số kia là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( do số làm sao nhân cùng với 0 cũng bởi 0 )

Đ/s: ...

Bạn đang xem: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

~ Ủng hộ nhé ~

10 số trường đoản cú nhiên đầu tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số kia là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( vì chưng số nào nhân với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...

Xem thêm: 6 Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Qua Đèo Ngang, Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Qua Đèo Ngang

~ Ủng hộ nhé ~

Tích của 10 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp thứ nhất là ?

10 số đó là : 0;1;2;...;8;9

vì trong đó có chữ số 0 phải tích 10 số tự nhiên đó là 0 ( số tự nhiên nào nhân với 0 thì bằng 0 )

vì bao gồm số 0 bắt buộc tích =0

Ta có:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

vì trg biểu thức trên bao gồm số 0nên tác dụng bằng 0

Tổng của tích 2002 số tự nhiên và thoải mái khác không trước tiên với tích 2002 số tự nhiên lẻ thứ nhất là một số có tận thuộc là bao nhiêu.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nhận Về Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà Của Nguyễn Khuyến 2023

Theo đề tổng là tích của 2 dãy


1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002

Ta thấy 2 x 5 hay 4 x 5 đã gồm chữ số tận cùng là 0 vậy thì nhân cho những số khác cũng có tận thuộc là 0

1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận thuộc là 5 mà do thừa số nào thì cũng là số lẻ nen tận thuộc 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng ở đầu cuối vẫn là 5

Tổng của 2 tích kia vậy 0 + 5 = 5 ; tổng hai tích đó tất cả chữ số tận thuộc là 5

Tích của 10 số trường đoản cú nhiên trước tiên là bao nhiêu? cấp tốc mik tick cho chiếc !

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 0

Hok xuất sắc !

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

hoặc 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

Tổng của tích 2002 số tự nhiên và thoải mái khác không trước tiên với tích 2002 số tự nhiên lẻ đầu tiên là một trong những có tận thuộc là bao nhiêu.

Chắc chắn bằng 0 vì chưng :

Từ 1 -> 2002 có khá nhiều số tất cả hàng chục, mặt hàng trăm, hằng ngàn là 0, trường hợp nhân vào số đó có dạng : (...)0

Dù nhân với bao nhiêu thì tận cùng vẫn = 0

Theo đề tổng là tích của 2 hàng 1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002

Ta thấy 2 x 5 hay 4 x 5 đã tất cả chữ số tận cùng là 0 vậy thì nhân cho các số khác cũng đều có tận cùng là 0 1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận cùng là 5 mà bởi vì thừa số nào cũng là số lẻ nen tận thuộc 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng ở đầu cuối vẫn là 5

Tổng của 2 tích đó vậy 0 + 5 = 5 ; tổng nhị tích đó gồm chữ số tận cùng là 5

a VIẾT LŨY THỪA BẬC 2 CỦA trăng tròn SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN

b VIẾT LŨY THỪA BẬC 3 CỦA 10 SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN

c VIẾT LŨY THỪA BẬC 9 CỦA 8 SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Tích của 10 số tự nhiên thứ nhất là bao nhiêu
Hỏi ĐápBao nhiêu