Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Có Hệ Số Góc Lớn Nhất

     

Tìm hệ số góc lớn nhất trong những tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y=-frac13 x^3 -2x^2 -3x+1.)

A. K=3.

Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất

B.k=2.

C.k=1.

D.k=0.


*

*
đã trả lời25 mon 10, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

Chọn C(y=-frac13 x^3 -2x^2 -3x+1Rightarrow y"=-x^2 -4x-3=1-left(x+2 ight)^2 .)Tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã đến tại điểm

(Mleft(x_0 ;, y_0 ight) )bất kì thuộc đồ thị có hệ số góc là

(k=y"left(x_0 ight)=1-left(x_0 +2 ight)^2 le 1,, forall x_0 .)

Vậy hệ số góc lớn nhất trong các tiếp tuyến

là k=1, ứng với tiếp điểm (M_0 left(-2;, frac53 ight). )


Hãy singin hoặc đk để thêm bình luận.


Các câu hỏi liên quan


0 phiếu
1 trả lời895 lượt xem
Gọi (d) là tiếp tuyến đường có thông số góc nhỏ nhất của của đồ vật thị hàm số y=2/3x^3 -4x^2 +9x-11. Hỏi đường...
Gọi (left(d ight)) là tiếp con đường có hệ số góc bé dại nhất của của vật dụng thị hàm số (y=frac23 x^3 -4x^2 +9x-11). Hỏi con đường thẳng (left(d ight)) trải qua đ ... . Nleft(2, \_ ;, -frac53 ight) .) (D. Qleft(-2, ;, frac53 ight) .)
đã hỏi25 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời3.2k lượt xem
Tiếp tuyến đường của vật dụng thị hàm số y=x^3 -3x^2+2 có hệ số góc nhỏ dại nhất bằng:
Tiếp đường của thứ thị hàm số (y=x^3 -3x^2 +2) có hệ số góc nhỏ tuổi nhất bằng: A.-3. B. 3. C. -4. D. 0.
đã hỏi25 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời668 lượt xem
Cho hàm số y=1/3x^3 -2x^2 +3x+1. Kiếm tìm phương trình tiếp tuyến của đồ gia dụng thị hàm số tại điểm có...
Cho hàm số (y=frac13 x^3 -2x^2 +3x+1). Kiếm tìm phương trình tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số trên điểm bao gồm hoành độ là nghiệm của phương trình ... (C.y=-1. ) (D.left<eginarrayl y=frac73 \ y=1 endarray ight. .)
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.1k lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến d của đồ gia dụng thị hàm số y=x^3-2x+2 vuông góc với con đường phân giác góc phần bốn thứ nhất.

Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Con Lắc Đơn Dao Động, Tất Tần Tật Lý Thuyết + Công Thức: Con Lắc Đơn


Tìm phương trình tiếp tuyến d của trang bị thị hàm số (y=x^3 -2x+2) vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ nhất. (A. Y=-x+frac1sqrt3 +frac18-5 ... 3 9 ;y=-x-frac1sqrt3 +frac18+5sqrt3 9 ). (D. Y=x-2;y=x+4.)
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.7k lượt xem
Cho hàm số y=x^3 -3x^2 +2. Viết phương trình tiếp đường của vật thị hàm số biết cosin góc tạo bởi tiếp...
Cho hàm số (y=x^3 -3x^2 +2.) Viết phương trình tiếp đường của vật thị hàm số biết cosin góc tạo do tiếp tuyến đường và mặt đường thẳng (Delta :4x-3y=0) bởi (frac35 . ) A.y=2;y=1. B.y=-2;y=1. C. Y=-2;y=-1. D.y=2;y=-2.
đã hỏi25 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.6k lượt xem
Tìm mđể con đường thẳng y=3x+m là tiếp đường của thứ thị hàm số y=x^3 +2.
Tìm m để con đường thẳng y=3x+m là tiếp con đường của thứ thị hàm số (y=x^3 +2.) A. 1 hoặc -1. B.4 hoặc 0. C.2 hoặc -2. D.3 hoặc -3.
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời170 lượt xem
Cho con đường cong (C): y=1/3x^3 -2x^2 +3x-5. Biết tiếp con đường tại nhị điểm A, B của vật thị tuy vậy song với...
Cho mặt đường cong (left(C ight):, , y=frac13 x^3 -2x^2 +3x-5.) Biết tiếp đường tại nhì điểm (A,, B) của đồ thị tuy vậy song với trục Ox. Độ nhiều năm đoạn AB bằng (A. frac2sqrt13 3 . ) B. 2. (C.frac2sqrt5 3 . ) (D. frac103 .)
đã hỏi25 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời34 lượt xem
Cho hàm số y=2x^3 -3x^2 +1.Tìm phương trình tiếp con đường với (C) thừa nhận điểm M(3/2 ;y(0) đứng vững điểm.
Cho hàm số (y=2x^3 -3x^2 +1).Tìm phương trình tiếp con đường với left(C ight) nhận điểm (Mleft(frac32 ;y_o ight) ) cầm lại điểm. (A.y=frac92 x. ) (B.y=frac92 x-frac234 . ) (C.y=frac92 x-frac274 . ) (D.y=frac92 x-frac314 ).
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.5k lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến đường của đồ gia dụng thị hàm số y=1/√ 2x trên điểm A(12;1)
Tìm phương trình tiếp con đường của vật dụng thị hàm số (y=frac1sqrt2x ) trên điểm (Aleft(frac12 ;1 ight)) (A.2x+2y=-3. ) (B. 2x-2y=-1. ) (C. 2x+2y=3. ) (D. 2x-2y=1.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời571 lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến đường của thứ thị hàm số y=x^3 , biết tiếp con đường vuông góc với con đường thẳng...

Xem thêm: Bội Số Chung Nhỏ Nhất (Bcnn), Bội Chung Nhỏ Nhất Và Các Bước Tìm Bcnn


Tìm phương trình tiếp tuyến của thứ thị hàm số (y=x^3) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (Delta :y=-fracx27 +8. ) (A. Y=-frac127 xpm 54. ) (B. Y=27xpm 3. ) (C. Y=-frac127 xpm 3. ) (D.y=27xpm 54.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

HOT 1 tiếng qua


Thành viên lành mạnh và tích cực tháng 06/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về tretrucvietsun.com
...