Tìm Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Khác 5 Biết Khi Chia A Cho 12; Cho 15 Và Cho 18 Đều Dư 5. Vậy A =

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đã xem: tra cứu số thoải mái và tự nhiên a bé dại nhất không giống 5 biết khi chia a đến 12; mang đến 15 và mang lại 18 mọi dư 5. Vậy a =
Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5. vậy a =

*

Tìm số tự nhiên và thoải mái a nhỏ tuổi nhất khác 5 biết khi chia a đến 12 , cho 15 và mang lại 18 hầu hết dư 5. Vậy a là bao nhiêu ?
Xem thêm: Bài Tập Khai Triển Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 8, Cách Khai Triển Hằng Đẳng Thức Số 1 2 3

*Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Tri Ân Thầy Giáo Hay Nhất, Lời Tri Ân Thầy Cô 20/11 Cảm Động Nhất

*

a chia cho 12, 15, 18 hồ hết dư 5

=> ( a-5) chia hết đến 12, 15, 18

=> ( a-5 ) phân tách hết 2, 3, 5, 6 ( bởi 12 = 2*6; 15 = 3*5: 18 = 3*6 )

=> (a-5) = 2*3*5*6 = 180

=> a = 180 + 5= 185

vậy a= 185

đúng cho khách hàng nha

Vì a chia cho 12; 15 cùng 18 số đông dư 5. Suy ra: (a - 5) phân chia hết đến 12; 15 và 18Ta có:12 = 2 x 2 x 315 = 3 x 518 = 2 x 3 x 3Suy ra: (a - 5) phân tách hết cho 2; 3; 4; 5; 6 và 9Vì (a - 5) là số nhỏ dại nhất nên: (a - 5) = 2 x 3 x 5 x 6= 180Suy ra: a = 180 + 5 = 185

Vì a chia cho 12 , 15 và 18 số đông dư 5 . Suy ra : ( a - 5 ) chia hết cho 12 ; 15 và 18 .

Ta tất cả : 12 = 2 x 2 x 3

15 = 3 x 5

18 = 2 x 3 x 3

Suy ra : ( a - 5 ) phân chia hết mang lại cho 2 , 3 , 4 , 5 , 6 và 9 .

Vì a - 5 là số bé dại nhất đề nghị a - 5 = 2 x 3 x5 x6 = 180

(Rightarrow)a = 180 + 5 = 185

a đến 12 ,cho 15 và cho 18 phần lớn dư 5

(Rightarrow)(a-5) phân tách hết mang đến 12,cho 15,cho 18

(Rightarrow)(a-5) chia hết cho 3;2;2;3;5;3;6(Vì 12=3x2x2,15=3x5;18=3x6)

Vì (a-5) phân tách hết cho 6 là đã phân chia hết mang đến 2,3

Vì (a-5) là số nhỏ dại nhất vậy (a-5) chia hết đến 2,3,5 cùng 6

Vậy (a-5)=2x3x5x6=180

A=180+5=185

a mang đến 12; mang đến 15 và cho 18 đa số dư 5

=> (a - 5) phân chia hết cho12; mang đến 15 và mang lại 18

=> (a-5) phân chia hết mang lại 3 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 3 ; 6 (Vì 12 = 3x 2x2 ; 15 = 3 x 5 ; 18 = 3x6)

Vì (a-5) phân chia hết đến 6 là đã phân tách hết cho 2 với 3

Vì (a-5) là số nhỏ dại nhất vậy (a-5) chia hết đến 2 ; 3 ; 5 và 6

Vậy (a-5) = 2x3x5x6= 180

A = 180 + 5 = 185

 

a cho 12; cho 15 và mang lại 18 đều dư 5

=> (a - 5) chia hết cho12; cho 15 và mang đến 18

=> (a-5) phân chia hết đến 3 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 3 ; 6 (Vì 12 = 3x 2x2 ; 15 = 3 x 5 ; 18 = 3x6)

Vì (a-5) phân tách hết mang lại 6 là đã chia hết mang đến 2 với 3

Vì (a-5) là số nhỏ tuổi nhất vậy (a-5) chia hết mang lại 2 ; 3 ; 5 cùng 6

Vậy (a-5) = 2x3x5x6= 180

A = 180 + 5 = 185

tick nha

Ta có: A chia cho 12; 15; 18 đầy đủ dư 5

(Rightarrow)A - 5 phân chia hết mang lại 12; 15; 18 mà lại tìm A bé dại nhất

(Rightarrow)A - 5(in)BCNH ( 12; 15; 18)=180

Vậy A= 180+5 = 185

Tìm số tự nhiên a bé dại nhất không giống 5 biết khi chia a cho 12; cho 15 và đến 18 đều dư 5. Vậy a =..................