Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

     

Bài 37: Thực hành: xác minh thành phần nằm hướng ngang của sóng ngắn từ trường Trái Đất

Báo cáo thí nghiệm:

Họ và tên..................... Lớp............... Tổ............Bạn đang xem: khẳng định thành phần nằm ngang của sóng ngắn trái đất

Tên bài thực hành: Xác định thành phần nằm hướng ngang của từ trường Trái Đất

I. Mục đích thí nghiệm:

- tìm kiếm hiểu cấu trúc và hoạt động vui chơi của la bàn tang (điện kế tang)

- áp dụng la bàn tang và máy đo điện đa chức năng hiện số để khẳng định thành phần nằm theo chiều ngang của chạm màn hình từ của từ trường sóng ngắn Trái Đất.

Bạn đang xem: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

- Rèn luyện khả năng sử dụng máy đo điện đa chức năng hiện số.

II. Các đại lý lý thuyết

* nếu đặt một kim nam châm trong lòng một cuộn dây có dòng năng lượng điện thì kim nam châm hút sẽ chịu đựng đồng thời của từ trường Trái Đất cùng từ trường cuộn dây.

* Kim nam châm hút sẽ bị lý thuyết theo phương cùng chiều của từ trường tổng vừa lòng của sóng ngắn từ trường Trái Đất cùng từ trường cuộn dây.

* Để xác minh thành phần nằm theo chiều ngang của sóng ngắn Trái Đất ta hoàn toàn có thể dùng la bàn tang gồm nguyên tắc cấu tạo hoạt rượu cồn như hình vẽ:


*

Khi để mặt phẳng cuộn dây trùng với phương diện phẳng kinh tuyến từ, ta hoàn toàn có thể xác định được BT theo công thức:


*

Trong đó:

N là số vòng dây của cuộn dây dẫn.

I là cường độ cái điện qua cuộn dây.

d là 2 lần bán kính cuộn dây.

β là góc quay của kim nam châm từ so cùng với vị trí thuở đầu khi chưa xuất hiện dòng điện qua cuộn dây.

III. Tiến trình thí nghiệm

a) pháp luật TN:

+ La bàn tang gồm N = 100, 200, 300 vòng dây; 2 lần bán kính d khuôn khổ 160 mm. (Hình 37.2 - trang 180 SGK)

+ máy đo điện đa zi năng hiện số.

+ nguồn tích điện một chiều 6 V– 150 mA.

Xem thêm: Co Khử Oxit Kim Loại Nào - Oxit Kim Loại Bị Khử Bởi Khí Co Ở Nhiệt Độ Cao Là

+ phân tách áp điện tử để biến đổi U.

b) các bước thí nghiệm.

- Điều chỉnh la bàn tang thế nào cho mặt thước đo góc thiệt sự ở ngang, kim nam châm hút từ nằm trong phương diện phẳng cuộn dây (khi chưa có dòng điện), lúc ấy kim chỉ thị chỉ số 0o. Giữ nguyên vị trí la bàn trong suốt quá trình thí nghiệm.

- Mắc tiếp nối cuộn dây N12 = 200 vòng của la bàn tang cùng với ampe kế, rồi nối vào nguồn điện áp như hình 37.3 SGK.

- tăng cao U tính đến khi kim chỉ thị của la bàn chỉ β= 45o thì ghi giá trị của I’ .Sau đó sút U về giá trị 0.

- Đổi chiều mẫu điện qua cuộn dây của la bàn tang, tái diễn như trên cùng ghi quý hiếm của I’’.

- Tính giá trị trung bình của cường độ mẫu điện Ī = (I" + I"")/2 cùng BT. Ghi kết quả vào bảng số liệu.

- Lặp lại các bước thí nghiệm trên nhì lần nhằm đọc, ghi vào bảng số liệu những giá trị I’, I’’ và tính, ghi vào bảng số liệu Ī , BT. Tính giá trị trung bình của BTtb và tính ΔBT.

Xem thêm: Chuyên Đề Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm X1 X2 Thỏa Mãn Điều Kiện

IV. Công dụng thí nghiệm:

* thử nghiệm với cuộn dây N12 = 200 vòng, dcuộn dây = 162.10-3 ± 1.10-3 m

Lần thí nghiệm

I’ (mA)

I’’ (mA)

Ī (mA)

BT (T)

Lần 1

32,7

32,7

32,7

5,07.10-5

Lần 2

32,6

32,5

32,55

5,05.10-5

Lần 3

32,4

32,8

32,6

5,06.10-5

Giá trị trung bình:


*

Sai số trung bình:


*

Kết quả: BT = BTtb ± ΔBT = (5,06 ± 0,01).10-5T

* thí điểm với cuộn dây N23 = 100 vòng

Lần thí nghiệm

I’ (mA)

I’’ (mA)

Ī (mA)

BT(T)

Lần 1

12,5

12,6

12,55

9,74.10-6

Lần 2

12,6

12,7

12,65

9,81.10-6

Lần 3

12,7

12,6

12,65

9,81.10-6

Giá trị trung bình:


*

Sai số trung bình:


Kết quả: BT = BTtb ± ΔBT = (9,787 ± 0,035).10-6T

* thí nghiệm với cuộn dây N13 = 300 vòng

Lần thí nghiệm

I’ (mA)

I’’ (mA)

Ī (mA)

BT(T)

Lần 1

11,6

11,7

11,65

2,71.10-5

Lần 2

11,5

11,9

11,70

2,72.10-5

Lần 3

11,3

12,0

11,65

2,71.10-5

Giá trị trung bình:


Sai số trung bình:


Kết quả: BT = BTtb ± ΔBT = (2,713 ± 0,005).10-5T

* thừa nhận xét về kết quả thí nghiệm:

- Các hiệu quả tính BT trong cha thí nghiệm bao gồm sự chênh lệch nhau lớn, tại sao là do 1 phần sai số từ quá trình đo đạc và làm thực nghiệm. Một phần là vì chưng từ trường Trái Đất tạm thời liên tục, có ảnh hưởng của tự trường bên cạnh trong chống thí nghiệm.

Xem tổng thể Giải bài tập đồ dùng lý 11 nâng cao: bài 37. Thực hành: xác định thành phần nằm theo chiều ngang của sóng ngắn từ trường Trái Đất