GIẢI TOÁN LỚP 6 BÀI 5 SÁCH MỚI

     
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: đồ vật tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, cho 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước thông thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung phệ nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài xích 5: Phép cùng và phép nhân khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 5 trang 15: Điền vào vị trí trống:
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . B 0
(1) (2) (3) (4)

Lời giải

– Ở cột (1) ta gồm a = 12, b = 5 cần a + b = 12+ 5 = 17 với a . B = 12.5 = 60

– Ở cột (2) ta gồm a = 21, b = 0 bắt buộc a + b = 21 + 0 = 21 và a . B = 21.0 = 0

– Ở cột (3) ta gồm a = 1, b = 48 phải a + b = 1 + 48 = 49 với a . B = 1.48 = 48

– Ở cột (4) ta tất cả b = 15, a . B = 0 phải a = 0: 15 = 0 cùng a + b = 0 + 15 = 15

Ta tất cả bảng:

a 12 21 1 0
b 5 0 48 15
a + b 17 21 49 15
a . B 60 0 48 0
Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 5 trang 15: Điền vào khu vực trống:

a) Tích của một vài với 0 thì bằng …

b) trường hợp tích của nhị thừa số mà bằng 0 thì có tối thiểu một vượt số bởi …

Lời giải

a) Tích của một vài với 0 thì bởi 0.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài 5 sách mới

b) trường hợp tích của nhị thừa số mà bởi 0 thì có ít nhất một thừa số bởi 0.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 5 trang 16: Tính nhanh:

a) 46 + 17 + 54;

b) 4.37.25;

c) 87.36 + 87.64;

Lời giải

Ta có:

a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117

b) 4.37.25 = ( 4.25 ).37 = 100 . 37 = 3700

c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . ( 36 + 64 ) = 87 . 100 = 8700

Bài 26 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): cho các số liệu về quãng mặt đường bộ:

Hà Nội – Vĩnh yên : 54km

Vĩnh im – Việt Trì : 19km

Việt Trì – lặng Bái : 82km


Tính quãng con đường một ô tô đi từ hà thành lên yên ổn Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.

Lời giải:

Ô sơn đi từ hà nội lên yên ổn Bái và đi qua Vĩnh Yên, Việt Trì phải ta có: :

(HN – YB) = (HN – VY) + (VY – VT) + (VT – YB)

= 54 + 19 + 82 = 73 + 82 = 155 (km)

(Trong đó: (HN – YB) là quãng đường tp hà nội – yên ổn Bái) :

(HN – VY) là quãng đường tp hà nội – Vĩnh Yên. :

(VY – VT) là quãng mặt đường Vĩnh yên – Việt Trì :

(VT – YB) là quãng con đường Việt Trì – im Bái). :

Bài 27 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng các đặc điểm của phép cộng và phép nhân nhằm tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14 ; b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2 ; d) 28.64 + 28.36

Lời giải:

a) 86 +357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457.

b) 72 + 69 + 128 = (72 +128) + 69 = 200 + 69 = 269

c) 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000

d) 28.64 + 28.36 = 28.(64+36) =28.100 =2800.

Bài 28 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, nhì kim đồng hồ đeo tay chia mặt đồng hồ thành nhị phần, từng phần có sáu số. Tính tổng các số sinh sống mỗi phần, em tất cả nhận xét gì?

*

Hình 12

Lời giải:

Các số làm việc nửa mặt trên đồng hồ thời trang gồm: 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tổng của bọn chúng bằng:

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = (10 + 3) + (11 + 2) + (12 + 1) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Các số sinh sống nửa khía cạnh dưới đồng hồ thời trang gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng của chúng bằng:

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (4+9) + (5+8) + (6+7) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Nhận xét: Khi cộng một hàng số gồm nhiều số, ta có thể nhóm những số thành phương pháp nhóm phù hợp để tiện lợi cho việc tính toán.

Bài 29 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Điền vào khu vực trống vào bảng thanh toán giao dịch sau:
Số sản phẩm tự Loại mặt hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số tiền (đồng)
1 Vở nhiều loại 1 35 2000
2 Vở các loại 2 42 1500
3 Vở một số loại 3 38 1200
Cộng:

Lời giải:

Số thứ tự Loại sản phẩm Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số chi phí (đồng)
1 Vở một số loại 1 35 2000 70000
2 Vở các loại 2 42 1500 63000
3 Vở nhiều loại 3 38 1200 45600
Cộng: 178600

Số tiền vở loại một là 35.2000 = 70 000 (đồng)

Điển vào chỗ trống dòng thứ nhất 70 000

Số chi phí vở loại 2 là 42.1500 = 63 000 (đồng)

Điền vào nơi trống chiếc thứ hai 63 000

Số chi phí vở nhiều loại 3 là 38.1200 = 45 000 (đồng)

Điền vào khu vực trống cái thứ cha 45 600

Tổng số tiền cần trả là: 70 000 + 63 000 + 45 600 = 178 600 (đồng)

Điền vào nơi trống loại thứ bốn là 178 600.

Bài 30 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): search số tự nhiên x, biết:

a) (x – 34).15 = 0; b) 18.(x – 16) = 18

Lời giải:

a) Một tích bởi 0 chỉ lúc có tối thiểu một thừa số bởi 0.

(x – 34).15 = 0

x – 34 = 0 (vì 15 > 0)

x = 34.

b)

18.(x – 16) = 18

x – 16 = 18 : 18

x – 16 = 1

x = 1 + 16

x = 17.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 31 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) 135 + 360 + 65 + 40;


b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

Lời giải:

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940;

c) 20 + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

= (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 32 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): rất có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng phương pháp áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh những tổng sau bằng phương pháp làm tựa như như trên:

a) 996 + 45 ; b) 37 + 198

Lời giải:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 33 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Trong hàng số trên mỗi số (kể từ số lắp thêm ba) bằng tổng của hai số ngay tức thì trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số.

Lời giải:

Trong dãy số 1, 1, 2, 3, 5, 8 ….. Ta có:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

Theo quy mức sử dụng như trên, những số tiếp theo của hàng là:

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55.

* mở rộng : hàng số như trên hotline là hàng số Fibonacci, chúng ta có thể bắt gặp mặt dãy số này không ít trong cuộc sống. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên google với từ bỏ khóa “dãy số Fibonacci”.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 34 (trang 17-18 sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng máy tính bỏ túi

Các bài xích tập về laptop bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo giải pháp sử dụng laptop bỏ túi SHARP TK-340; nhiều loại laptop bỏ túi khác cũng khá được sử dụng tương tự.

a) reviews một số nút (phím) trong máy tính xách tay bỏ túi (hình 13):

*

Hình 13

– Nút mở máy: ON/C

– Nút tắt máy: OFF

– những nút số trường đoản cú 0 mang đến 9: 0 1 2 3 … 9

– Nút vết cộng: +

– Nút dấu “=” có thể chấp nhận được hiện ra hiệu quả trên màn hiện số: =

– Nút xóa (xóa số vừa chuyển vào bị nhầm): CE

b) cùng hai hay các số:

Phép tínhNút ấnKết quả
13 + 28
*
41
214 + 37 + 9
*
260

c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng:

1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;

3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217

Lời giải:

c) Kết quả:

1364 + 4578 = 5942

6453 + 1469 = 7922


5421 + 1469 = 6890

3124 + 1469 = 4593

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185

* lưu ý: các bài tập sử dụng máy vi tính bỏ túi vào SGK đều thực hiện cho máy tính SHARP TK – 340. Tuy nhiên hiện nay chúng ta thường xuyên sử dụng các loại máy vi tính CASIO (fx–570ES, fx–570MS, fx–570ES Plus, fx–570VN Plus,…) hoặc các loại máy vi tính VINACAL (fx–570ES, fx–570ES Plus II).

Xem thêm: Top 10 Ứng Dụng, App Học Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu (2021)

– các tính năng trên những loại laptop CASIO, VINACAL bên trên như : mở thiết bị ; cộng, trừ, nhân, phân tách ; những phím số ; vệt = ;… hệt nhau như khuyên bảo trên thứ SHARP TK – 340.

– Sự khác biệt giữa những loại vật dụng CASIO, VINACAL và SHARP TK – 340 :

Tính năngSHARP TK – 340CASIO, VINACAL
Tắt máyOFFSHIFT + AC
Xóa kí tự bị chuyển nhầmCEDEL

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm những tích đều bằng nhau mà không đề nghị tính công dụng của từng tích.

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta có những tích đều bằng nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách:

Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101

Lời giải:

a) Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta bóc các số 19, 99, 98 thành các hiệu, trong số ấy có cất số tròn chục hoặc tròn trăm rồi vận dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac nhằm tính cấp tốc như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng laptop bỏ túi:

*

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:


375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất sệt biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm kiếm được tính hóa học đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhấn xét: khi nhân 142857 với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng cách chuyển một số trong những chữ số của số 142857 từ phía bên trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một số trong những khác có tính chất đặc trưng như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn rất có thể tìm thêm số khác nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất sệt biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm được tính hóa học đăc biệt ấy.

Xem thêm: Tọa Đàm Chuyên Gia “Về Thực Trạng Bảo Hiểm Y Tế Ở Việt Nam Hiện Nay

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* thừa nhận xét: lúc nhân 142857 với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng cách chuyển một số trong những chữ số của số 142857 từ phía trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một trong những khác gồm tính chất quan trọng như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn rất có thể tìm thêm số khác nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm
, phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết chiến thắng của cuộc binh lửa do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng là tổng thể ngày trong hai tuần lễ, còn gấp rất nhiều lần
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần gồm bảy ngày phải số ngày trong hai tuần là 7.2 = 14 (ngày). Bởi vì đó:

Vậy nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào khoảng thời gian 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thành công của cuộc binh đao do Lê Lợi chỉ đạo chống quân Minh. Hiểu được là tổng cộng ngày trong nhì tuần lễ, còn gấp hai
. Tính coi năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần có bảy ngày bắt buộc số ngày trong nhị tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vày đó: