TOÁN 8 BÀI 26 TRANG 14

     

(eqalign& (2x^2 + m 3y)^3 = (2x^2)^3 + 3.(2x^2)^2.3y + 3. m 2x^2.left( 3y ight)^2 + left( 3y ight)^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 8x^6 + 3.4x^4.3y + 3.2x^2.9y^2 + 27y^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= 8x^6 + 36x^4y + 54x^2y^2 + 27y^3 cr )
Bạn đang xem: Toán 8 bài 26 trang 14

LG b.

(left( dfrac12x - 3 ight)^3)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

(left( A.B ight)^n = A^n.B^n)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& left( 1 over 2x - 3 ight)^3 = left( 1 over 2x ight)^3 - 3.left( 1 over 2x ight)^2.3 + 3.left( 1 over 2x ight).3^2 - 3^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;;= 1 over 8x^3 - 3.1 over 4x^2.3 + 3.1 over 2x.9 - 27 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;; = 1 over 8x^3 - 9 over 4x^2 + 27 over 2x - 27 cr )

tretrucvietsun.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 448 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Phần Mềm Tiếng Anh Hoa Mặt Trời Dùng Thử 300 Ngày, Crack Tiếng Anh Hoa Mặt Trời Cách 2

TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tretrucvietsun.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện tretrucvietsun.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Vật A Trung Hoà Điện Đặt Tiếp Xúc Với Vật B Đang N, Vật A Trung Hoà Điện Đặt Tiếp Xúc Với Vật

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tretrucvietsun.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.