TÌM M ĐỂ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ TIỆM CẬN NGANG

     

Bài tập trắc nghiệm search tham số m để hàm số tất cả tiệm cận rất hay

Với bài bác tập trắc nghiệm tìm tham số m nhằm hàm số tất cả tiệm cận rất hay Toán lớp 12 tổng phù hợp 15 bài xích tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tìm tham số m nhằm hàm số gồm tiệm cận từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang

*

Câu 1: Biết trang bị thị hàm số

*
có tiệm cận đứng là x = 1 cùng tiệm cận ngang là y = 0. Tính a + 2b

A. 6

B. 7

C. 8

D. 10

Lời giải:

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Vì đồ dùng thị hàm số

*
dìm x = 1 có tác dụng tiệm cận đứng bắt buộc x = một là nghiệm của mẫu nhưng ko là nghiệm của tử hay

*

Vì vật dụng thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang y = 0 đề nghị a - 2b = 0 ⇔ a = 2b = 4

Vậy a + 2b = 4 + 2.2 = 8.

Câu 2: Tìm toàn bộ các giá trị thực của thông số m để đồ thị hàm số

*
nhận con đường thẳng y = 8 làm cho tiệm cận ngang

A. M = 2

B. M = -2

C. M = ±2

D. M = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say đắm :

Do

*
phải đồ thị hàm số luôn luôn có tiệm cận ngang y = 2m2

Cho 2m2 = 8 ⇔ m = ±2.

Câu 3: hiểu được đồ thị hàm số

*
nhấn hai trục tọa độ làm hai đường tiệm cận. Tính tổng S = mét vuông + n2 - 2

A. S = 2

B. S = 0

C. S = -1

D. S = 1

Lời giải:

Đáp án : B

Giải mê say :

Ta có hàm số

*
là hàm phân thức đề nghị nhận y = m - 2n - 3 là tiệm cận ngang cùng x = m + n là tiệm cận đứng của đồ dùng thị hàm số.

Vì đồ dùng thị hàm số thừa nhận x = 0; y = 0 làm tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang phải ta có:

*

Khi đó S = m2 + n2 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0.

Câu 4: (THPT Lý Thái Tổ - thành phố hà nội 2017 L4). tìm m chứa đồ thị hàm số

*
gồm tiệm cận ngang là mặt đường thẳng y = 1

A. M = 2

B. M = 5/2

C. M = 0

D. M = 1

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say đắm :

Ta tất cả hàm số

*
là hàm phân thức đề nghị nhận y = (m + 1)/2 là tiệm cận ngang.

Cho (m + 1)/2 = 1 ⇒ m = 1.

Câu 5: (THPT Triệu tô – Thanh Hóa 2017 L3). Biết thứ thị hàm số

*
dấn trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận thì quý giá của a + b là:

A. 2

B. 10

C. 15

D. -10

Lời giải:

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Vì đồ gia dụng thị hàm số

*
nhấn x = 0 làm tiệm cận đứng bắt buộc x = 0 là nghiệm của mẫu mã nhưng ko là nghiệm của tử hay

*

Vì vật dụng thị hàm số thừa nhận y = 0 có tác dụng tiệm cận ngang phải ta có 4a - b = 0 ⇒ a = b/4 = 3

Khi kia a + b = 15.

Câu 6: (Sở GD thành phố hải dương 2017).

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bài Thơ Quê Hương Của Tế Hanh Sâu Sắc Siêu Hay, Cảm Nhận Về Bài Thơ Quê Hương (Dàn Ý

Biết đồ thị hàm số

*
dấn trục hoành với trục tung làm hai đường tiệm cận. Tính m + n

A. 2

B. 8

C. -6

D. 9

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say đắm :

Ta có:

*
= 2m - n, vật dụng thị hàm số thừa nhận trục hoành có tác dụng tiệm cận khi còn chỉ khi 2m - n = 0

Do trang bị thị hàm số dấn trục tung x = 0 làm cho tiệm cận buộc phải x = 0 là nghiệm của x2 + mx + n - 6 = 0. Suy ra n - 6 = 0

Do đó m = 3, n = 6 ⇒ m + n = 9.

Câu 7: quý giá thực của tham số m để đồ thị hàm số

*
không tồn tại tiệm cận đứng là:

A. M = 0

B. M = 1; m = 2

C. M = 0; m = 1

D. M = 1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải mê thích :

Nghiệm của mẫu mã thức x = m. Để hàm số không tồn tại tiệm cận đứng thì:

*

Câu 8: quý hiếm thực của tham số m đựng đồ thị hàm số

*
có ba đường tiệm cận là:

A. M ∈ (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

B. M ∈ (-∞; -5/2) ∪ (-5/2; -2)

C. M ∈ (-∞; -5/2) ∪ (-5/2; -2) ∪ (2; +∞)

D. M ∈ (2; +∞)

Lời giải:

Đáp án : C

Giải ưng ý :

Ta có

*
⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ gia dụng thị hàm số

Do kia yêu cầu câu hỏi phương trình x2 - 2mx + 4 = 0 bao gồm hai nghiệm sáng tỏ khác -1.

*

Câu 9: toàn bộ các quý hiếm thực của tham số a chứa đồ thị hàm số

*
bao gồm đúng một tiệm cận đứng.

A. A = ±√(3/2)

B. A = 0; a = 3

C. A = 1; a = 2

D. A = ±2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải thích :

Yêu cầu việc 3x2 - 2ax + a = 0 bao gồm nghiệm nhất Δ" = a2 - 3a = 0

*

Câu 10: tất cả các quý hiếm thực của tham số a đựng đồ thị hàm số

*
tất cả đúng một tiệm cận ngang với đúng một tiệm cận đứng.

A. M 4

C. M = 4; m = -12

D. M = 4

Lời giải:

Đáp án : C

Giải mê say :

Ta bao gồm

*
yêu cầu y = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số

Yêu cầu việc phương trình x2 - 4x + m = 0 bao gồm nghiệm kép hoặc bao gồm hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm bởi -2

Nếu x2 - 4x + m = 0 có nghiệm kép thì Δ" = 4 - m = 0 ⇔ m = 4

Nếu x2 - 4x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt trong các số đó có một nghiệm bởi -2 thì

*

Vậy quý hiếm của tham số m cần tìm là m = 4; m = -12.

Câu 11: (THPT Sào phái mạnh – Quảng nam giới 2017). mang lại hàm số

*
. Giá trị của m để đồ thị hàm số bao gồm đúng 3 tiệm cận là:

A. M = 0

B. M 0

D. M ∈ R

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích hợp :

Ta gồm

*
phải y = 0 là tiệm cận ngang của thứ thị hàm số

Để vật dụng thị hàm số gồm đúng 3 tiệm cận thì phương trình x2 - m = 0 ⇔ x2 = m tất cả hai nghiệm sáng tỏ khác 0 ⇔ m >0.

Câu 12: giá trị thực của tham số m làm sao cho đồ thị hàm số

*
gồm tiệm cận đứng

A. Ko tồn tại m

B.

*

C. M ∈ R

D.

*

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích hợp :

Nghiệm của chủng loại thức x = 2

Để trang bị thị hàm số

*
bao gồm tiệm cận đứng thì x = 2 không hẳn là nghiệm của phương trình x2 - mx - 2m2 = 0

Khi đó ta tất cả 22 - 2m - 2m2 ≠ 0 ⇔ 2m2 + 2m - 4 ≠ 0

*

Câu 13: xác minh giá trị của tham số m chứa đồ thị hàm số

*
bao gồm đúng nhì tiệm cận đứng

A. M -3/2; m ≠ 1

C. M > -3/2

D. M 2 + 2(m - 1)x + m2 - 2 = 0 gồm hai nghiệm riêng biệt khác 1.

Xem thêm: Phân Tích Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phân Tích Nhàn Đầy Đủ Và Hay Nhất (14 Mẫu)

*

*

Xét

*

Để hàm số có hai tiệm cận ngang thì -1 - m ≠ 1 - m ⇔ -1 ≠ 1 (luôn đúng)

Câu 14: Đồ thị hàm số

*
có hai tuyến đường tiệm cận ngang khi

A. M ∈ R

B. M = 1

C. M = 0; m = 1

D. M = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 15: Đồ thị hàm số

*
gồm đường tiệm cận đứng khi

A. M ≠ 0 B. M ∈ R C. M ≠ -1 D. M ≠ 1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say đắm :

Xét phương trình

*

Nếu phương trình không có nghiệm x = 1 thì đồ vật thị hàm số gồm đường tiệm cận đứng x = 1

Nếu phương trình bao gồm nghiệm x = 1 thì m = -1

Khi đó xét giới hạn

*
đề nghị trong trường phù hợp này thiết bị thị hàm số không có tiệm cận đứng.