Tìm m để a giao b bằng rỗng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tìm m để a giao b bằng rỗng

*

Cho A= (m;m+) ; B=(3;5)

a) tra cứu m nhằm A đúng theo B là một trong những khoảng. Khẳng định các khoảng tầm đó.

b) A giao B ≠ rỗng

c) A giao B = rỗngLời giải:

a) Để (Acup B) là 1 trong khoảng thì (left{eginmatrixmleq 3\m+1> 3endmatrix ight.) hoặc (left{eginmatrixm

(Leftrightarrow left<eginmatrixmin (2;3>\min <4;5)endmatrix ight.)

Với (min (2;3>Rightarrow Acup B=(m,5))

Với (min <4;5)Rightarrow Acup B=(3,m+1))

c)

(Acap B=oslash) khi (m+1leq 3) hoặc (mgeq 5)

Tức (min (-infty;2>cup <5;+infty))

b) b ngược lại với $c$

Để (Acap B eq oslashRightarrow min (2;5))Cho nhị tập phù hợp A=(2;5>, B=(m-1;m+3). Tìm tham số m thế nào cho : a. A là tập hợp con của Bb. B là tập hợp con của Ac. A giao B=tập thích hợp rỗngd. A hòa hợp B là một trong khoảng


b)

=>(left{eginmatrixm-1>2\m+3le5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixm>3\mle2endmatrix ight.)(vô lý)

vậy ko tồn tại m


Cho A=<1;5> B=(m;10)

a) tìm m nhằm A ⊂ B

b) tìm kiếm m để A giao B =Φ

c) tìm kiếm m để A giao B khác rỗng

d) search m để A thích hợp B là 1 trong những khoảng

e) tìm kiếm m để AB=Φ

f) tìm kiếm m để AB#Φ


a/ (Asubset BLeftrightarrowleft{eginmatrixm5endmatrix ight.) (Leftrightarrow m

b/ (Acap B=varnothingLeftrightarrow m>5)

c/ (Acap B evarnothingLeftrightarrow m

d/ (Acup B) là 1 khoảng (Leftrightarrow m

e/ (Aackslash B=varnothingLeftrightarrow Asubset BLeftrightarrow m

f/ (Aackslash B evarnothingLeftrightarrow mge1)


1)Cho A=(-2;4) B=(m;m+2)

Tìm m để A hợp B là một khoảng

2)Cho A=x-1

B=m,m+1

Tìm m để A giao B khác tập hòa hợp rỗng

=>lm chi tiết giúp e ạ>

1.

Do A cùng B số đông là khoảng nên (Acup B) là một trong những khoảng (Leftrightarrow Acap B evarnothing)

(Leftrightarrowleftx-1 ight.+Tìm+tất+cả+các+giá+trị+m+để+A+giao+B=+rỗng + + + + + + + + + + + + + +2,+Cho+các+tập+hợp+khác+rỗng+A=+(+âm+vô+cự...">

1, đến m là một trong những tham số thực và hai tập thích hợp A =< 1-2m; m+3>, B = x nằm trong R. Tìm toàn bộ các giá trị m nhằm A giao B= rỗng 2, cho những tập thích hợp khác rỗng A= ( âm vô cực; m) với B=< 2m - 2; 2m +2>. Tra cứu m ở trong R nhằm CR (A đúng theo B) là 1 trong những khỏang


Lớp 10 Toán
0
0
Gửi diệt

cho A=(m;m+1) ;B=(1;4). Search m nhằm a giao b khác rỗng


Lớp 10 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

Lời giải:Để $Acap B=varnothing$ thì: (left<eginmatrixm+1leq 1\mgeq 4endmatrix ight.Leftrightarrow left<eginmatrixmleq 0\mgeq 4endmatrix ight.)

Do đó để $Acap B eq varnothing$ thì $min (0;4)$


Đúng 1

bình luận (0)


Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 7 Bài 13: Môi Trường Truyền Âm, Giải Sbt Vật Lí 7

cho a=(-3;2> B=
Lớp 10 Toán §1. Mệnh đề
1
0
Gửi bỏ

Để A giao B khác rỗng thì (left<eginmatrix2-3endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixm>1\m>-7endmatrix ight.)


Đúng 0

bình luận (0)

Cho A=(m;m+1), B=(3;5). Search m nhằm A hợp B là một khoảng. Khẳng định khoảng đó.


Lớp 10 Toán §4. Các tập hòa hợp số
1
0
Gửi diệt

À kh phải nữa ạ :> bản thân giải được rồi.


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho 2 tâpj đúng theo A=(3m-1; 3m+7) cùng B=(-1;1)

Tìm m để giao của B và A là tập rỗng


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi bỏ

Điều kiện tồn trên của A là: 3m-1 -1(varnothing)

(Leftrightarroworbregincases3m+7le-1\3m-1ge1endcases)

(Leftrightarroworbregincasesmlefrac-83\mgefrac23endcases)

Vậy (min(-infty;frac-83>U
Đúng 0

bình luận (0)


Xem thêm: Nước Ép Cà Rốt Hình Ảnh Nước Ép Cà Rốt Hình Ảnh, Tác Dụng Của Nước Ép Cà Rốt Là Gì

olm.vn hoặc hdtho
tretrucvietsun.com