TOÁN LỚP 5 TRANG 113

     

Giải Toán lớp 5: luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý câu trả lời 3 bài xích tập vào SGK Toán 5 trang 113, 114. Qua đó, giúp những em học viên ôn tập, củng cụ lại con kiến thức, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 5 của chính mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 113

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để biên soạn giáo án bài rèn luyện chung trang 113 của Chương 3 Toán 5 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới phía trên của tretrucvietsun.com nhé:


Giải bài xích tập Toán 5 trang 113, 114

Bài 1

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 2,5 m, chiều rộng lớn 1,1 m và độ cao 0,5m

b) Chiều lâu năm 3 m, chiều rộng 15 dm và độ cao 9 dm

Đáp án

a) diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m²)

Diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đã mang lại là:

2,5 × 1,1 = 2,75 (m²)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích dưới đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đã mang đến là:

810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)

Đáp số: a) 3,6m²; 9,1m²

b) 810dm²; 1710dm²

Bài 2

Viết số tương thích vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài4m3/5cm0,4dm
Chiều rộng3m0,4dm
Chiều cao5m1/3cm0,4dm
Chu vi phương diện đáy2cm
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Đáp án

+) Cột (1):

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích mặt dưới của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt đáy là: 2 : 2 = 1 (cm)

Chiều rộng lớn của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

*

+) Cột (3)

Ta thấy hình vỏ hộp chữ nhật ở chỗ này có ba form size bằng nhau nên chính là hình lập phương.

Xem thêm: Thị Trường Chung Châu Âu Âu: Brexit Làm Suy Giảm Tầm Ảnh Hưởng Toàn Cầu Của Anh

Chu vi dưới mặt đáy là:

0,4 x 4 = 1,6 (dm)

Diện tích bao bọc của hình lập phương đã cho là:

0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã đến là:

0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2)

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài4m3/5cm0,4dm
Chiều rộng3m2/5cm0,4dm
Chiều cao5m1/3cm0,4dm
Chu vi mặt đáy14m2cm1,6dm
Diện tích xung quanh70m22/3cm20,64dm2
Diện tích toàn phần94m286/75cm20,96dm2

Bài 3

Một hình lập phương tất cả cạnh 4 cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp bao nhiêu lần? tại sao?

Đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương ban đầu là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm²)

Diện tích bao phủ của hình lập phương sau thời điểm gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 = (4 x 4 x 4) x 3 x 3 = 64 x 9 (cm²)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích s xung quanh của nó tạo thêm 9 lần.

Xem thêm: Viết Bài Văn Tả Cây Đào Mùa Xuân, Những Bài Văn Tả Hay Nhất

Diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khoản thời gian gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 = (4 x 4 x 6) x 3 x 3 = 96 x 9 (cm2)

Vậy vội cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tạo thêm 9 lần.