Viết Phương Trình Đường Tròn Đi Qua 3 Điểm

     

Phương trình con đường tròn trải qua 3 điểm là nhà đề đặc trưng trong lịch trình toán học tập trung học cơ sở. Dưới đấy là lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn qua 3 điểm được gmailwireless.com tổng hợp, cùng tìm hiểu nhé. 

Bài toán : Cho ba điểm ko thẳng mặt hàng A, B, C.


Bạn đang xem: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm


Xem thêm: Công Thức Tính Thành Phần Phần Trăm Theo Khối Lượng, Công Thức Tính Phần Trăm Khối Lượng

Viết phương trình mặt đường tròn ( C ) đi qua 3 đặc điểm đó .

Bạn vẫn xem: Viết phương trình Đường tròn Đi qua 3 Điểm không thẳng hàng, viết phương trình Đường tròn Đi qua 3 Điểm $a$(1
Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 80 Sgk Hình Học 12, Giải Bài 3 Trang 80

Bạn đang đọc: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐI QUA 3 ĐIỂM KHÔNG THẲNG HÀNG, VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐI QUA 3 ĐIỂM $A$(1


Trường thích hợp 1: Biết tọa độ 3 điểm

*

Lý thuyết lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng biết tọa độ 3 đỉnh

Bước 1: call phương trình con đường tròn (C) có dạng: (x^2+y^2-2ax-2by+c=0) cùng với a^2+b^2-c>0Bước 2: cầm tọa độ của A, B, C vào phương trình mặt đường tròn (C) ta được một hệ phương trình 3 ẩn a, b, c.Bước 3: Giải hệ bên trên ta được a, b và c.Bước 4: cố kỉnh a, b cùng c vừa tìm kiếm được ở bước 3 vào phương trình mặt đường tròn (C) đã điện thoại tư vấn ở bên trên ta sẽ được phương trình con đường tròn (C) cần tìm.Bước 1 : hotline phương trình mặt đường tròn ( C ) bao gồm dạng : ( x ^ 2 + y ^ 2-2 ax – 2 by + c = 0 ) với a ^ 2 + b ^ 2 – c > 0B mong 2 : cụ tọa độ của A, B, C vào phương trình mặt đường tròn ( C ) ta được một hệ phương trình 3 ẩn a, b, c. Bước 3 : Giải hệ trên ta được a, b với c. Bước 4 : nuốm a, b với c vừa kiếm được ở cách 3 vào phương trình mặt đường tròn ( C ) đã điện thoại tư vấn ở trên ta sẽ được phương trình đường tròn ( C ) buộc phải tìm .Bài toán viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm ko thẳng mặt hàng A, B với C trả toàn rất có thể phát biểu thành câu hỏi viết phương trình mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Ví dụ cầm thể:

Giải: Gọi phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm ko thẳng mặt hàng A, B, C gồm dạng (C): (x^2+y^2-2ax-2by+c=0)

Do A, B, C thuộc thuộc đường tròn phải thay tọa độ A, B, C theo lần lượt vào phương trình đường tròn ( C ) ta được hệ phương trình