Trắc nghiệm khúc xạ ánh sáng có đáp án

     

Bài có đáp án. Thắc mắc và bài bác Trắc nghiệm vật lý 11 bài bác 26: Khúc xạ ánh sáng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới $9^circ$ thì góc khúc xạ là $8^circ$. Lúc góc tới là $60^circ$ thì góc khúc xạ là?

A. $47,3^circ$.B. $56,4^circ$C. $50,4^circ$D. $58,7^circ$

Câu 2: Ba môi trường xung quanh trong trong cả (1), (2), (3) có thể đặt tiếp liền kề nhau. Với cùng góc cho tới $60^circ$; nếu ánh sáng truyền từ bỏ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là $45^circ$; nếu ánh sáng truyền từ bỏ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là $30^circ$. Nếu ánh sáng truyền tự (2) vào (3) vẫn với góc cho tới 60o thì góc khúc xạ là?

A. $38^circ$B. $34^circ$C. $43^circ$D. $28^circ$

Câu 3: lúc chiếu ánh nắng từ bầu không khí vào nước thì

A. Góc khúc xạ luôn nhỏ tuổi hơn góc tớiB. Góc khúc xạ luôn to hơn góc tớiC. Góc khúc xạ luôn bằng góc tớiD. Lúc góc cho tới tăng thì góc khúc xạ giảm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm khúc xạ ánh sáng có đáp án

Câu 4: Chiếu một tia sáng đối chọi sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n với góc tới i. Tia bức xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức như thế nào sau đây là đúng?

A. Sini = nB. Sini = 1/nC. Tani = nD. Tani = 1/n

Câu 5: Chiếu một tia sáng solo sắc đi từ không khí vào môi trường xung quanh có chiết suất n với góc tới i gồm tani = n. Quan hệ giữa tia bức xạ và tia khúc xạ làm sao sau đấy là đúng?

A. Tuy nhiên songB. Phù hợp với nhau góc $60^circ$C. Vuông gócD. Phù hợp với nhau góc $30^circ$

Câu 6: Một bể chứa tất cả thành cao 80cm cùng đáy phẳng lâu năm 120cm. Biết độ dài mực nước trong bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc $30^circ$ đối với phương ngang thì độ dài bóng của thành bể tạo nên ở lòng bể là

A. 85,9cmB. 34,6cmC. 63,7cmD. 44,4cm

Câu 7: Một bản mặt tuy vậy song bao gồm bề dày 6cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong ko khí. Điểm sáng S cách bản 20cm. Ảnh S’ của S qua bạn dạng mặt song song cách S một đoạn

A.10cmB.14cmC. 18cmD. 22cm

Câu 8: Chiếu tia nắng từ không gian vào nước tất cả chiết suất n = 4/3 . Nếu như góc khúc xạ r là 30o thì góc tới i (lấy tròn) là

A. $20^circ$B. $36^circ$C. $42^circ$D. $45^circ$

Câu 9: Một đặc điểm O nằm trong chất lỏng bao gồm chiết suất n, biện pháp mặt hóa học lỏng một quãng 12cm, phân phát ra chùm tia nắng hẹp đến chạm chán mặt ngăn cách với bầu không khí tại điểm B với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo phương BE. Đặt mắt trên phương BE quan sát thấy ảnh ảo O’của O ngoài ra cách mặt hóa học lỏng một khoảng 10cm. Tách suất của chất lỏng đó là

A. 1,12B. 1,2C. 1,33D. 1,4

Câu 10: Nước với thuỷ tinh gồm chiết suất lần lượt là n1 cùng n2. Phân tách suất tỉ đối thân thuỷ tinh cùng nước là

A. N21 = n1/n2B. N21 = n2/n1C. N21 = n2 - n1D. N12 = n1 - n2

Câu 11: một tấm thuỷ tinh bao gồm hai mặt số lượng giới hạn là nhị mặt phẳng song song với nhau (gọi là bản mặt tuy vậy song), bề dày của chính nó là 10cm, chiết suất là 1,5 được để trong không khí. Chiếu cho tới một khía cạnh của phiên bản mặt tuy nhiên song một tia sáng có góc tới bởi $45^circ$, lúc ấy tia ló khỏi bản sẽ đi ra mặt còn lại. Phương của tia ló có điểm sáng nào sau đây ?

A. Tia ló hợp với tia tới một góc $45^circ$B. Tia ló vuông góc với tia tớiC. Tia ló tuy nhiên song cùng với tia tớiD. Tia ló vuông góc với bản mặt tuy vậy song.

Câu 12: Một phiên bản mặt song song bao gồm bề dày 10cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong ko khí. Chiếu tới bạn dạng một tia sáng sủa với góc tời bằng $45^circ$. Khoảng cách giữa phương của tia tới và tia ló là

A. 6,16cmB. 4,15cmC. 3,25cmD. 3,29cm

Câu 13: Một bạn dạng mặt song song bao gồm bề dày 6cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Ảnh S’ của S qua bạn dạng mặt tuy nhiên song phương pháp S một đoạn

A. 1cmB. 2cmC. 3cmD. 4cm

Câu 14: Một fan nhìn một hòn sỏi nhỏ O nằm tại vị trí đáy một bồn nước sâu 1,2m theo phương gần vuông góc với khía cạnh nước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Fan này thấy hình ảnh O’ của O nằm cách mặt nước một khoảng chừng bằng

A. 1,5mB. 80cmC. 90cmD. 10dm

Câu 15: tốc độ ánh sáng trong chân ko là $3.10^8$ m/s. Kim cương bao gồm chiết suất 2,42. Vận tốc truyền ánh nắng trong kim cương cứng là

A. 242000km/sB. 124000km/sC. 72600km/sD. 62700 km/s

Câu 16: Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường B bên dưới góc cho tới $9^circ$ thì góc khúc xạ là $8^circ$. Vận tốc ánh sáng trong môi trường thiên nhiên B là $2.10^5$ km/s. Vận tốc ánh sáng sủa trong môi trường xung quanh A là bao nhiêu?

A. 225000 km/s.B. 230000 km/s.C. 180000 km/s.D. 250000 km/s.

Xem thêm: Công Thức Cos Đối Sin Bù Phụ Chéo Là Gì? Cos Đối Sin Bù Phụ Chéo Hơn Kém Pi Tang

Câu 17: Một quả mong trong suốt có bán kính 14 cm, phân tách suất n. Tia cho tới SA song song tuy nhiên và cách đường kính MN của quả mong đoạn 7 cm mang lại tia khúc xạ AN như hình. Phân tách suất của quả mong là?

*

A. 1,3.B. 1,93C. 1,54.D. 1,43.

Xem thêm: Cách Dùng A Little A Few A Lot Of Và A Lot Of, Cách Dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of

Câu 18: Khi nói tới chiết suất của môi trường. Vạc biểu như thế nào sau đây là đúng?

A. Phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên chiết quang to hơn so với môi trường thiên nhiên chiết quang nhỏ tuổi thì bé dại hơn 1-1 vị.B. Môi trường thiên nhiên chiết quang đãng kém bao gồm chiết suất hay đối bé dại hơn 1.C. Phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt vời n2 của môi trường xung quanh 2 với tách suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất n1 của môi trường xung quanh 1D. Phân tách suất tỉ đối của 2 môi trường xung quanh luôn lớn hơn đơn vị vì tốc độ ánh sáng sủa trong chân ko là vận tốc lớn nhất

Câu 19: Một tia sáng sủa được chiếu điến giữa của mặt trên của khối lập phương vào suốt, phân tách suất n = 1,50 (hình vẽ). Tìm góc cho tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp gỡ mặt đáy của khối.

*

A. $45^circ$B. $60^circ$C. $54^circ$D. $43^circ$

Câu 20: Một bạn nhìn một hòn sỏi nhỏ O nằm phương pháp đáy một bồn nước sau theo phương sát vuông góc với khía cạnh nước. Fan này thấy ảnh O’ của O nằm cách mặt nước một khoảng bằng 1,2m. Biết phân tách suất của nước là 4/3. Độ sâu của nước vào bể là