VẬT LÝ LỚP 10 BÀI 2

     

§2. CHUYỂN ĐỘNG THANG ĐỀUKIẾN THỨC Cơ BẢNChuyển đụng thẳng đềuTốc độ trung bình. ..., Quãng lối đi đượcToe độ trung bình =— ,,—Thời gian chăm động sCông thức:v,b = Ỹ(2.1)Đơn vị của vận tốc trung bình là mét trên giây (kí hiệu m/s), trong khi người ta còn dùng đơn vị chức năng kĩlômét trên giờ đồng hồ (km/h),...Chuyển hễ thẳng đềuChuyển cồn thẳng rất nhiều là hoạt động có quỹ đạo là đường thẳng cùng có tốc độ trung bình đồng nhất trên mọi quãng đưồng (khi đó vận tốc trung bình bằng phẳng tốc của vật: vlb = v).Quãng đưởng đi được trong vận động thẳng hồ hết Quãng lối đi được s trong vận động thẳng đều:(2.1)=>s = v,bt-=vt(2.2)V là vận tốc của vật.Trong chuyển động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian hoạt động t.Phương trình chuyển động và đổ thị tọa độ - thời hạn của chuyển động thẳng đểuPhương trình hoạt động thẳng số đông «0 AMXI*- .’s í; Xo1—4Giả sử có một chất điểm M, khởi đầu từ một điểm A trên tuyến đường thẳng Ox, chuyển động thẳng mọi theo phương Ox với vận tốc V (Hình 2.1). Điểm A cáchgốc o một khoảng tầm OA = x0. Rước mốcXthời gian là lúc chất điểm bắt đầuHmh 2.1chuyển động. Tọa độ của hóa học điểm sau thời gian chuyển động t đã là:X = x0 + s = x0 + vt(2.3)Phương trình (2.3) điện thoại tư vấn là phương trình gửi Ợộng thẳng phần lớn của hóa học điểm M.Đố thị tọa độ của vận động thẳng phần lớn Đồ thị tọa độ - thời gian của vật chuyển động thẳng đều đó là đồ thị của phương trình X = x0+ vt. Đỏ là 1 trong đường thẳng., hầu hết vật vận động thẳng đểu bao gồm cùng vận tốc nhưng không giống x0 thì đổ thị tọa độ của bọn chúng là phần đông đường thẳng tuy nhiên song (vì cùng thông số góc là v). (hình 2.2).C1. Phụ thuộc giò" tàu ở Bảng 1.1 (trang 10 SGK đồ dùng lí 10), hãy tính tốc độ trung bình của đoàn tàu bên trên đường hà thành - sài Gòn, biết con đường này lâu năm 1726km và coi như thẳng.HOẠT ĐỘNG c. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPChuyển hễ thẳng đẻu là gì?Nêu hầu hết đặc điếm của vận động thẳng đều.Tô’c độ trung bình là gì?Viết công thức tính quãng đường đi được với phương trình gửi dộng của chuyến động thang đều.Nêu biện pháp vẽ đồ gia dụng thị tọa độ - thời gian của một chuyến hễ thẳng đềuTrong chuyến đụng thẳng đềuquãng đường đi được s tỉ lệ thành phần thuận với tốc độ V.tọa độ X tỉ lệ thành phần thuận với vận tốc V.c. Tọa độ X ti lệ thuận cùng với thời-gian gửi dộng t.D. Quãng đường đi dược s tỉ lệ thuận với thời gian chuyến dộng t.Chọn câu trả lời đúng.Chi ra câu sai. Chuyển động tháng dều có nhừng dặc điếm sau:Quỹ đạo là một đường thăng;Vật đi được hầu hết quàng con đường bàng nhau trong nhùng khoảng thời hạn băng nhau bất ki; c. Tô’c độ trung bình trên đông đảo quãng dường là như nhau;D. Tôc độ không đối tự lúc khởi hành đến lúc dừng lại.Đổ thị tọa độ - thời gian trong chăm động tháng của một cái xe có dạng như ớ hình 2.3. Trong khoáng thời gian nào xe cộ chuyến cồn tháng đều?Chi vào khoáng .thời gian tự 0 đến t|.Chi trong khoang thời gian từ ti đẻn ty. C. Trong khoáng thời hạn từ tu đẻn ty D.


Bạn đang xem: Vật lý lớp 10 bài 2


Xem thêm: Tìm Cực Trị Hàm 2 Biến - Cực Trị (Không Điều Kiện) Của Hàm 2 BiếnXem thêm: Mẹo Để Máy Tính Chạy Nhanh Hơn Hiệu Quả, Cách Làm Máy Tính Chạy Nhanh Hơn

IỸhòng có lúc nào xe chăm động mon đều.Hai ỏtó xuất xứ cùng một thời gian từ hai dịa diêm A và B bí quyết nhau 10 km bên trên một con đường thang qua A cùng B. Siêng dộng cùng chiều từ bỏ A black B. Tốc dộ cứa ỏtó xuất phát từ À là 60 kmdn cúa-ótô bắt nguồn từ B là 40 km/h.Lây nơi bắt đầu tọa dộ ớ A. Goc thời gian là thời gian xiiãt phát, hãy viêl cong tluíc I.inli quàng mặt đường di dược cùng phương trình chăm dộng cũa nhì xe.Vè dồ thị tọa dộ - thời hạn cúa nhì xe trên và một hệ trục tx. T).Dựa vào dồ thị tọa dộ thời gian dê xác dinh vị trí với thời diêm mà lại xe A đuối lụp xe B.Một oto tái khởi đầu từ thành phó 11 chuyến dộng mon déu về phía thánh phố phường vời tốc dộ 60 km/h. Khi dên thành phô D bí quyết II 60kni thì xe dừng lại 1 giờ. Sau đó xe thường xuyên chuyến dộng đầy đủ về phía p. Với tôc độ 40km/h. Tuyến phố H - phường coi như tháng• cùng dài ìookm.Viết công thức tinh quãng nhịn nhường đi được vít phương trình chuyến dộng cùa ôtõ trêu hai quãng con đường H D vá D - p. Góc tọa độ rước ứ H. Gôc thời gian la cơ hội xe khởi đầu từ 11.bl Vẽ đồ vật thị tọa dộ - thời hạn cùa xe cộ trẽn cà con phố II P.Dựa vào dồ thị. Xác dinh thời khắc xe đèn p.Kiểm tra két thừa cùa cau c) bàng phép tinh.D. LỜI GIẢI• Hoạt độngCl.V,1, = --= kcfy = 52,3 (km/h)t 33• thắc mắc và bài bác tậpTr 13. SGK.Đặc diểm của chăm động chiến hạ đều:quỹ đạo là một trong những đường tháng.Vị), trên mọi phần đường như nhau.Tr.12 SGK.Tr 13 SGK.- Dựng hệ trục tọa độ Otx.Trục hoành Ot ở ngang, từng độ chia ứng cùng với l khoáng thời gian nào đó Ulrich hợp mang lại tìtng bài xích toán).Trục tung Ox thẳng đứng, mồi dộ chia ứng với cùng một độ lâu năm thích hợp.Tìm nhị điếm tất cả tọa độ (ti; X|) và (tv; Xu) thỏa mãn nhu cầu phương trình chuyền động X = Xu + vtVẽ mặt đường thẳng qua nhị diêm kia (chi vẽ phần đường thắng ứng cùng với khoáng thời gian ké trường đoản cú thời điểm bước đầu khao sát 1.Ví dự: Vẽ dồ thị biêu diễn tọa"độ ■ thời gian cùa chuyến cồn X = 10 + 30t (h; km).D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyến động t (Trong toán học, hàm tỉ lệ thuận là hàm y = ax, cùng với a là 1 trong những hằng số)D. Tốc độ không thay đổi từ lúc khởi hành đến thời gian dừng lại.(Lúc xuất phát vận tốc phải tăng đột biến từ 0 mang lại V, dịp dừng tốc độ phải giảm dần từ bỏ V về 0).:A. Xe chuyên động thắng rất nhiều trong khoẩ/ig thời gian từ 0 cho t|.a) lựa chọn gốc tọa độ o = A, chiều dương trục Ox cùng chiều chuyếnđộng từ bỏ A đến B, gốc thời hạn t= 0 là dịp xuất phát.Xe AXe BX„|( = 10km V|Ị = 40km/hTọa độ đầu XoA = 0 Vận tốcVa = 60km/h60’x( km)X/ /x504030’■"Tim20(B)-1O/I/-í(A) 00,5t(h)Hin/I 2.5Phương trình chuyến rượu cồn Xa = 60t (km; h);Xii = 10 + 40t(km; h)Đồ thị:Từ vật thị ta thấy giao điếm của hai tuyến đường thẳng là diêm M(0,5; 30)ÍSau 0,5h thì xe cộ A đuổi theo kịp xe B I Vị trí chạm mặt nhau cách A 30kmChọn gô"c tọa độ 0 = H, chiều dương trục Ox là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc khởi đầu từ H.Đoạn D - pX|| = 60kmv-2 = 40km/hs = 40(t - 2)(km; h)X = 60 + 40(t - 2)(km; lríĐoạn H - DTọa độ đầu:Xa = 0Vận tốc:V| = 60km/hCông thức quãng đường: s = 60t(km; h) Phương trình chuyến động: X = 60t (km; h) thời hạn khảo sát:0 :Đồ thịTừ đồ vật thị ta thây thời điếm xe pháo đến p. Là 3(h) xe cộ đến p sau 3(h) kế’ tự lúc xuất phát từ H.Xe tới phường X = 100(km)«■ 60 + 40(t - 2) = 100Ot-2=Ị°°-ZẼ°40o t = 3(h) o xe pháo tới phường lúc 3 giờ.