Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

a)Viết phương trình mặt đường tròn đi qua 3 điểm A(-1;1);B(3;1);C(1;3)

b)Cho (C):x2+y2-4x+6y+3=0 và (Δ):3x-y+m=0.Tìm m để đường thẳng (Δ) tiếp xúc với mặt đường tròn (C)a) gọi đường tròn buộc phải tìm là (left(C ight):x^2+y^2-2ax-2by+c=0)

(Aleft(-1;1 ight)inleft(C ight)Rightarrow1+1+2a-2b+c=0Rightarrow2a-2b+c=-2)

(Bleft(3;1 ight)inleft(C ight)Rightarrow9+1-6a-2b+c=0Rightarrow-6a-2b+c=-10)

(Cleft(1;3 ight)inleft(C ight)Rightarrow1+9-2a-6b+c=0Rightarrow-2a-6b+c=-10)

Giải hệ phương trình ta được: (a=1;b=1;c=-2)

Vậy con đường tròn yêu cầu tìm là: (x^2+y^2-2x-2y-2=0)b) Ta có (left(C ight):x^2+y^2-4x+6y+3=0)

(Rightarrow a=dfrac-4-2=2;b=dfrac6-2=-3;c=3)

(Rightarrow Ileft(2;-3 ight)) là tâm, phân phối kính (R=sqrt2^2+left(-3 ight)^2-3=sqrt10)

Để (left(Delta ight)) tiếp xúc đường tròn (Leftrightarrow dleft(I;Delta ight)=R)

(Leftrightarrowdfracsqrt10=sqrt10Leftrightarrowleft|9+m ight|=10Leftrightarrowleft<eginmatrix9+m=10\9+m=-10endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixm=1\m=-19endmatrix ight.)


Đúng 0
Bình luận (0)
Đường tròn (C) trải qua hai điểm A(1; 2); B(3;4) với tiếp xúc với mặt đường thẳngΔ:3x+y−3=0. Viết phương trình con đường tròn (C), biết trọng điểm của (C) gồm tọa độ là hồ hết số nguyên. A. x2+y2−3x–7y+12=0.B. x2...

Bạn đang xem: Viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm


Đọc tiếp

Đường tròn (C) trải qua hai điểm A(1; 2); B(3;4) cùng tiếp xúc với đường thẳngΔ:3x+y−3=0. Viết phương trình đường tròn (C), biết trọng tâm của (C) có tọa độ là đông đảo số nguyên.

A. x2+y2−3x–7y+12=0.

Xem thêm: Bài 18: Kỹ Thuật Trồng Cây Ăn Quả Có Múi, Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Cây Ăn Quả Có Múi

B. x2+y2−6x–4y+5=0.

C. x2+y2−8x–2y−10=0.

Xem thêm: Trẻ Đồng Sinh Cùng Trứng Và Khác Trứng Khác Nhau Cơ Bản Ở Những Điểm Nào ?

D. x2+y2−2x−8y+20=0.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Toán
1
0
GửiHủy

*

*

Đáp án D


Đúng 1

Bình luận (0)

(A(1;-2),B(3;4),C(-1;0))

a) Viết pt mặt đường tròn trải qua A,B và có R=5

b) Viết pt đường tròn trải qua A,B và tiếp xúc với đường thẳng AC


Xem đưa ra tiết
Lớp 10ToánBài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
2
0
GửiHủy

a, Phương trình con đường thẳng AB: (dfracx-32=dfracy-46Leftrightarrow3x-y-5=0)

Trung điểm I của AB gồm tọa độ: (left{eginmatrixx_I=dfrac1+32=2\y_I=dfrac4-22=1endmatrix ight.Rightarrow I=left(2;1 ight))

Phương trình trung trực của AB: (x+3y-5=0)

Giả sử (O=left(5-3m;m ight)) là trung ương đường tròn

Ta có: (OA=5Leftrightarrowleft(3m-4 ight)^2+left(m+2 ight)^2=25)

(Leftrightarrowleft(3m-4 ight)^2+left(m+2 ight)^2=25)

(Leftrightarrow2m^2-4m-1=0)

(Leftrightarrow m=dfrac2pmsqrt62)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixO=left(dfrac4-3sqrt62;dfrac2+sqrt62 ight)\O=left(dfrac4+3sqrt62;dfrac2-sqrt62 ight)endmatrix ight.)

TH1: (O=left(dfrac4-3sqrt62;dfrac2+sqrt62 ight))

Phương trình đường tròn:

(left(x-dfrac4-3sqrt62 ight)^2+left(y-dfrac2+sqrt62 ight)^2=25)

TH2: (O=left(dfrac4+3sqrt62;dfrac2-sqrt62 ight))

Phương trình con đường tròn:

(left(x-dfrac4+3sqrt62 ight)^2+left(y-dfrac2-sqrt62 ight)^2=25)

Kết luận: Phương trình đường tròn:

(left(x-dfrac4-3sqrt62 ight)^2+left(y-dfrac2+sqrt62 ight)^2=25) hoặc (left(x-dfrac4+3sqrt62 ight)^2+left(y-dfrac2-sqrt62 ight)^2=25)