Writing Unit 11 Lớp 12

     

Bài họcUnit 11 Lớp 12 Booksphần Writinggiúp các em có thời cơ viết về một cuốn sách mà các em chổ chính giữa đắc nhất nhằm cùng share cho các bạn và thầy cô vào lớp mình. Đọc một cuốn sách các em yêu cầu ghi lưu giữ những tin tức cơ bạn dạng của nó và núm được nội dung chính thì mới có thể kết thúc tốt mục tiêu của bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Writing unit 11 lớp 12


1. Task 1 Writing Unit 11 lớp 12

2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 12

3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 12

4. Practice

5. Conclusion


*


Below are questions you have khổng lồ answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order(Dưới đây là những câu hỏi em phải trả lời khi viết bài xích thuyết trình về một quyển sách, tuy vậy chúng hiện nay đang bị lộn xộn. Thao tác với một bạn cùng học, xếp những thắc mắc theo sản phẩm tự đúng)

Questions to be answered

1. What was your opinion of the book?

2. Where is the book set?

3. Would you recommend the book?

4. Who is the author?

5. What is the main theme of the story?

6. Who are the main characters?

7. What is the title of the book?

8. What is the plot of the story?

9. What type of book is it?

HEADINGS

General introduction

............................................................................................................

Summary of the book"s content

............................................................................................

Conclusion

..........................................................................................

Guide to answer

HEADINGS

General introduction:(giới thiệu chung)

7 - 4 - 9

7. What is the title of the book?(Tiêu đề của cuốn sách là gì?)

4. Who is the author? (Tác đưa là ai?)

9. What type of book is it? (Loại sách sẽ là gì?)

Summary of the book"s content:(tóm tắt câu chữ cuốn sách)

2 - 5 - 6 - 8

2. Where is the book set? (Cuốn truyện lấy toàn cảnh ở đâu?)

5. What is the main theme of the story? (Chủ đề chủ yếu của mẩu truyện là gì?)

6. Who are the main characters? (Ai là nhân đồ vật chính?)

8. What is the plot of the story? (cốt truyện của mẩu chuyện là gì?)

Conclusion:(kết luận)

1 - 3 - 2

1. What was your opinion of the book? (Quan điểm của bạn về cuốn sách là gì?)

3. Would you recommend the book? (Bạn cũng muốn giới thiệu cuốn sáchcho fan kháckhông?)


2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 12


Work in pairs. Ask & answer the above questions about a book you just read(Làm bài toán từng đôi. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc trên về cuốn sách em vừa đọc)

Guide khổng lồ answer

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What’s the title of the book?

B:“My family”.

A: Who’s the author?

B: Jenni Lee

A: What type of book is it?

B:A love story

A: Where is the book set?

B: In the countryside

A:What’s the main theme of the book?

B:Love & sacrifice

A: What are the main characters?

B:A nice couple: Kyle & Ivy

A: What’s the plot of the book?

B: The story isabout a true love of Kyle và Ivy. They fall in love và show their love when they was at High school. They"ve known each other for five years. In spite of many challenges, they overcome & have a happy life.

A: What’s your opinion on the book?

B: It’san interesting book.

A:Yes, according to lớn the main thoughts. I think it’s worth reading because it gives us a lesson:the true love and only with the true love can man find the true happiness.

Tạm dịch

A: vừa mới đây bạn tất cả đọc sách không?

B: Có.

A: tiêu đề của sách là gì?

B: "Gia đình của tôi"

A: người sáng tác là ai?

B: Jenni Lee

A: Sách này thuộc thể nhiều loại nào?

B: Truyện tình yêu

A: bối cảnh sách sinh hoạt đâu?

B: Ở một miền quê

A: công ty đề bao gồm của sách là gì?

B: Tình yêu và sự hi sinh

A: dìm vật chính là ai?

B: hai bạn dễ thương: Kyle cùng Ivy

A: tình tiết là gì?

B: mẩu truyện kể về một tình yêu đích thực của hai tín đồ Kyle và Ivy. Họ chìm đắm trong tình thương và diễn tả tình yêu của bản thân khi còn thời Trung học. Bọn họ biết nhau được năm năm. Trải qua không ít khó khăn, bọn họ cũng vượt qua và bao gồm một cuộc sống đời thường hạnh phúc

A: Ý kiến của chúng ta về quyển sách này?

B: Đó là 1 quyển sách hay.

Xem thêm: Việt Nam Có Bao Nhiêu Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên, Khu Bảo Tồn Tại Việt Nam

A: À, theo đều ý chính. Mình nghĩ nó đáng đọc vày nó cho bọn họ một bài học: tình yêu chân thật và chỉ bao gồm tình yêu chân thật con tín đồ mới có thể tìm được niềm hạnh phúc thật sự.


3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 12


Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2(Viết bài bác thuyết trình về quyền sách em new đọc ngay gần đây, dựa vào tác dụng của Tasks 1 với 2)

Guide lớn answer

Recently I"ve read a book. “My family “ by Jenni Lee. It’s a love story.

The story is mix in the countryside. The story isabout a true love of Kyle & Ivy. They fall in love và show their love when they was at High school. They"ve known each other for five years. In spite of many challenges, they overcome and have a happy life.This book is really interesting which gives a human feeling about the strength of love.

Tạm dịch

Gần đây tôi đang đọc một cuốn sách. "Gia đình của tôi" của Jenni Lee. Đó là 1 trong những câu chuyện tình yêu.

Câu chuyện được mang bối cảnh tại một miền quê. Mẩu truyện kể về một tình yêu đích thực của hai tín đồ Kyle và Ivy. Họ đắm chìm trong tình cảm và diễn đạt tình yêu của chính mình khi còn thời Trung học. Chúng ta biết nhau được năm năm. Trải trải qua nhiều khó khăn, họ cũng vượt qua và gồm một cuộc sống đời thường hạnh phúc. Cuốn sách này là một trong những cuốn tè thuyết khôn xiết thú vị gởi đến bọn họ cảm giác của con tín đồ về sức mạnh của tình yêu.


4. Practice


Write the passage, using the cues given(Viết đoạn văn áp dụng các nhắc nhở sau đây)

Agatha Miller/ bear/ 15 September 1890/ Torquay/ southwest England. Better known/ Mrs. Agatha Christie/ she/ write/ altogether 78 mystery novels & 19 plays.

Very few other crime writers/ write/ more books/ this, & few/ become/ so immensely popular.

Ever since/ she/ publish/ first novel, the Mysterious Affair at Styles/ 1920/ her books/ never be/ out of print. They/ translate/ all over the world, & perhaps surprising/ her sales/ actually increase/ since/ she/ die/ 1976. For a short time after her death/ they/ fall/ so it/ be perhaps/ screen/ revive/ her popularity.

People/ enjoy/ Agatha Chrities"s story – telling/ years, and her popularity/ currently/ seem/ higher/ it/ ever be. It/ not be/ of course/ first time/ author/ become/ more popular/ death/ life.

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Sông Đà Trong Người Lái Đò Sông Đà, Just A Moment


5. Conclusion


Qua bài học này các em đã có học phương pháp viết gọn ghẽ một comment về một cuốn sách mà mình đã được học. Khi viết dạng này các em cần xem xét phải bảo đảm các tin tức cơ bản sau: tên cuốn sách, tác giả, thể loại, nhân vật thiết yếu (phụ), nội dung chính, bình luận chung về cuốn sách, ý nghĩa cuốn sách, thông điệp truyền tải, ...