Trị Tuyệt Đối Trong C

     

Trong nội dung bài viết này chúng ta học cách thực hiện hàm abs() vào C / C++. Đây là một trong hàm được thực hiện để tính giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài trong ngữ điệu lập trình C với C++.Bạn vẫn xem: Trị tuyệt đối trong c

Hàm abs() là một trong hàm có sẵn trong tủ sách math, do vậy để thực hiện nó các bạn cần import vào đang nhé: #include.

Bạn đang xem: Trị tuyệt đối trong c

Cú pháp hàm abs() vào C / C++

Hàm abs() là hàm được áp dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số. Nó nhận một trong những làm đối số, tiếp đến trả về giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số đó.

Cú pháp:

Trong đó x là một số được truyền vào để tính giá trị truyệt đối.

Ví dụ hàm abs() trong C / C++

Trong phần này minh sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm abs() nhằm các chúng ta cũng có thể so sánh kết quả giữa nhị ví dụ nhé.

Xem thêm: Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2021 Môn Ngữ Văn Có Đáp Án, Đề Minh Họa Ngữ Văn Năm 2020

Ví dụ 1: Ở lấy ví dụ như này mình vẫn khai báo với khởi tạo giá trị cho biến hóa x là 50, sau đó gọi hàm abs() nhằm tính giá bán trị tuyệt vời nhất cho x.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo với khởi chế tạo giá trị cho biến hóa x là 50 double x = 50, result; //sử dụng hàm abs() nhằm tính giá trị hoàn hảo nhất của số x result = abs(x); //hiển thị hiệu quả ra screen cout Kết quả:

Ví dụ 2: Ở lấy ví dụ như này bản thân sẽ chuyển đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn cũng có thể so sánh công dụng với ví dụ như 1 nhé.

Xem thêm: Bài Tập Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Có Lời Giải, Bài Tập Về Định Luật Ôm Đối Với Toàn Mạch

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo và khởi tạo ra giá trị cho đổi mới x là -5.7 double x = -5.7, result; //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt vời của số x result = abs(x); //hiển thị kết quả ra màn hình hiển thị cout Kết quả:

Như vậy là họ đã search hiểu chấm dứt hàm abs() vào C / C++. Đây là một trong hàm được sử dụng không ít trong những bài tập toán học, bởi vậy hãy rèn luyện thật nhiều để có thể nhớ nó nhé. Ở những bài tiếp theo sau mình đã tiếp tục ra mắt các hàm thường dùng trong C / C++, hãy để ý theo dõi nhé !!!

Bình luận sẽ đóng, nếu như có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Danh sách các hàm
Hàm acos() vào C / C++
Hàm asin() trong C / C++
Hàm atan() vào C / C++
Hàm cbrt() vào C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() vào C / C++
Hàm cos() vào C / C++
Hàm exp() trong C / C++
Hàm fmax() với fmin() trong C / C++
Hàm log() vào C / C++
Hàm pow() vào C / C++
Hàm round() vào C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() trong C / C++
2020 - tretrucvietsun.com. All Right Reserved Theme GoodNews, căn nguyên Codeigniter, VPS thiết lập tại Tinohost
*

Nếu chúng ta phát hiện tại lỗi sai link, nội dung sai, hay 1 lỗi bất cứ nào đó trên trang này thì hãy cho mình biết nhé. Cám ơn bạn!