Vật Lý 10 Bài 10

     

kim chỉ nan Vật lý 10: bài xích 10. Ba định lý lẽ Niu-tơn

I. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê

*

Thí nghiệm của Ga-li-lê đề phân tích chuyển động

2. Định pháp luật I Niu-tơn

Nếu một trang bị không chịu công dụng của lực làm sao hoặc chịu chức năng của các lực có hợp lực bởi không thì vật đang đứng yên ổn sẽ thường xuyên đứng yên, đang vận động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 10

3. Quán tính 

Quán tính là đặc thù của những vật có xu hướng bảo toàn gia tốc cả về phía và độ lớn.

Định khí cụ I được gọi là định dụng cụ quán tính và hoạt động thẳng hầu như được call là vận động theo cửa hàng tính.

II. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1. Định giải pháp II Niu-tơn

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tính năng lên vật. Độ to của tốc độ tỉ lệ thuận cùng với độ khủng của lực cùng tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật.

*

Bảng độ to của một số lực

*

2. Trọng lượng và mức quán tính

a) Định nghĩa

Khối lượng là đại lượng đặc thù cho mức quán tính của vật.

Xem thêm: Đại Học Luật Có Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tphcm 2018 Đại Học Luật Tphcm

b) đặc thù của khối lượng

Khối lượng là 1 đại lượng vô hướng, dương cùng không đổi so với mỗi vật.

Khối lượng có đặc điểm cộng: Khi nhiều vật được ghép lại thành một hệ đồ vật thì trọng lượng của hệ bằng tổng trọng lượng của những vật đó.

3. Trọng lực. Trọng lượng

Trọng lực là lực của Trái Đất công dụng vào các vật, tạo ra cho chúng gia tốc rơi từ du. Độ lớn của trọng lực tính năng lên một vật call là trọng lượng của vật, kí hiệu là: 

*

Độ béo của trọng lực chức năng lên một vật điện thoại tư vấn là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

Xem thêm: Bài 4 Trang 11 Sgk Hóa 8 - Bài 4 Trang 11 Sgk Hóa Học 8

Công thức của trọng lực:

*

III. ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN

1. Sự cửa hàng giữa những vật

*

2. Định luật  

Trong gần như trường hợp, khi đồ vật A chức năng lên thứ B một lực, thì đồ B cũng tính năng lại đồ vật A một lực. Nhị lực này còn có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.

*

Hay:

*

3. Lực với phản lực

Trong tuơng tác giữa hai vật, một lực call là lực tác dụng, còn lực kia gọi là phản lực. Cặp lực và phản lực gồm nhũng điểm sáng sau đây: