TOÁN 8 BÀI 7 TRANG 71

     

Tìm (x) và (y) trên hình (21), hiểu được (ABCD) là hình thang tất cả đáy là (AB) cùng (CD.)

*


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng các tính chất của một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song: hai góc trong cùng phía bù nhau, nhì góc đồng vị bởi nhau, nhì góc so le trong bởi nhau.


Lời giải bỏ ra tiết

Vì (ABCD) là hình thang có đáy là (AB) cùng (CD) bắt buộc (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) bởi (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bởi nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bởi nhau)

(c)) Ta tất cả (AB//DC) (chứng minh trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta có (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)