TRONG TỰ NHIÊN CLO CÓ HAI ĐỒNG VỊ BỀN

     

vào tự nhiên, yếu tố clo (Cl) tất cả 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Tỷ lệ theo khối lượng đồng vị 37Cl trong phân tử HClO4 là: (Biết nguyên tử khối trung bình Cl là 35,5 H là một trong những và O là 16).
Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền

B.7,55%.

Đáp án bao gồm xác

Đáp án BGọi x với 1-x thứu tự là tỉ lệ của những đồng phân


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bo tất cả 2 đồng vị là 10B với 11B cùng với nguyên tử khối vừa phải là 10,81. Thành phần % về trọng lượng của đồng vị 11B chứa trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)

Trong tự nhiên clo tất cả hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl có số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo khối lượng của 37Cl vào HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

Một nhân tố R gồm 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ phiên bản (n, p, e) vào 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X rộng đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z gồm số proton bằng số nơtron. Số khối của X, Y, Z thứu tự là

Trong tự nhiên và thoải mái clo có hai đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl trong những số ấy 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm cân nặng 37Cl vào HClOn là 13,09%. Cực hiếm của n là

Trong thoải mái và tự nhiên nguyên tố Bo tất cả hai đồng vị bền là 11B và 10B. Biết nguyên tử khối vừa phải của Bo là 10,81. Trung bình cứ bao gồm 1539 nguyên tử 10B thì sẽ sở hữu tương ứng từng nào nguyên tử 11B ?

Một lít khí hiđro nhiều đơteri (12H) ở đk tiêu chuẩn chỉnh có trọng lượng 0,10 gam. Nhận định rằng hiđro chỉ gồm hai đồng vị là 1H và 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong nhiều loại khí hiđro bên trên là

Trong thoải mái và tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% với 58Fe chiếm 0,28%. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% cùng 81Br chiếm 49,31%.

Thành phần % khối lượng của 56Fe trong FeBr3 là
Xem thêm: 99 Quán Cafe Tình Nhân Ở Cần Thơ Hot Thời Gian Qua, Coffee Tình Nhân Mimosa Cần Thơ

nhân tố N bao gồm 2 đồng vị là 14N với 15N ; H có 3 đồng vị là 1H, 2H với 3H. Số phân tử NH3 về tối đa rất có thể có là (biết 3 nguyên tử H vào NH3 là tương tự về khía cạnh cấu tạo)

Trong thoải mái và tự nhiên lưu huỳnh bao gồm 4 đồng vị bền:


*Xem thêm: Độ Tự Cảm Của Cuộn Dây ? Công Thức Tính Độ Tự Cảm Của Cuộn Dây Hình Trụ

yếu tố % về trọng lượng của đồng vị 32S trong H2SO4 có giá trị ngay sát nhất cùng với (H = 1; O = 16)

Nguyên tử khối vừa đủ của Bo bởi 10,81u. Biết Bo gồm 2 đồng vị 105B với 115B. Hỏi gồm bao nhiêu phần trăm số nguyên tử đồng vị 105B trong axít H3BO3 ?

Trong tự nhiên oxi bao gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ bao gồm 2 đồng vị là 14N, 15N còn H có 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

Trong tự nhiên và thoải mái Mg bao gồm 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) và 26Mg (11,00%). đưa sử tất cả 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng cộng nguyên tử của nhì đồng vị còn sót lại là

nhân tố O bao gồm 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có trọng lượng m gam. Phần trăm giữa các đồng vị thứu tự là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính quý hiếm của m


Số phân tử dạng A2B được tạo nên thành từ n đồng vị của A cùng m đồng vị của B là:

kimsa88
cf68