Tính chất hóa học của bazo lớp 9

     

Nội dung bài học kinh nghiệm chủ yếu đề cập mang lại tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); đặc thù hoá học tập riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit cùng với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ ko tan nội địa (bị sức nóng phân huỷ).

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của bazo lớp 9


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Tác dụng với hóa học chỉ thị

1.2.Tác dụng cùng với oxit axit (tạo muối và nước)

1.3.Tác dụng cùng với axit (tạo muối với nước)

1.4.Bazơ ko tan bị nhiệt độ phân huỷ

1.5. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 7 chương 1 chất hóa học 9


Quỳ tím hóa xanh .Phenolphtalin ko màu thành đỏ.Các em chú ý quan ngay cạnh hiện tượng xẩy ra trên miếng quỳ trong thử nghiệm sau:

Video 1: Sự chuyển màu sắc của quỳ tím vào các môi trường xung quanh axit, bazơ với nước


Oxit axit công dụng với dung dịch bazơ tạo ra thành muối cùng nước.Thí nghiệm: Khí CO2tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Video 2:Khí CO2làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng:Khi sục khí CO2vào hỗn hợp nước vôi trong thấy kết tủa trắng.

Xem thêm: Cách Nấu Ăn Dặm Kiểu Nhật Siêu Nhanh, Đảm Bảo Dinh Dưỡng, Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé Từ 5

Giải thích:Do làm phản ứng CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3(kết tủa trắng) + H2OVí dụ khác:

Ca(OH)2+ SO2 →CaSO3 + H2O

6KOH+ P2O5→2K3PO4+ 3H2O


Các em chú ý quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng kỳ lạ phản ứng diễn ra:

Video 2:Phản ứng giữa hỗn hợp Cu(OH)2và H2SO4

Hiện tượng:Cu(OH)2tan dần dần và tạo nên dung dịch color xanhGiải thích:Do xảy ra phản ứngH2SO4l+Cu(OH)2→ CuSO4+ 2H2OVí dụ khác:

Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 + 3H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O


Các em chăm chú quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng phản ứng diễn ra:

Video 3: bội nghịch ứng sức nóng phân Đồng (II) hidroxit

Hiện tượng:Cu(OH)2chất rắn màu xanh chuyển dần dần thành bột màu sắc đenGiải thích:Do xẩy ra phản ứng

Cu(OH)2

*
CuO + H2O.

Xem thêm: Cách Bật Vệ Tinh Trên Zenly, Tìm Vị Trí Bạn Bè Trên Điện Thoại Với Zenly

Màu xanh màu đen

*

Hình 1:Sơ đồ bốn duy bài đặc thù hóa học của bazơ


Bài 1:

Có phần lớn bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào: (viết PTHH minh họa nếu có)

a) tác dụng được với dd HCl?

b) Bị sức nóng phân hủy?

c) tính năng được với CO2?

d) Đổi màu quì tím thành xanh?

Hướng dẫn:

a) tính năng được với dd HCl: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd) + H2O (l)

Cu(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl2 (dd) + 2H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl2 (dd) + 2H2O (l)

b) Bị nhiệt độ phân hủy: Cu(OH)2

Cu(OH)2 (r)

*
CuO (r) + H2O (h)

c) tính năng được cùng với CO2: NaOH, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + CO2 (k) → Na2CO3 (dd) + H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + CO2 (k) → BaCO3 (dd) + H2O (l)

d) Đổi màu sắc quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2

Bài 2:

Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,75M để trung hoà 400ml tất cả hổn hợp dung dịch axit tất cả H2SO40,5M và HCl 1M.

Hướng dẫn:

Đổi 400ml thành 0,4 lít

Số mol từng axit là:

(eginarrayl n_H_2SO_4 = C_M.V = 0,4 imes 0,5 = 0,2(mol)\ n_HCl = C_M.V = 0,4 imes 1 = 0,4(mol) endarray)

Phương trình phản ứng:

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

0,2→ 0,4 (mol)

HCl + NaOH→ NaCl + H2O

0,4→ 0,4 (mol)

Số ml hỗn hợp NaOH 0,75M nên để trung hòa lượng axit bên trên là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,4 + 0,40,75 = 1,07(lit))