Trắc nghiệm gdcd 12 theo bài

     

tretrucvietsun.com xin gửi tới bạn hiểu tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án cùng với các thắc mắc được biên soạn theo bài học không thiếu các nấc độ: dấn biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp đỡ bạn ôn thi THPT quốc gia môn GDCD đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm gdcd 12 theo bài

*

Mục lục thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT giang sơn năm 2021

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài 1 (có đáp án)

Câu 1. điều khoản là nguyên tắc xử sự chung, được áp dụng với tất cả mọi người là thể hiện đặc thù nào tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng lớn rãi.

D. Tính nhân văn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. luật pháp do đơn vị nước phát hành và đảm bảo thực hiện

A. Bằng quyền lực Nhà nước.

B. Bằng chủ trương ở trong phòng nước.

C. Bằng chính sách của bên nước.

D. Bằng uy tín ở trong phòng nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. quy định không phương pháp về những việc nào tiếp sau đây ?

A. Bắt buộc làm B. Được làm.

C. Phải làm D. Ko được làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. một trong những đặc trưng của luật pháp thể hiện tại ở

A. Tính quyền lực, đề xuất chung.

B. Tính hiện tại đại.

C. Tính cơ bản.

D. Tính truyền thống.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. lao lý mang thực chất xã hội do pháp luật

A. Bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống xã hội.

B. Bởi vì Nhà nước ban hành.

C. Luôn luôn tồn tại trong mọi xã hội.

D. Làm phản ánh ích lợi của ách thống trị cầm quyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. Để quản lí làng mạc hội, công ty nước cần thực hiện phương tiện quan trọng đặc biệt nhất nào dưới đây?

A. Luật pháp B. Giáo dục.

C. Thuyết phục D. Tuyên truyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. luật pháp quy định về những việc được làm, câu hỏi phải làm và những vấn đề nào dưới đây?

A. Không được thiết kế B. Không nên làm.

C. Yêu cầu làm D. Vẫn làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì quy định được áp dụng

A. Vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. Vào một số nghành nghề dịch vụ quan trọng.

C. đối với người vi phạm

D. So với người phân phối kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. ngôn từ của tất cả các văn bạn dạng pháp phương tiện đều cần phù hợp, ko được trái cùng với Hiến pháp là thể hiện đặc thù nào tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định ngặt nghèo về khía cạnh hình thức.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính tương xứng về mặt nôi dung.

D. Tính nên chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. các quy phạm pháp luật vì chưng Nhà nước phát hành phù đúng theo với tác dụng của ách thống trị cầm quyền là thể hiện thực chất nào tiếp sau đây của phâp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Bản chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. điều khoản có tính quyền lực, phải chung, tức thị quy định phải đối với

A. Mọi bạn từ 18 tuổi trở lên.

B. Mọi cá thể tổ chức.

C. Mọi đối tượng người sử dụng cần thiết.

D. Phần đông cán bộ, công chức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12. điều khoản phản ánh đầy đủ nhu cầu, tác dụng của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong buôn bản hội là thể hiện thực chất nào dưới đây của pháp luật?

A. Thực chất xã hội.

B. Thực chất giai cấp.

C. Thực chất nhân dân.

D. Bản chất hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Quy định trong số văn phiên bản diễn đạt chủ yếu xác, một nghĩa để mọi tín đồ đều hiểu đúng với thực hiện chính xác là thể hiện đặc thù nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về phương diện hình thức.

C. Tính nghiêm ngặt và dễ ợt khi sử dụng.

D. Tính quần chúng nhân dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14. hệ thống quy tắc xử xự chung vận dụng cho mọi cá nhân, tổ chức triển khai khi tham gia vào những quan hệ buôn bản hội được call là

A. Cơ chế B. Pháp luật.

C. Chủ trương D. Văn bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 15. luật pháp mang thực chất giai cấp, vì lao lý do

A. Quần chúng. # ban hành.

B. Bên nước ban hành.

C. Thiết yếu quyền các cấp ban hành.

D. Các đoàn thể quần bọn chúng ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 2 (có đáp án)

Câu 1. Thực hiện luật pháp là quá trình vận động có mục đích tạo cho những quy định của pháp luật

A. đi vào cuộc sống.

B. Gắn thêm bó với thực tiễn.

C. Không còn xa lạ trong cuộc sống.

D. Có vị trí trong thực tiễn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. Thực hiện quy định là hành vi

A. Mĩ ý của cá nhân, tổ chức.

B. Vừa lòng pháp của cá nhân, tổ chức.

C. Trường đoản cú nguyện của gần như người.

D. Dân công ty trong làng mạc hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Dấu hiệu nào tiếp sau đây không buộc phải là tín hiệu vi bất hợp pháp luật ?

A. Không thích hợp.

B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.

D. Do fan có năng lượng trách nhiệm pháp luật thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. vi phạm hành chính là hành vi vi phi pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào tiếp sau đây ?

A. Thống trị nhà nước.

B. An toàn lao động.

C. Ký phối hợp đồng.

D. Công vụ công ty nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. gồm mấy bề ngoài thực hiện pháp luật ?

A. Bốn hình thức.

B. Cha hình thức.

C. Hai hình thức.

D. Một hình thức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. bao gồm mấy các loại vi bất hợp pháp luật ?

A. Tứ loại.B. Năm loại.

C. Sáu loại.D. Nhị loại.

Xem thêm: 4 Cách Kiểm Tra Dung Lượng Pin Ipad ? Cách Xem Dung Lượng Pin Ipad

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. vi phạm dân sự là hành động vi phi pháp luật, xâm phạm tới

A. Các quan hệ gia sản và dục tình nhân thân.

B. Các quan hệ kinh tế tài chính và quan hệ tình dục lao động.

C. Các quy tắc thống trị nhà nước.

D. Trơ trẽn tự, bình an xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. vi phạm luật dân sự là hành vi vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, sẽ là quan hệ

A. Sở hữu, hợp đồng.

B. Hành chính, mệnh lệnh.

C. Sản xuất, gớm doanh.

D. Trơ tráo tự, an ninh xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Người bắt buộc chịu hình phát từ là đề nghị chịu trách nhiệm

A. Hình sự.B. Hành chính.

C. Kỷ luật.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. hành động xâm phạm tới quan hệ gia tài và tình dục nhân thân là

A. Vi phạm hành chính.

B. Vi phạm luật dân sự.

C. Vi phạm luật kinh tế.

D. Vi phạm quyền tác giả.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. tín đồ phải chịu trách nhiệm hình sự tất cả thẻ chịu

A. Hình vạc tù.B. Phê bình.

C. Hạ bậc lương.D. Kiểm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Người có hành vi vi phạm trật tự bình yên giao thông cần chịu trách nhiệm

A. Hành chính.B. Kỉ luật.

C. Bồi thường.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị xem như là tội phạm được lao lý trong Bộ chế độ Hình sự là hành động vi phạm

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Qui tắc quản lí làng hội.

D. Bình an xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Vi phạm pháp luật là hành vi không tồn tại dấu hiệu nào tiếp sau đây ?

A. Từ bỏ tiện.

B. Trái pháp luật.

C. Có lỗi.

D. Do bạn có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 15. hành vi vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới những quan hệ lao động, quan hệ giới tính công vụ nhà nước là

A. Vi phạm luật kỷ luật.

B. Phạm luật hành chính.

C. Vi phạm luật nội quy cơ quan.

D. Vi phạm dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 3 (có đáp án)

Câu 1. hầu hết công dân mọi được hưởng quyền cùng phải thực hiện nghĩa vụ theo chính sách của lao lý là thể hiện công dân đồng đẳng về

A. Quyền với nghĩa vụ.

B. Quyền cùng trách nhiệm.

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm.

D. Nhiệm vụ và pháp lý.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. bất kể công dân như thế nào vi phi pháp luật đều phải bị cách xử lý theo cơ chế của pháp luật là diễn tả bình đẳng về

A. Trọng trách pháp lý.

B. Quyền với nghĩa vụ.

C. Tiến hành pháp luật.

D. Trọng trách trước Tòa án.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. Quyền và nghĩa vụ công dân không xẩy ra phân biệt vì chưng dân tộc, nam nữ và vị thế xã hội là biểu thị quyền đồng đẳng nào sau đây của công dân ?

A. Bình đẳng quyền với nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về thành phần làng hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.

D. Bình đẳng dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. gần như công dân khi tất cả đủ điều kiện theo luật của pháp luật đều phải có quyền kinh doanh là biểu thị công dân bình đẳng

A. Về quyền và nghĩa vụ.

B. Trong sản xuất.

C. Trong tởm tế.

D. Về đk kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. ngôn từ nào sau đây không nói đến công dân bình đẳng về quyền và nhiệm vụ ?

A. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

B. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đóng góp vào quỹ từ bỏ thiện.

C. Công dân bình đẳng về nhiệm vụ đóng thuế.

D. Công dân bình đẳng về quyền bầu cử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. một trong những những biểu lộ của đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ

A. Người nào cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.

B. Quyền công dân không bóc tách rời nghĩa vụ công dân.

C. Quyền và nhiệm vụ công dân là một trong thể thống nhất.

D. Các người đều có quyền ưu tiên như nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trách nhiệm pháp luật được áp dụng nhằm mục tiêu mục đích

A. Thẳng tay trừng trị nguời vi phạm pháp luật.

B. Buộc bạn vi phi pháp luật kết thúc hành vi vi phi pháp luật.

C. Cảnh cáo những người khác để họ không vi phi pháp luật.

D. Triển khai quyền công dân trong làng mạc hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. bất kỳ công dân làm sao vi phạm pháp luật đa số phải phụ trách về hành vi vi phạm của chính bản thân mình và buộc phải bị xử lý theo luật của pháp luật là bình đẳng về

A. Nhiệm vụ pháp lý.

B. Quyền và nghĩa vụ.

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm.

D. Trọng trách và chính trị.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Công dân đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ tức là mọi công dân

A. đều sở hữu quyền như nhau.

B. đều có nghĩa vụ như nhau.

C. đều sở hữu quyền và nghĩa vụ giống nhau.

D. đều bình đẳng về quyền cùng làm nhiệm vụ theo giải pháp của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. bất kỳ công dân nào, ví như đủ những điều khiếu nại theo phép tắc của pháp luật đều phải có quyền học tập, lao động, tởm doanh. Điều này thể hiện

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân đồng đẳng về quyền.

C. Công dân đồng đẳng về trách nhiệm.

D. Công dân đồng đẳng về khía cạnh xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. Ngoài việc bình đẳng về hưởng trọn quyền, công dân còn đồng đẳng trong thực hiện

A. Nghĩa vụ.B. Trách nhiệm.

C. Công việc chung.D. Nhu cầu riêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Sau khi xuất sắc nghiệp Trung học tập phổ thông, A vào Đại học, còn B thì có tác dụng công nhân nhà máy, dẫu vậy cả hai vẫn thông thường với nhau. Vậy kia là bình đẳng nào dưới đây ?

A. Bình đẳng về quyền cùng nghĩa vụ.

B. Bình đẳng về tiến hành nghĩa vụ công dân.

C. đồng đẳng về trách nhiệm so với đất nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Tiền Qua The Bằng Điện Thoại Nhanh Nhất

D. đồng đẳng về trọng trách với làng hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3